Privacy Policy

Globálne zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

Posledná aktualizácia: 20. februára 2020

Prečítajte si pozorne.

Spoločnosť CBRE Group, Inc., spolu s jej dcérskymi spoločnosťami (spolu ďalej ako „spoločnosť CBRE“, „my“, „nás“ alebo „naše“ vo všetkých gramatických tvaroch), uznáva dôležitosť ochrany vášho súkromia. Naše globálne zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na vaše používanie našich globálnych verejných webových stránok (spolu ďalej len „stránka“), ako aj na vaše profesné interakcie so zamestnancami spoločnosti CBRE. Tieto zásady sú navrhnuté tak, aby vám pomohli porozumieť tomu, ako zhromažďujeme, používame, ochraňujeme a zverejňujeme vaše osobné údaje a aby vám pomohli pri používaní našich stránok robiť informované rozhodnutia. Opisujeme tiež, ako nás môžete kontaktovať v súvislosti s našimi postupmi ochrany osobných údajov.

 1. Globálne zásady ochrany osobných údajov

  1. Vaše prijatie prostredníctvom použitia

  2. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme

  3. Ako používame vaše informácie

  4. Informácie o vás, ktoré nám poskytli tretie strany

  5. Tretie strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje

  6. Medzinárodné prenosy údajov

  7. Bezpečnosť

  8. Ako dlho uschovávame vaše osobné údaje

  9. Vaše práva na ochranu osobných údajov

  10. Zmeny v týchto zásadách

  11. Úradník na ochranu údajov

 2. Zásady použitia súborov cookie – automatické zhromažďovanie údajov

  1. Používanie súborov cookie

  2. Sledovanie výkonu

  3. Správa vašich predvolieb súborov cookie

 3. Kontaktujte nás

 1. Globálne zásady ochrany osobných údajov

  1. Vaše prijatie prostredníctvom použitia

   Tieto globálne zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach opisujú, ako spoločnosť CBRE zhromažďuje, používa a zverejňuje určité osobné údaje získané prostredníctvom tejto stránky. Upozorňujeme, že vaše používanie týchto stránok v rozsahu stanovenom platnými zákonmi znamená, že chápete a súhlasíte s podmienkami týchto globálnych zásad ochrany osobných údajov na webových stránkach. Tieto globálne zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach sú súčasťou zmluvných podmienok, ktoré riadia používanie týchto webových stránok vo všeobecnosti.

  2. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme

   Typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať alebo ktoré sa môžete rozhodnúť poskytnúť, zahŕňajú:

   • kontaktné údaje (napríklad vaše meno, poštová alebo e-mailová adresa a telefónne číslo),

   • vaše profesionálne informácie, pokiaľ ide o naše náborové aktivity (napríklad vaše meno, obchodná e-mailová adresa, obchodný telefón, obchodná adresa, krajina, v ktorej podnikáte, odvetvie, v ktorom pracujete, vaša pozícia alebo rola),

   • informácie o vašom konte (napríklad meno používateľa alebo heslo),

   • údaje o vzťahu s klientom (ako sú obchodné kontaktné informácie, krajina, v ktorej podnikáte, odvetvie, v ktorom pracujete, vaša pozícia alebo rola, údaje o profesionálnych interakciách a vzťahoch, vrátane vašich primárnych kontaktov v spoločnosti CBRE a záznamu vašich interakcií so spoločnosťou CBRE, vaše kontaktné preferencie a informácie, ktoré nám poskytnete, a ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní obchodného vzťahu, ako sú napríklad typy investícií, ktoré vás zaujímajú),

   • on-line identifikátory (napríklad reklamný identifikátor mobilného zariadenia a údaje geolokácie),

   • informácie o používaní našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

   Okrem toho o vás od tretích strán zhromažďujeme nasledujúce informácie:

   • vaše interakcie s nami prostredníctvom sociálnych médií (napríklad, keď dáte „like“ príspevku na platforme sociálnych médií),

   • technické informácie z reklám, ktoré umiestňujeme na webových stránkach tretích strán (ako je vaša IP adresa, typ a verzia prehliadača, identifikátory zariadení, nastavenie polohy a časového pásma).

  3. Ako používame vaše informácie

   Komunikácia s vami – ponuky a služby, o ktoré ste prejavili záujem:

   Keď navštívite alebo obchodujete na tejto stránke, môže sa od vás vyžadovať, aby ste sa na našej stránke zaregistrovali, alebo nám poskytli osobné údaje a informácie o účte. Keď nám poskytnete tieto informácie, môžeme ich použiť na to, aby sme vás kontaktovali s ponukami alebo službami, o ktoré ste prejavili záujem. Spoločnosť CBRE má legitímny obchodný záujem používať osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme na poskytovanie požadovaných služieb. V prípade, že sme vychádzali z vášho súhlasu a vy nám oznámite, že nechcete, aby sme tieto informácie použili ako základ ďalšieho kontaktu s vami (využitím nášho postupu odhlásenia popísaného nižšie), budeme vaše želania rešpektovať.

   Komunikácia s vami – bulletiny a marketingové účely:

   S cieľom informovať našich používateľov a klientov o našich posledných novinkách, produktoch a službách môžeme posielať e-maily a marketingové oznámenia na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri registrácii na našej webovej stránke alebo pri žiadaní informácií od nás. Spoločnosť CBRE pri používaní vašich osobných údajov na tento účel dodržiava platné zákony a takéto používanie prípadne (napríklad v EÚ) závisí od vášho súhlasu. Upozorňujeme, že niekedy spolupracujeme s tretími stranami, aby sme vám mohli posielať marketingovú komunikáciu, ktorá propaguje produkty a služby tretích strán (napríklad tie, ktoré ponúkajú naši obchodní partneri), ako aj naše vlastné. Ak ste sa rozhodli prihlásiť sa do niektorého z našich e-mailových zoznamov, bulletinov alebo iných propagačných ponúk a neskôr sa rozhodnete, že už od nás nechcete dostávať takéto informačné bulletiny alebo propagačné e-maily, môžete sa odhlásiť podľa pokynov uvedených v každom e-maile, ktorý vám pošleme (alebo použite postup odhlásenia popísaný nižšie).

   Profesionálne interakcie s vami – spravovanie vzťahov so zákazníkmi:

   Údaje o vzťahu s klientom (zhromaždené napríklad prostredníctvom výmeny vizitky so zamestnancom spoločnosti CBRE alebo pri telefonickej či e-mailovej komunikácii s ním) môžeme použiť, aby sme vám poskytli služby, ktoré požadujete, a aby sme spravovali náš vzťah s vami. Určité de-identifikované a súhrnné údaje o našich klientoch môžeme tiež použiť na naše interné účely analýzy dát. Spoločnosť CBRE má legitímny obchodný záujem používať osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme na poskytovanie takýchto požadovaných služieb a na to, aby sme mohli lepšie poskytovať služby našim klientom. S vaším súhlasom vám môžeme zasielať informácie alebo služby propagačnej povahy, ktoré považujeme za relevantné pre vás.

   Iné druhy použitia:

   Môžeme tiež použiť osobné údaje, ktoré o vás získame na nasledujúce účely:

   • prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja nových produktov a služieb, riadenia našich komunikácií, určovania efektívnosti a optimalizácie našej reklamy, analýzy našich produktov, služieb, webových stránok, mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych aktív, uľahčenia funkčnosti našich webových stránok a mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych prostriedkov),

   • príprava a poskytnutie súhrnných správ o údajoch, ktoré môžu zahŕňať anonymizované informácie,

   • presadzovanie našich zmluvných podmienok alebo iných zákonných práv.

   Tieto informácie môžeme použiť aj inými spôsobmi, pre ktoré poskytujeme osobitné oznámenie v čase zberu. Ak chcete namietať proti tomu, aby sme vaše údaje používali inými spôsobmi, môžete nám poslať e-mail na adresu [email protected].

  4. Informácie o vás, ktoré nám poskytli tretie strany

   Obsah tretích strán:

   Tento obsah môžeme prezentovať na našich stránkach alebo ho do nich vkladať, jedná sa napríklad o výpisy vlastníctva, ktoré poskytujú naši dodávatelia tretích strán. Tento obsah môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované spoločnosťou CBRE alebo vás môžu požiadať o poskytnutie osobných údajov. Tento obsah môže napríklad obsahovať žiadosť o poskytnutie e-mailovej adresy na odber upozornení alebo zdieľanie registrácie s priateľom. Tieto informácie sú zhromažďované našimi dodávateľmi, nie nami. V niektorých prípadoch môžu s nami títo dodávatelia zdieľať osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujú. Nie sme zodpovední za praktiky ochrany osobných údajov našich dodávateľov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov a pochopili, ako budú používať a zdieľať osobné údaje, ktoré im poskytnete.

   Použitie tretími stranami:

   Môžete tiež samostatne poskytovať svoje informácie iným webovým stránkam alebo subjektom, ako sú napríklad tie, ktoré vytvárajú profesionálne marketingové zoznamy, aby mohli dostávať špeciálne ponuky a propagačné akcie od svojich pobočiek. Tieto webové stránky alebo subjekty nám môžu poskytovať vaše údaje. Spoločnosť CBRE nezodpovedá za žiadne záväzky vyplývajúce z toho, že partner alebo iná webová lokalita či subjekt zhromažďuje, používa alebo zdieľa akékoľvek údaje o vás v rozpore s jej vlastnými zásadami ochrany osobných údajov alebo platnými právnymi predpismi.

   Marketingové údaje:

   Pokiaľ to povoľujú platné zákony, môžeme zakúpiť marketingové údaje od tretích strán a pridať ich do našej existujúcej databázy používateľov, aby sme lepšie zacielili našu inzerciu a poskytli príslušné ponuky, o ktorých si myslíme, že by vás zaujímali. Môžeme tiež priradiť tieto marketingové údaje k osobne identifikovateľným údajom, ktoré nám poskytnete.

  5. Tretie strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje

   Tretie strany a cielená reklama:

   V niektorých prípadoch budeme s dodávateľmi tretích strán zdieľať informácie o tom, ako používate našu stránku, aby sme vám poskytli relevantnejšiu reklamu. Naši dodávatelia môžu napríklad sledovať vašu aktivitu prehliadania na našej stránke pomocou súborov cookie na zobrazovanie reklám založených na vašich záujmoch pri prehľadávaní webu alebo používaní sociálnych médií. Naši dodávatelia budú s nami v niektorých prípadoch tiež zdieľať informácie o vašej aktivite na našej stránke na účely analýzy. Spoločnosť CBRE sa opiera o váš súhlas s takýmto spracovaním vašich osobných údajov. Viac informácií o súboroch cookie, vrátane spôsobu poskytnutia alebo zrušenia vášho súhlasu možno nájsť v našich zásadách používania súborov cookie.

   Poskytovatelia služieb:

   Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami, ktoré konajú ako naši autorizovaní sprostredkovatelia a poskytujú tak naše služby. Jedná sa o poskytovateľov služieb v nasledujúcich kategóriách:

   • infraštruktúra a IT služby, vrátane poskytovateľov cloudových služieb,

   • marketingové, reklamné a komunikačné agentúry,

   • externí audítori a poradcovia,

   • poskytovatelia analytických nástrojov pre súbory cookie,

   • online inzerenti,

   • poskytovatelia testovania webových stránok/služieb analýzy.

   Každý poskytovateľ musí súhlasiť so zavedením a udržiavaním primeraných bezpečnostných postupov a procedúr, ktoré zodpovedajú povahe vašich informácií, s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zničením, použitím, úpravou alebo zverejnením. Keďže pôsobíme celosvetovo, môžeme údaje preniesť do krajín alebo jurisdikcií, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako krajina, v ktorej sa nachádzate. Ak uskutočníme takýto prevod, budeme my alebo naši dodávatelia, ak to bude možné, zabezpečovať primerané záruky požadované platnými právnymi predpismi, aby sa zabezpečilo, že vaše informácie sú chránené. Ďalšie informácie o medzinárodných prenosoch vašich osobných údajov nájdete nižšie.

   Proti tomuto zverejneniu môžete namietať, pokiaľ zdieľame vaše osobné údaje na naše legitímne účely. Zoberte však do úvahy, že budete namietať proti zverejneniu vašich osobných údajov na legitímne účely spoločnosti CBRE, môže to ovplyvniť služby, ktoré vám poskytujeme. Viac informácií o vašich právach nájdete nižšie.

   Právne pridružené subjekty:

   V prípade zlúčenia spoločnosti CBRE alebo v prípade prevodu jej majetku, stránok alebo operácií môže spoločnosť CBRE zverejniť alebo previesť vaše osobné údaje v súvislosti s touto transakciou. V prípade takéhoto prevodu vás spoločnosť CBRE upovedomí prostredníctvom e-mailu alebo oznámenia na našich webových stránkach počas 30 dní na akúkoľvek takú zmenu vlastníctva spoločnosti CBRE, ktorá vedie k zmene kontroly nad vašimi osobnými údajmi. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj pridruženým subjektom spoločnosti CBRE, aby sme vám poskytli alebo ponúkali služby.

   Právne vynútené zverejnenie:

   Vaše osobné údaje zverejníme aj vtedy, keď to vyžadujú právne predpisy, napríklad ako odpoveď na súdny príkaz alebo predvolanie alebo iný právny záväzok, ako odpoveď na splnenie zákonných požiadaviek verejných orgánov, vrátane orgánov národnej bezpečnosti alebo orgánov činných v trestnom konaní alebo v osobitných prípadoch, keď máme dôvod domnievať sa, že zverejnenie vašich osobných údajov je nevyhnutné na identifikáciu, kontaktovanie alebo podanie žaloby proti osobe, ktorá môže spôsobiť zranenie alebo zásah do našich práv alebo vlastníctva (úmyselne alebo neúmyselne).

  6. Medzinárodné prenosy údajov

   Spracovanie údajov v USA a inde na základe registrácie na týchto stránkach

   Spoločnosť CBRE je globálny podnik. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme previesť na príjemcov a vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracovávať v krajinách iných, ako je krajina, v ktorej boli informácie pôvodne zhromaždené, vrátane Spojených štátov amerických a inde, ktoré môžu mať menej prísnu ochranu údajov než krajina, v ktorej ste údaje pôvodne poskytli.

   Keď prenesieme vaše informácie do iných krajín, ako je krajina, v ktorej boli informácie pôvodne zhromaždené, budeme chrániť vaše informácie tak, ako je to opísané v týchto zásadách, alebo ako vám bude oznámené v čase zberu údajov (napr. prostredníctvom oznámenia o ochrane osobných údajov špecifického pre konkrétny program) a budeme pri takýchto prevodoch dodržiavať všetky platné zákony na ochranu údajov.

   Ak sa nachádzate v jurisdikcii mimo USA, prenos osobných údajov je nutný na poskytnutie požadovaných informácií a/alebo na vykonanie akejkoľvek požadovanej služby. V rozsahu povolenom zákonom v tomto prípade poskytnutie vašich údajov predstavuje aj váš súhlas s cezhraničným prevodom.

   Pokiaľ sa jedná o prevody z Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických a iných jurisdikcií mimo EHP:

   • konkrétne pridružené subjekty spoločnosti CBRE v Spojených štátoch amerických sú certifikované podľa štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, Švajčiarskom a USA a

   • spoločnosť CBRE podpísala štandardné zmluvné doložky EÚ týkajúce sa osobných údajov zhromaždených v Európskom hospodárskom priestore a prevedených do spoločnosti CBRE v Spojených štátoch amerických a inde.

   Tam, kde to povoľuje zákon, môžete požiadať o ďalšie informácie o zárukách, ktoré sme zaviedli na zabezpečenie prenosu vašich údajov do krajín mimo EHP, a to tak, že nás kontaktujete nižšie uvedeným spôsobom.

   Certifikácia podľa štítu ochrany osobných údajov:

   Spoločnosť CBRE dodržiava rámec štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA, ako to stanovilo ministerstvo obchodu USA, pokiaľ ide o osobné údaje zhromažďované pridruženými subjektmi spoločnosti CBRE alebo firemnými zákazníkmi so sídlom v Európskom hospodárskom priestore a/alebo Veľkej Británii a/alebo vo Švajčiarsku a prevedené do spoločnosti CBRE, Inc. a pridruženým subjektom v jej úplnom vlastníctve so sídlom v USA, medzi ktorých patria spoločnosti CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC a Trammell Crow Company LLC v Spojených štátoch amerických (ďalej spolu len „CBRE US“). Tieto zásady dopĺňajú oznámenia o ochrane údajov, ktoré zákazníci a kontaktné osoby klientov mohli dostať. Spoločnosť CBRE sa certifikovala na Ministerstve obchodu, že dodržiava zásady štítu ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o oznamovanie, výber, zodpovednosť za ďalší prenos, bezpečnosť, integritu údajov a obmedzenie účelu, prístup, vymáhanie, presadzovanie a zodpovednosť. Ak existuje nejaký rozpor medzi zmluvnými podmienkami v týchto zásadách a zásadami štítu ochrany osobných údajov, budú rozhodujúce princípy štítu ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe ochrany súkromia a pozrieť si našu certifikáciu, pozrite si stránku https://www.privacyshield.gov/. Spoločnosť CBRE podlieha vyšetrovacím právomociam Federálnej obchodnej komisie, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek ochrany súkromia.

   Zverejnenie a zodpovednosť za ďalší prevod:

   Od spoločnosti CBRE sa vyžaduje, aby zverejňovala osobné údaje ako odpoveď na zákonné žiadosti verejných orgánov, a to aj v záujme splnenia požiadaviek týkajúcich sa národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva. Spoločnosť CBRE môže, ako je uvedené vyššie v časti Tretie strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, preniesť osobné údaje ďalej tretím stranám. Spoločnosť CBRE zostáva podľa zásad štítu ochrany osobných údajov zodpovedná, ak tretia strana spracúva takéto osobné údaje spôsobom, ktorý nie je v súlade so zásadami, pokiaľ nepreukážeme, že nie sme zodpovední za udalosť, ktorá spôsobila škodu.

   Nezávislé riešenie sťažností týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

   Spoločnosť CBRE sa zaväzuje vyriešiť sťažnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo používania vašich osobných údajov v súlade so zásadami štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA. Osoby z EÚ, Veľkej Británie a Švajčiarska, ktoré majú otázky alebo sťažnosti týkajúce sa našich zásad štítu ochrany osobných údajov, by sa mali najskôr obrátiť na spoločnosť CBRE na adrese: [email protected].

   Spoločnosť CBRE sa ďalej zaviazala postúpiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa štítu ochrany osobných údajov organizácii JAMS, alternatívnemu poskytovateľovi riešenia sporov so sídlom v Spojených štátoch amerických. Ak od nás nedostanete oznámenie týkajúce sa vašej sťažnosti včas alebo ak sme vašu sťažnosť nevybavili tak, aby ste s riešením boli spokojní, kontaktujte alebo navštívte https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield, kde získate viac informácií alebo môžete podať sťažnosť. Služby organizácie JAMS sa poskytujú bezplatne. Máte možnosť za určitých podmienok využiť záväzné rozhodcovské konanie v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa dodržiavania štítu ochrany osobných údajov nevyriešených organizáciou JAMS. Ďalšie informácie o záväznom rozhodcovskom konaní nájdete na adrese: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

  7. Bezpečnosť

   Spoločnosť CBRE sa snaží chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov a vaše voľby pre zamýšľané použitie. Na ochranu prenosu citlivých osobných údajov, ako je číslo vašej kreditnej karty používame technológiu Secure Socket Layers alebo SSL. Vaše osobné údaje ukladáme na bezpečnom serveri a používame postupy určené na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pred neoprávneným prístupom, zničením, použitím, zmenami alebo zverejnením.

   Hoci prijmeme (a od našich poskytovateľov tretej strany budeme žiadať, aby prijali) komerčne primerané bezpečnostné opatrenia týkajúce sa vašich osobných údajov zhromaždených a uložených na webových stránkach, v dôsledku otvorenej povahy internetu nemôžeme zaručiť, že niektoré z vašich osobných údajov uložených na našich serveroch alebo prenášaných používateľom alebo od neho nebudú predmetom žiadnych neoprávnených prístupov a nenesieme žiadnu zodpovednosť za krádež alebo stratu údajov, neoprávnený prístup k nim alebo za poškodenie či zachytenie akýchkoľvek údajov alebo komunikácií. Používaním tejto stránky potvrdzujete, že rozumiete a súhlasíte s tým, že preberáte tieto riziká.

  8. Ako dlho uschovávame vaše osobné údaje

   Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, uchovávame len tak dlho, ako je potrebné na účel, na ktorý boli tieto informácie zhromaždené, a v rozsahu povolenom platnými zákonmi. Podnikáme kroky, aby sme zabezpečili, že keď už vaše osobné údaje nebudeme musieť používať, odstránime ich z našich systémov a záznamov a/alebo ich anonymizujeme, aby ste už podľa nich nemohli byť identifikovaní (pokiaľ teda nemusíme vaše údaje uchovávať na dosiahnutie súladu s právnymi alebo regulačných povinnosťami, ktoré sa na nás vzťahujú).

  9. Vaše práva na ochranu osobných údajov

   Marketingová komunikácia:

   Keď sa zaregistrujete na tejto stránke, môžeme vás požiadať, aby ste si vybrali, či chcete dostávať e-mailové a elektronické komunikácie od nás, ako sú ponuky, novinky, správy a ďalšie propagačné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo zrušiť prijímanie takýchto oznámení tak, že nás kontaktujete spôsobom opísaným nižšie.

   Okrem toho, ak spracúvame vaše osobné údaje na naše legitímne účely, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu. Berte však na vedomie, že ak namietate proti takémuto spracovaniu, môže to ovplyvniť našu schopnosť vykonávať úlohy uvedené v týchto zásadách.

   Môžete nás kontaktovať:

   a) telefonicky, na čísle + 1 877 227 3330 alebo faxom, na čísle + 1 212 618 7085,

   b) prostredníctvom pokynov na odhlásenie obsiahnutých v akomkoľvek marketingovom e-maile od nás,

   c) prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected], vrátane kópie e-mailu, ktorý ste dostali a uvedením slova „Remove (odstrániť)“ v riadku predmetu vášho e-mailu.

   • Ak sa nachádzate v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected], vrátane kópie e-mailu, ktorý ste dostali a uvedením slova „Remove (odstrániť)“ v riadku predmetu vášho e-mailu.

   • Ak sa nachádzate v Ázii alebo v Tichomorí, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected], vrátane kópie e-mailu, ktorý ste dostali a uvedením slova „Remove (odstrániť)“ v riadku predmetu vášho e-mailu.

   d) poštou: CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, do rúk: Global Director, Data Privacy (globálny riaditeľ, ochrana osobných údajov).

   Vaše rozhodnutie neprijímať od nás informačné bulletiny ani propagačnú a marketingovú korešpondenciu nebude: (i) brániť tomu, aby sme s vami komunikovali e-mailom alebo iným spôsobom o vašom existujúcom alebo minulom vzťahu s nami a (ii) brániť nám, vrátane našich zamestnancov, zmluvných partnerov, zástupcov a ďalších zástupcov, aby sme mali prístup k vašim osobným informáciám počas udržiavania a zlepšovania stránky.

   Žiadosť o prístup k vašim osobným informáciám a iné práva:

   Podľa platných právnych predpisov môžete mať tiež práva na preskúmanie, prístup, opravu, vymazanie a presun vašich údajov alebo namietanie proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Tieto práva môžete uplatniť tak, že podáte žiadosť na portáli práv dotknutej osoby spoločnosti CBRE alebo ju pošlete na adresu [email protected].

   Nezávislé riešenie sťažností týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

   Informácie o nezávislom riešení sťažností týkajúcich sa ochrany osobných údajov nájdete vyššie.

  10. Zmeny v týchto zásadách

   Sme rýchlo sa vyvíjajúci, globálny podnik. Tieto zásady budeme aj naďalej aktualizovať na základe nových technológií a služieb, obchodných praktík a potrieb našich klientov. Ak v týchto zásadách urobíme akékoľvek podstatné zmeny, zaznamenáme ich aj tu, a ak sú zmeny významné, poskytneme vám o nich oznámenie (vrátane, pre niektoré služby, e-mailového oznámenia o zmenách zásad).

  11. Úradník na ochranu údajov

   V súlade s miestnymi zákonmi sme vymenovali úradníkov na ochranu údajov (ďalej len „DPO“, „data protection officer“) pre naše dcérske spoločnosti v Nemecku. Tiež sme vymenovali DPO vo Francúzsku. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa našich zásad alebo praktík v oblasti osobných údajov, môžete sa obrátiť na príslušného DPO pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

   CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH a CBRE Capital Advisors GmbH

   [email protected]

   CBRE Global Investors Nemecko GmbH

   [email protected]

   CBRE GWS Industrial Services GmbH

   CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Francúzsko

   [email protected]

 2. Zásady použitia súborov cookie – automatické zhromažďovanie údajov

  Prehliadaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.

  Čo je súbor cookie:

  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení, a ktorý obsahuje informácie o vašej navigácii na tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a uľahčujú prehľadávanie. Súbor cookie obsahuje názov servera, z ktorého pochádza, uplynutie platnosti súboru cookie a hodnotu – zvyčajne náhodne generované jedinečné číslo. Súbory cookie neumožňujú prístup k počítaču ani jeho poškodenie.

  1. Používanie súborov cookie

   Ako používame súbory cookie:

   Používame súbory cookie relácie prehliadača, čo sú dočasné súbory cookie, ktoré sa vymažú z pamäte zariadenia po zatvorení internetového prehliadača alebo po vypnutí počítača, a trvalé súbory cookie, ktoré sú uložené v zariadení až do vypršania ich platnosti, pokiaľ ich pred týmto časom neodstránite. Súbory cookie prehliadača na našich webových stránkach zoskupujeme do troch kategórií, ktoré môžete spravovať prostredníctvom nášho správcu súborov cookie:

   • Požadované súbory cookie: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na povolenie základných funkcií tejto stránky, ako je identifikácia vás ako platného používateľa, aby sme sa ubezpečili, že sa nikto iný nemôže prihlásiť súčasne s použitím vášho účtu z iného počítača a aby nám pomohli lepšie poskytovať služby podľa vašich predvolieb registrácie. Tieto súbory cookie vám tiež umožňujú vybrať vaše predvoľby súborov cookie.

   • Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky na vyhodnotenie a zlepšenie nášho výkonu. Môžu sa tiež použiť na poskytnutie lepšej zákazníckej skúsenosti na tejto stránke. Napríklad nám poskytnú informácie o tom, ako sa naša webová stránka používa a pomôžu nám uľahčiť akékoľvek propagácie alebo prieskumy, ktoré poskytujeme.

   • Reklamné súbory cookie: Tieto súbory cookie sa môžu použiť na zdieľanie údajov s inzerentmi, aby sa reklamy, ktoré vidíte, na vás vzťahovali, umožnili vám zdieľať určité webové stránky so sociálnymi sieťami alebo vám umožnili uverejňovať komentáre na našich stránkach.

   Súbory cookie sa nepoužívajú na ukladanie citlivých údajov:

   Súbory cookie, ktoré používame, neuchovávajú citlivé osobné údaje, ako napríklad vašu adresu, heslo alebo údaje o kreditnej karte.

  2. Sledovanie výkonu

   V rámci propagačných e-mailov, ktoré odovzdávame našim odberateľom alebo reklamám na našich stránkach niekedy používame súbory cookie, ako aj technológiu sledovania, napríklad webové majáky. Tieto zariadenia na sledovanie výkonnosti nám pomáhajú sledovať, či príjemca e-mailu dokončil udalosť, napríklad prihlásenie sa na bezplatnú skúšobnú verziu. Takéto informácie nie sú osobné a zhromažďujú sa na agregovanej úrovni. Niekedy využívame poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú sledovať činnosť na našej stránke. Tieto tretie strany môžu na uľahčenie takéhoto sledovania používať dočasné súbory cookie a/alebo technológiu webových majákov, ale údaje nebudú sledované osobne identifikovateľným spôsobom. Tretie strany, ktorých produkty alebo služby sú prístupné na našich webových stránkach, môžu tiež používať súbory cookie a odporúčame, aby ste si overili ich pravidlá ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie o súboroch cookie a iných postupoch ochrany osobných údajov.

   Ak by ste chceli získať viac informácií o súboroch cookie tretích strán na našej webovej stránke a dozvedieť sa viac o vašej možnosti neposkytovať vaše údaje tretím stranám, kontaktujte nás na adrese [email protected]

  3. Správa vašich predvolieb súborov cookie

   Správca predvolieb súborov cookie:

   Náš správca predvolieb vám umožňuje obmedziť naše používanie súborov cookie len na požadované súbory cookie. Ak na mobilnom zariadení použijete nášho správcu predvolieb, spracujeme reklamný identifikátor vášho zariadenia. Keď vstúpite do nášho správcu predvolieb, reklamné siete uvedené v našom správcovi predvolieb nastavia trvalé súbory cookie tak, aby vyhoveli vašim predvoľbám, ak sa rozhodnete neprijímať inzerciu na základe záujmov. Ak vymažete súbory cookie prehliadača, odstránia sa všetky súbory cookie, vrátane súborov cookie na odhlásenie nastavených spoločnosťami. Ak chcete resetovať svoje predvoľby, budete musieť znova získať prístup k nástroju na odhlásenie. Náš súbor cookie pozná iba vaše posledné predvoľby a neodráža aktuálny stav súborov cookie vo vašom prehliadači.

   Nesledovať:

   Momentálne nereagujeme na signály „Nesledovať“ z vášho prehliadača. Naše používanie sledovacích technológií môže byť namiesto toho riadené prostredníctvom nášho správcu predvolieb súborov cookie.

   Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke:

   Ak nám chcete pred navigáciou na týchto stránkach úplne zabrániť používaniu súborov cookie na vašich zariadeniach, musíte najprv zablokovať používanie súborov cookie v prehliadači a potom odstrániť súbory cookie uložené vo vašom prehliadači, ktoré sú priradené k tejto stránke.

   Zakázanie a zabránenie ďalšiemu používaniu súborov cookie:

   Kedykoľvek môžete obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z tejto webovej stránky zmenou konfigurácie vášho prehliadača. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na adrese: https://www.allaboutcookies.org/. Navyše, zatiaľ čo každý prehliadač má rôzne nastavenia a konfigurácie, nastavenia súborov cookie môžu byť zvyčajne upravené v ponuke „Predvoľby“ alebo „Nástroje“. V ponuke „Pomocník“ vášho prehliadača si môžete pozrieť ďalšie informácie.

 3. Kontaktujte nás

  Vždy máte možnosť nás kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad, máte otázku alebo problém súvisiaci s používaním stránok alebo chcete vylúčiť vaše osobné údaje z našich priamych marketingových cieľov. Našou štandardnou obchodnou praxou je udržiavať akúkoľvek komunikáciu s našimi návštevníkmi stránok, aby sme mohli lepšie slúžiť každému z vás.

  Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese [email protected] alebo nám napísať na adresu 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, do rúk: Global Director, Data Privacy (globálny riaditeľ, ochrana osobných údajov).

  Návštevníci v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike:

  Ak sa nachádzate v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu [email protected] alebo nám napísať na adresu St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Spojené kráľovstvo, do rúk: EMEA Director, Data Privacy (riaditeľ pre oblasť Európy, Blízkeho východu a Afriky, ochrana osobných údajov).

  Návštevníci v Ázii alebo v Tichomorí:

  Ak sa nachádzate v Ázii alebo v Tichomorí, môžete nám tiež poslať e-mail na adresu: [email protected] alebo napísať na adresu 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipíny 1227, do rúk: APAC Senior Manager, Data Privacy (senior manažér pre oblasť Ázie a Tichomoria), ochrana osobných údajov.