Dátum nadobudnutia účinnosti: 10. januára 2006
Revidované: 4. marca 2019 

Globálne zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

Prečítajte si pozorne.

Spoločnosť CBRE Group, Inc. spolu s jej dcérskymi spoločnosťami (spolu ďalej ako „CBRE“ a „my“, „nás" alebo „naše" vo všetkých gramatických tvaroch) uznávajú dôležitosť ochrany vášho súkromia. Naše globálne zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie sú navrhnuté tak, aby vám pomohli porozumieť tomu, ako zhromažďujeme, používame a ochraňujeme vaše osobné údaje a vaše rozhodnutia pri rozhodovaní pri používaní našich globálnych verejných webových stránok (spolu ďalej ako „strOnka“). Opisujeme tiež, ako nás môžete kontaktovať v súvislosti s našimi postupmi ochrany osobných údajov.

 1. Globálne zásady ochrany osobných údajov
  1. Vaše prijatie prostredníctvom použitia
  2. Zodpovedná osoba (DPO)
  3. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme
  4. Ako používame vaše informácie
  5. Informácie, ktoré nám poskytli tretie strany
  6. Osobné údaje, ktoré poskytujeme
  7. Medzinárodné prenosy údajov
  8. Bezpečnosť
  9. Vaše práva
 2. Zásady týkajúce sa súborov cookies
  1. Používanie súborov cookies z našej strany
  2. Sledovanie výkonu
  3. Správa vašich preferencií týkajúcich sa súborov cookie
 3. Kontaktujte nás


A. Globálne zásady ochrany osobných údajov

1. Vaše prijatie prostredníctvom použitia

Tieto globálne zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach opisujú, ako spoločnosť CBRE zhromažďuje, používa a zverejňuje určité osobné údaje získané prostredníctvom tejto stránky. Upozorňujeme, že vaše používanie týchto stránok znamená, že chápete a súhlasíte s podmienkami týchto globálnych zásad ochrany osobných údajov na webových stránkach. Tieto globálne zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach sú súčasťou zmluvných podmienok, ktoré riadia používanie týchto webových stránok vo všeobecnosti.

Táto globálne zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach budú priebežne posudzované s ohľadom na nové technológie, obchodné postupy a potreby našich klientov. Keďže aktualizujeme a diverzifikujeme naše produkty a služby, môžu sa tieto globálne zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach vyvíjať. Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti z týchto globálnych zásad ochrany osobných údajov na webových stránkach. Návštevníkom sa odporúča, aby si priebežnepravidelne kontrolovali aktualizácie týchto globálnych zásad ochrany osobných údajov na webových stránkach. Pokúsime sa uverejniť akékoľvek zmeny v týchto globálnych zásad ochrany osobných údajov na webových stránkach predtým, ako nadobudnú účinnosť. Ak dôjde k zásadným zmenám v týchto globálnych zásad ochrany osobných údajov na webových stránkach, upozorníme vás na to e-mailom alebo prostredníctvom oznámenia na úvodnej stránke našej stránky.

To, že budete aj naďalej používať naše stránky po zverejnení zmien týchto zásad znamená, že tieto zmeny akceptujete.

2. Zodpovedná osoba (DPO)

V súlade s miestnymi zákonmi sme pre naše dcérske spoločnosti v Nemecku vymenovali zodpovedné osoby (Data Protection Officer - „DPO“). Zodpovednú osobu (DPO) sme vymenovali aj vo Francúzsku. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa našich pravidiel alebo postupov v oblasti ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na príslušnú zodpovednú osobu pomocou týchto kontaktných údajov:

  CBRE GmbH, CBRE PRUSS VALTEQ GmbH, a CBRE Capital Advisors GmbH Astrid Ackermann [email protected]
  CBRE Global Investors Germany GmbH Ravindra Vekaria [email protected]
  CBRE GWS Industrial Services GmbH Sebastian Giesske [email protected]
  Francúzsko Aurélie Leclercq [email protected]

3. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme

Na tejto stránke máme niekoľko oblastí (vrátane odkazov na iné webové stránky spoločnosti CBRE), kde nám môžete poskytnúť osobné a iné informácie. Typy osobných údajov, ktoré môžeme získať alebo sa môžete rozhodnúť poskytnúť, zahŕňajú:
 • kontaktné údaje (napríklad meno, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne číslo),
 • vaše profesionálne informácie (napríklad pracovné meno, oddelenie a názov organizácie),
 • informácie o účte,
 • podrobnosti o odbere,
 • používateľské meno a heslo,
 • informácie o platobnom účte,
 • obsah, ktorý zverejníte (napríklad história práce a vzdelávania, pripomienky, odpovede na otázky),
 • jedinečný identifikátor mobilného zariadenia,
 • geografické údaje,
 • informácie o používaní našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách týkajúcich sa súborov cookie.

4. Ako používame vaše informácie

Komunikácia s vami – ponuky a služby, o ktoré ste prejavili záujem:
Keď navštívite alebo obchodujete na týchto stránkach, môže sa od vás vyžadovať, aby ste sa na našej stránke zaregistrovali, alebo budete požiadaní o poskytnutie osobných údajov a informácií o účte. Keď nám poskytnete tieto informácie, môžeme tieto informácie použiť na to, aby sme vás kontaktovali s ponukami alebo službami, o ktoré ste prejavili záujem. Spoločnosť CBRE má legitímny obchodný záujem na používaní osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od vás, ak sa uchádzate o zamestnanie alebo budete mať zmluvný obchodný vzťah so spoločnosťou CBRE. V prípade, že sme vychádzali z vášho súhlasu, ak nám poviete, že nechcete, aby sme tieto informácie použili ako základ ďalšieho kontaktu s vami (využitím nášho postupu odhlásenia popísaného nižšie), budeme vaše želania rešpektovať.

Komunikácia s vami – bulletiny a marketingové účely:
S cieľom informovať našich používateľov o našich najnovších novinkách, produktoch a službách môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi posielať e-maily a marketingové oznámenia na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri registrácii na našej webovej stránke alebo pri žiadaní informácií od nás. Upozorňujeme, že niekedy posielame marketingovú komunikáciu, ktorá propaguje produkty a služby tretích strán (napríklad tie, ktoré ponúkajú naši obchodní partneri), ako aj naše vlastné. Ak ste sa rozhodli prihlásiť sa do niektorého z našich e-mailových zoznamov, bulletinov alebo iných propagačných ponúk a neskôr sa rozhodnete, že už od nás nechcete dostávať takéto informačné bulletiny alebo propagačné e-maily, môžete sa odhlásiť podľa pokynov uvedených v každom e-maile, ktorý vám pošleme (alebo použite postup odhlásenia popísaný nižšie).

Iné druhy použitia:
Môžeme tiež použiť osobné údaje, ktoré získame o vás, na nasledujúce účely:
 • vytváranie a správa akýchkoľvek účtov, ktoré môžete mať u nás, a odpovedanie na vaše otázky;
 • vyhodnotenie vášho záujmu o zamestnanie a kontaktovanie s vami, pokiaľ ide o možné zamestnanie v spoločnosti CBRE;
 • prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov a služieb, riadenia našich komunikácií, určovania efektívnosti a optimalizácie našej reklamy, analýzy našich produktov, služieb, webových stránok, mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych aktív, uľahčenia funkčnosti našich webových stránok a mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych prostriedkov);
 • anonymizáciu osobných údajov a prípravu a poskytovanie agregovaných údajov s anonymizovanými informáciami;
 • presadzovanie našich zmluvných podmienok alebo iných zákonných práv;
 • ak to vyžadujú platné zákony a predpisy, alebo ktoré požaduje akýkoľvek súdny proces alebo vládna agentúra, ktorá má alebo uplatňuje nárok na súdnu právomoc v mieste pôsobenia spoločnosti CBRE. 

 

Tieto informácie môžeme použiť aj inými spôsobmi, pre ktoré poskytujeme osobitné oznámenie v čase zberu.

5. Informácie, ktoré nám poskytli tretie strany

Odkazy tretej strany:
Pri používaní našich stránok môžete kliknúť na určité odkazy alebo propagačné akcie, ktoré vám umožnia nakupovať produkty alebo využívať služby poskytované našimi partnermi. Niektorí z týchto partnerov môžu poskytovať určité informácie, ktoré im poskytnete prostredníctvom nás. Kliknutím na prepojenie alebo propagáciou na našich webových stránkach súhlasíte s tým, že nám umožníme prijímať a používať akékoľvek informácie (s výnimkou informácií o kreditnej karte), ktoré môžete poskytnúť našim partnerom za rovnakých zmluvných podmienok, ako keby ste nám poskytli svoje informácie priamo. Nie sme však zodpovední za žiadne iné webové stránky ani ich príslušné zásady ochrany osobných údajov či za to, ako zaobchádzajú s informáciami o svojich používateľoch. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali svoje pravidlá ochrany osobných údajov a zistili, ako sa s nimi zaobchádzajú osobné údaje.

Použitie tretími stranami:
Môžete tiež samostatne poskytovať svoje informácie iným webovým stránkam alebo subjektom, ako sú napríklad tie, ktoré vytvárajú profesionálne marketingové zoznamy, aby mohli dostávať špeciálne ponuky a propagačné akcie od svojich pobočiek. Tieto webové stránky alebo subjekty sa môžu dohodnúť na poskytovaní vašich informácií nám. Či akákoľvek tretia strana skutočne poskytne vaše informácie nám a do akej miery nám ich poskytuje, bude závisieť od ich súhlasu s nami a príslušnými zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť CBRE nezodpovedá za žiadne záväzky vyplývajúce z toho, že partner alebo iná webová lokalita alebo subjekt zhromažďuje, používa alebo zdieľa akékoľvek údaje o vás v rozpore s jej vlastnými zásadami ochrany osobných údajov alebo platnými právnymi predpismi.

Marketingové údaje:
Môžeme zakúpiť marketingové údaje od tretích strán a pridať ich do našej existujúcej databázy používateľov, aby sme lepšie zacielili našu inzerciu a poskytli príslušné ponuky, o ktorých si myslíme, že by vás zaujímali. Môžeme tiež priradiť tieto marketingové údaje k osobne identifikovateľným údajom, ktoré nám poskytnete.

6. Osobné údaje, ktoré poskytujeme

Predajcovia:
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať spoločnostiam, ktoré vystupujú ako naši autorizovaní zástupcovia pri poskytovaní našich služieb (napr. zákaznícke/podporné služby), ktoré súhlasia s používaním vašich informácií iba na takéto určené účely. Každý dodávateľ musí súhlasiť so zavedením a udržiavaním primeraných bezpečnostných postupov a procedúr, ktoré zodpovedajú povahe vašich informácií s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zničením, použitím, úpravou alebo zverejnením. Keďže pôsobíme celosvetovo, môžeme preniesť informácie do krajín alebo jurisdikcií, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako krajina, v ktorej sa nachádzate. Ak uskutočníme takýto prevod, budeme, alebo naši dodávatelia, ak to bude možné, zabezpečovať primerané záruky požadované platnými právnymi predpismi, aby sa zabezpečilo, že vaše informácie sú chránené. Ďalšie informácie o medzinárodných prenosoch vašich osobných údajov nájdete nižšie.

Právne pridružené subjekty:
V prípade zlúčenia spoločnosti CBRE alebo v prípade prevodu jej majetku, stránok alebo operácií môže spoločnosť CBRE zverejniť alebo previesť vaše osobné údaje v súvislosti s touto transakciou. V prípade takéhoto prevodu vás spoločnosť CBRE oznámi prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom oznámenia na našich webových stránkach počas 30 dní o dôležitom upozornení na akúkoľvek takú zmenu vlastníctva spoločnosti CBRE, čo vedie k zmene kontroly nad vašimi osobnými údajmi. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj pridruženým subjektom spoločnosti CBRE, aby sme vám poskytli alebo ponúkali služby. Právne vynútené zverejnenie: Vaše osobné údaje zverejníme aj vtedy, keď to vyžadujú právne predpisy, napríklad ako odpoveď na súdny príkaz alebo predvolanie alebo iný právny záväzok, ako odpoveď na splnenie zákonných požiadaviek verejných orgánov vrátane orgánov národnej bezpečnosti alebo orgánov činných v trestnom konaní alebo v osobitných prípadoch, keď máme dôvod domnievať sa, že zverejnenie vašich osobných údajov je nevyhnutné na identifikáciu, kontaktovanie alebo podanie žaloby proti osobe, ktorá môže spôsobiť zranenie alebo zásah do našich práv alebo vlastníctva (úmyselne alebo neúmyselne).

Konkurz:
Mali by ste si tiež uvedomiť, že za určitých okolností môžu mať majetkové súdy, ako napríklad súdy konajúce v konkurznom konaní v USA, za určitých okolností oprávnenie povoliť, aby vaše osobné údaje boli poskytnuté alebo prevedené tretím osobám bez vášho súhlasu.

7. Medzinárodné prenosy údajov

Súhlas so spracovaním v USA a inde na základe registrácie na týchto stránkach
Spoločnosť CBRE je globálny podnik. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme o vás, môžeme previesť na príjemcov a vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracovávať v krajinách iných ako je krajina, v ktorej boli informácie pôvodne zhromaždené, vrátane Spojených štátov amerických a inde, ktoré môžu mať menej prísnu ochranu údajov než krajina, v ktorej ste údaje pôvodne poskytli. Tým, že nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, plne rozumiete a jednoznačne súhlasíte s prenosom a spracovaním takýchto osobných údajov v Spojených štátoch amerických a iných krajinách alebo teritóriách.

Keď prenesieme vaše informácie do iných krajín, ako je krajina, v ktorej boli informácie pôvodne zhromaždené, budeme chrániť vaše informácie tak, ako je to opísané v týchto globálnych zásadách ochrany osobných údajov na webových stránkach a zásadách týkajúcich sa súborov cookie, alebo vám inak oznámené v čase zberu údajov (napr. prostredníctvom oznámenia o ochrane osobných údajov špecifického pre konkrétny program) a budeme pri takýchto prevodoch dodržiavať všetky platné zákony na ochranu údajov. Konkrétne pridružené subjekty spoločnosti CBRE v Spojených štátoch amerických sú certifikované podľa štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, Švajčiarskom a USA a spoločnosť CBRE podpísala štandardné zmluvné doložky EÚ týkajúce sa osobných údajov zhromaždených v Európskom hospodárskom priestore a prevedených do spoločnosti CBRE v Spojených štátoch amerických a inde.

Ak máte námietky voči prenosu alebo používaniu vašich osobných údajov, nezaregistrujte sa ani nepoužívajte túto stránku.

Certifikácia podľa štítu ochrany osobných údajov:
Spoločnosť CBRE dodržiava rámec štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA, ako to stanovilo ministerstvo obchodu USA, pokiaľ ide o osobné údaje zhromažďované pridruženými subjektmi spoločnosti CBRE alebo firemnými zákazníkmi so sídlom v Európskom hospodárskom priestore a/alebo vo Švajčiarsku a prevedené do spoločnosti CBRE, Inc. a pridruženým subjektom v jej úplnom vlastníctve so sídlom v USA, medzi ktorých patria spoločnosti spoločnosti CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (zamestnanci v Portoriku), CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Capital Markets of Texas, LP, CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., Trammell Crow Company LLC a CBRE Technical Services, LLC (ďalej spolu ako „ CBRE US“). Tieto globálne zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach dopĺňajú oznámenia o ochrane údajov, ktoré zákazníci a kontaktné osoby klientov mohli dostať. Spoločnosť CBRE sa certifikovala na Ministerstve obchodu, že dodržiava zásady štítu ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o oznamovanie, výber, zodpovednosť za ďalší prenos, bezpečnosť, integritu údajov a obmedzenie účelu, prístup, vymáhanie, presadzovanie a zodpovednosť. Ak existuje nejaký rozpor medzi zmluvnými podmienkami v týchto globálnych zásadách ochrany osobných údajov na webových stránkach a zásadami štítu ochrany osobných údajov, budú rozhodujúce princípy štítu ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe ochrany súkromia a pozrieť si našu certifikáciu, pozrite si stránku https://www.privacyshield.gov/. Spoločnosť CBRE podlieha vyšetrovacím právomociam Federálnej obchodnej komisie, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek ochrany súkromia.

Nezávislé využívanie sťažností týkajúce sa ochrany osobných údajov
Spoločnosť CBRE sa zaväzuje vyriešiť sťažnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo používania vašich osobných údajov v súlade so zásadami štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA. Osoby EÚ, ktoré majú otázky alebo sťažnosti týkajúce sa našich zásad štítu ochrany osobných údajov, by sa mali najskôr obrátiť na spoločnosť CBRE na adrese: [email protected].

Spoločnosť CBRE sa ďalej zaviazala postúpiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa štítu ochrany osobných údajov organizácii JAMS, alternatívnemu poskytovateľovi riešenia sporov so sídlom v Spojených štátoch amerických. Ak od nás nedostanete včas oznámenie týkajúce sa vašej sťažnosti alebo ak sme vašu sťažnosť nevybavili k vašej spokojnosti, kontaktujte alebo navštívte www.jamsadr.com, kde získate viac informácií alebo môžete podať sťažnosť. Služby organizácie JAMS sa poskytujú bezplatne. Máte možnosť za určitých podmienok využiť záväzné rozhodcovské konanie v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa dodržiavania štítu ochrany osobných údajov nevyriešených organizáciou JAMS. Ďalšie informácie o záväznej arbitráži nájdete na adrese: www.privacyshield.gov.

8. Bezpečnosť

Spoločnosť CBRE sa snaží chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov a vašu voľbu pre zamýšľané použitie. Používame technológiu Secure Socket Layers alebo technológiu SSL na ochranu prenosu citlivých osobných údajov, ako je číslo vašej kreditnej karty. Vaše osobné údaje ukladáme na bezpečnom serveri a používame postupy určené na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pred neoprávneným prístupom, zničením, použitím, zmenami alebo zverejnením.

Hoci prijmeme (a od našich poskytovateľov tretej strany budeme žiadať, aby prijali) komerčne primerané bezpečnostné opatrenia týkajúce sa vašich osobných údajov zhromaždených a uložených na webových stránkach, v dôsledku otvorenej povahy internetu, nemôžeme zaručiť, že niektoré z vašich osobných údajov uložených na našich serveroch alebo prenášaných používateľom alebo od neho nebudú predmetom žiadnych neoprávnených prístupov a nenesieme žiadnu zodpovednosť za krádež alebo stratu neoprávneného prístupu alebo poškodenia či zachytenia akýchkoľvek údajov alebo komunikácií. Používaním tejto stránky uznávate, že rozumiete a súhlasíte s tým, že preberáte tieto riziká.

Následné prenosy:

V prípade následného prenosu je CBRE zodpovedná za spracúvanie osobných údajov, ktoré obdrží na základe tzv. Štítu na ochranu osobných údajov a následne postúpi tretej osobe ako sprostredkovateľovi v jej mene. Na základe princípov tzv. Štítu na ochranu osobných údajov ostáva CBRE zodpovedná za škodu ak jej sprostredkovateľ spracuje osobné údaje spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito princípmi, pokiaľ CBRE nepreukáže že nezodpovedá za príčinu vzniku škody.
 

9. Vaše práva

Marketingová komunikácia:

Keď sa zaregistrujete na týchto stránkach, môžeme vás požiadať, aby ste si vybrali, či chcete dostávať e-mailové a elektronické komunikácie od nás, ako sú ponuky, novinky, správy a ďalšie propagačné oznámenia. Svoj súhlas môžete odvolať alebo zrušiť prijímanie takýchto oznámení kedykoľvek tak, že nás kontaktujete, ako je to opísané nižšie. Taktiež zlepšujeme túto stránku pomocou stránky s predvoľbami ochrany osobných údajov, aby ste mohli kontrolovať, akú komunikáciu chcete od nás dostať.

Môžete nás kontaktovať: (a) telefonicky na čísle +1 877 227 3330; (b) faxom na čísle +1 212 6187085; (c) pomocou postupu na odhlásenie alebo zrušenie odberu obsiahnutého v tele každého marketingového e-mailu od nás; (d) zaslaním e-mailu na adresu: [email protected] vrátane kópie e-mailu, ktorý ste dostali, a uvedením slova „Odstrániť“ do riadku predmetu vášho e-mailu; alebo (e) poštou na adresu: CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, do rúk: Global Director, Data Privacy (globálny riaditeľ, ochrana osobných údajov).

Ak sa nachádzate v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected] vrátane kópie e-mailu, ktorý ste dostali a uvedením slova „Odstrániť“ v riadku predmetu vášho e-mailu.

Ak sa nachádzate v Ázii alebo v Tichomorí, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected] vrátane kópie e-mailu, ktorý ste dostali a uvedením slova „Odstrániť“ v riadku predmetu vášho e-mailu.

Vaša voľba, aby ste od nás neprijímali bulletiny ani propagačné a marketingové oznamy, nebude: (i) brániť tomu, aby sme s vami komunikovali e-mailom alebo iným spôsobom o vašom existujúcom alebo minulom vzťahu s nami a (ii) brániť nám vrátane našich zamestnancov, zmluvných partnerov, zástupcov a ďalších zástupcov, aby sme mali prístup k vašim osobným informáciám počas udržiavania a zlepšovania stránky.

Obmedzenie alebo zrušenie prihlásenia na priamy marketing:
Môžete sa odhlásiť alebo namietať voči prijímaniu priameho marketingu, alebo požiadať o opravu alebo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov zhromaždených pomocou tejto webovej stránky zaslaním písomnej žiadosti na adresu (a) [email protected] alebo (b) [email protected], ak sa nachádzate v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike, alebo (c) [email protected], ak sa nachádzate v Ázii a Tichomorí.

Žiadosť o prístup k vašim osobným informáciám a iné práva:
Môžete tiež požiadať o preskúmanie, opravu, odstránenie alebo vznesenie námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov, prístup k nim a nahliadnutie do nich tak, že o to požiadate na portáli pre práva dotknutých osôb spoločnosti CBRE alebo zaslaním žiadosti na adresu [email protected]. Pokyny spoločnosti CBRE týkajúce sa podania dotknutej osoby podľa nariadenia GDPR sú k dispozícii na portáli DSR.

Nezávislé využívanie sťažností týkajúce sa ochrany osobných údajov:
Informácie o nezávislom využívaní sťažností týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete vyššie.

B. Zásady týkajúce sa súborov cookie – automatické zhromažďovanie údajov
Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.

Čo je súbor cookie: Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení, s informáciami o vašej navigácii na tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a uľahčujú ich prehľadávanie. Súbor cookie obsahuje názov servera, z ktorého pochádza, uplynutie platnosti súboru cookie a hodnotu – zvyčajne náhodne generované jedinečné číslo. Súbory cookie neumožňujú prístup k počítaču ani jeho poškodenie.

1. Používanie súborov cookie z našej strany

Ako používame súbory cookie:
Používame dočasné súbory cookie prehliadača (browser session), ktoré sa vymažú z pamäte zariadenia po zatvorení internetového prehliadača alebo po vypnutí počítača, a trvalé súbory cookie, ktoré sú uložené v zariadení až do vypršania ich platnosti, pokiaľ ich pred týmto termínom neodstránite. Súbory cookie prehliadača na našej stránke zoskupujeme do troch kategórií, ktoré môžete spravovať pomocou nášho správcu súborov cookie:

Základné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie fungovania základných funkcií tejto stránky, ako je napríklad vaša identifikácia ako platného používateľa, zabezpečenie toho, aby sa nikto iný nemohol prihlásiť súčasne s vaším účtom z iného počítača a pomáhajú nám lepšie vám poskytovať služby na základe vašich zvolených preferencií počas registrácie. Tieto súbory cookie vám tiež umožňujú vybrať si svoje preferencie súborov cookie.

Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať vaše používanie stránky za účelom vyhodnotenia a zlepšenia nášho výkonu. Môžu byť tiež použité na poskytovanie lepšej zákazníckej skúsenosti na tejto webstránke. Poskytujú nám napríklad informácie o tom, ako sa naše stránky používajú a pomáhajú nám uľahčiť akékoľvek poskytované formy podpory predaja alebo prieskumy.

Reklamné súbory cookie: Tieto súbory cookie sa môžu použiť na zdieľanie údajov s inzerentmi, aby reklamy, ktoré sa vám zobrazujú, boli pre vás relevantnejšie. Taktiež umožňujú zdieľať určité stránky na sociálnych sieťach alebo uverejňovať komentáre na našich stránkach.

Súbory cookie sa nepoužívajú na ukladanie citlivých údajov:
Súbory cookie, ktoré používame, neuchovávajú citlivé osobné údaje, ako napríklad vašu adresu, heslo alebo údaje o kreditnej karte.

2. Sledovanie výkonu

V rámci propagačných e-mailov, ktoré odovzdávame našim odberateľom alebo reklamám na našich stránkach, niekedy používame súbory cookie, ako aj technológiu sledovania, napríklad webové majáky. Tieto zariadenia na sledovanie výkonnosti nám pomáhajú sledovať, či príjemca e-mailu dokončil udalosť, napríklad prihlásenie sa na bezplatnú skúšobnú verziu. Takéto informácie nie sú osobné a zhromažďujú sa na agregovanej úrovni. Niekedy využívame poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú sledovať činnosť na našich stránkach. Tieto tretie strany môžu na uľahčenie takéhoto sledovania používať dočasné súbory cookie a/alebo technológiu webových majákov, ale údaje nebudú sledované osobne identifikovateľným spôsobom. Tretie strany, ktorých produkty alebo služby sú prístupné na našich webových stránkach, môžu tiež používať súbory cookie a odporúčame, aby ste si overili svoje pravidlá ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie o ich súboroch cookie a iných postupoch ochrany osobných údajov.

Ak by ste chceli získať viac informácií o súboroch cookie tretích strán na našej webovej stránke a dozvedieť sa viac o možnostiach voľby neposkytnúť tretím stranám svoje údaje, kontaktujte nás prosím emailom na adresu [email protected]

3. Správa vašich preferencií týkajúcich sa súborov cookie

Správca preferencií týkajúcich sa súborov cookie: 
Náš správca preferencií vám umožní obmedziť naše využívanie súborov cookie len na základné súbory cookie. Ak na mobilnom zariadení použijete nášho správcu preferencií, spracujeme reklamný identifikátor vášho zariadenia. Po vstupe do nášho správcu preferencií, reklamné siete uvedené v našom správcovi predvolieb nastavia súbory dočasných (session) cookie tak, aby rešpektovali vaše preferencie, ak sa rozhodnete neprijímať reklamnú inzerciu. Ak vymažete súbory cookie z vášho prehliadača, odstránia sa tak všetky súbory cookie vrátane súborov cookie na odmietnutie (opt-out) nastavených spoločnosťami. Ak chcete resetovať svoje preferencie, budete musieť znova vstúpiť k opt-out nástroju. Náš súbor cookie rozpoznáva iba vaše posledné nastavené preferencie a neodráža aktuálny stav súborov cookie vo vašom prehliadači.

Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke:
Ak nám chcete pred navigáciou na týchto stránkach zabrániť používaniu súborov cookie na vašich zariadeniach, musíte najprv zablokovať používanie súborov cookie v prehliadači a potom odstrániť súbory cookie uložené vo vašom prehliadači priradené k týmto webovým stránkam.

Zakázanie a zabránenie ďalšiemu používaniu súborov cookie:
Môžete obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z týchto stránok kedykoľvek zmenou konfigurácie vášho prehliadača. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na adrese: www.allaboutcookies.org. Navyše, zatiaľ čo každý prehliadač má rôzne nastavenia a konfigurácie, nastavenia súborov cookie môžu byť zvyčajne upravené v ponuke „Predvoľby“ alebo „Nástroje“. V ponuke „Pomocník“ vášho prehliadača si môžete pozrieť ďalšie informácie.

C. Kontaktujte nás

Vždy máte možnosť nás kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto globálnych zásad ochrany osobných údajov na webových stránkach, máte otázku alebo problém súvisiaci s používaním stránok alebo chcete vylúčiť vaše osobné údaje z našich priamych marketingových cieľov. Našou štandardnou obchodnou praxou je udržiavať akúkoľvek komunikáciu s našimi návštevníkmi stránok, aby nám pomohla lepšie slúžiť každému z vás.

Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese [email protected] alebo nám napísať na adresu 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, do rúk: Global Director, Data Privacy (globálny riaditeľ, ochrana osobných údajov).

Návštevníci v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike:
Ak sa nachádzate v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected] alebo napísať nám na adresu St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Spojené kráľovstvo, do rúk: EMEA Director, Data Privacy (riaditeľ pre oblasť Európy, Blízkeho východu a Afriky, ochrana osobných údajov).

Návštevníci v Ázii alebo v Tichomorí:
Ak sa nachádzate v Ázii alebo v Tichomorí, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu: [email protected] alebo napísať na adresu 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipíny 1227, do rúk: APAC Senior Manager, Data Privacy (senior manažér pre oblasť Ázie a Tichomoria), ochrana osobných údajov.ja