Naša miestna dobročinnosť

Naše mesto – záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme

S hrdosťou oznamujeme, že 90 dobrovoľníkov zo spoločnosti CBRE z 3 miest na Slovensku sa zúčastnilo na najväčšej dobrovoľníckej udalosti na Slovensku. Cieľom tohto projektu bolo zlepšiť prostredie v mestách, kde žijeme a aktívne pôsobíme. Naši zamestnanci manuálne pracovali s nadšením v lokalitách základných a materských škôl, kde čistili a renovovali ihriská, natierali ploty alebo sadili rastliny. 

Podrobnejšie informácie o tomto projekte nájdete tu

Zdravá kancelária – záleží nám na prostredí, v ktorom pracujeme
Kancelária nášho sídla v Bratislave je vytvorená s ohľadom na naše životné prostredie a plne preukazuje hodnotu spoločenskej zodpovednosti, ku ktorej sa v spoločnosti CBRE zaväzujeme. 

Znížili sme množstvo plastového odpadu výmenou plastových fliaš s vodou za filtrovanú vodu z vodovodu. 
Naša budova je vybavená zariadeniami na ekologické cestovanie pre elektromobily a držiakmi a stojanmi na bicykle.
Množstvo prirodzeného denného svetla a najnovšie ekologické technológie znižujú spotrebu energie v našej pobočke.
Koše na separovanie odpadu sa horlivo používajú na udržanie nášho záväzku voči spoločnosti.
Menej regálov a uprednostňovanie elektronickej formy komunikácie nám pomáha znižovať spotrebu papiera.


Budujeme lepšiu budúcnosťpre mladých ľudí v Afrike 

V roku 2011 sme v  CBRE zaviedli iniciatívu, aby sme poskytli jednotnejší prístup pri pomoci znevýhodneným komunitám v našich pobočkách v Spojenom kráľovstve, Európe na Blízkom východe a v Afrike (EMEA). Túto novú dobročinnú politiku v rámci celého regiónu EMEA podporuje program, ktorý sa nazýva „Building a Better Future“ (Budovanie lepšej budúcnosti). 

V roku 2014 sme nadviazali partnerstvo s celosvetovou dobročinnou organizáciou Plan International. Náš prvý projekt s organizáciou Plan International sa zameriaval na Sierra Leone, jednu z najchudobnejších krajín na svete. Naším cieľom bolo poskytnúť vzdelanie zraniteľným mladým dievčatám, ktoré im pomáhali vyhnúť sa zneužívaniu a nútenému sobášu. Vďaka neuveriteľnému úsiliu tímov CBRE v celej skupine spoločnosti EMEA tento program vyzbieral viac ako 1,2 milióna EUR, čím dal nádej celej generácii detí.

Predovšetkým, finančné prostriedky spoločnosti CBRE sprístupnili ďalší vládny grant Spojeného kráľovstva vo výške 9 miliónov EUR, ktorý výrazne znásobil silu nášho projektu. V dôsledku toho mohli spoločnosť CBRE a organizácia Plan International pomôcť poskytnúť vzdelávanie 21 060 najchudobnejším dievčatám v Sierra Leone a zlepšiť životy ďalším 135 000 deťom pred, počas a po kríze spôsobenej Ebolou. 

Aj keď sme teraz dokončili finančnú zbierku pre Sierra Leone, spoločnosť CBRE EMEA naďalej pracuje so 485 z týchto dievčat, aby im pomohla stať sa kvalifikovanými učiteľkami.
 

Vytvárame lepšie mestá

 

V roku 2017 spoločnosť CBRE oznámila nový prelomový dvojročný projekt s organizáciou Plan International – Creating Safer Cities (Vytváranie bezpečnejších miest). 

Každý rok sa viac ako 20 miliónov dievčat sťahuje do miest, aby našli pracovné miesta a v niektorých prípadoch unikli pred zneužívaním a predčasným sobášom, čo častokrát zažili vo vidieckych komunitách. Mnoho miest je však pre dievčatá nebezpečnými. Mestský život pre tisíce dievčat znamená namiesto nájdenia pracovnej príležitosti každodenné zastrašovanie a násilie, najmä na verejných miestach a vo verejnej doprave.

Program Safer Cities organizácie Plan International má za cieľ vytvárať pre dievčatá a ženy bezpečnejšie mestá a transformovať ich na miesta na začlenenie, toleranciu a príležitosti pre každého. Program Safer Cities už úspešne prebieha v Káhire, Kampale, Hanoji, Lime a Dillí. Teraz s vašou pomocou CBRE privedie tento život meniaci program do Nairobi v Keni. 

Pozrite si náš krátky film a dozviete sa viac o našom projekte Safer Cities a o tom, ako sa môžete zapojiť.
 

„S hrdosťou rozširujeme naše partnerstvo v rámci regiónu EMEA s organizáciou Plan International, aby sme pomohli podporiť program Safer Cities. Tým vzniká dôležitá súčasť našich širších záväzkov zodpovednej spoločnosti.” 

Martin Samworth, CEO, CBRE EMEA


Program Disaster Relief


CBRE dlhodobo angažuje v programe, ktorý pomáha najviac postihnutým obetiam prírodných a humanitárnych katastrof. Náš fond EMEA Disaster Relief Fund bol vytvorený práve za účelom darovania finančných prostriedkov a spája ich s príspevkami zamestnancov pomoc pri katastrofách. Od roku 2011 nadácia Global Disaster Relief Foundation spoločnosti CBRE a fondy EMEA Disaster Relief Funds spoločnosti CBRE v kombinácii s finančnými darmi zamestnancov na naše humanitárne výzvy darovali viac ako 500 000 EUR.