Cesta našich zamestnancov sa začína hodnotami RISE – Respect, Integrity, Service and Excellence (Rešpekt, bezúhonnosť, služba a excelentnosť). Tieto hodnoty sú stredobodom našej obchodnej činnosti a slúžia ako základ na zabezpečenie toho, že CBRE je výborné pracovisko.


Výhoda prostredníctvom diverzity


„V spoločnosti CBRE sa zaväzujeme poskytovať pracovné prostredie, ktoré priťahuje, rozvíja a udržiava tých najlepších ľudí a pripomína si profesionálny úspech každého jednotlivca. Naše postupy a zásady týkajúce sa diverzity a začlenenia – vrátane našej podpory rôznych sietí zamestnancov a záväzok voči diverzite pri plánovaní úspešného napredovania a získavania talentov – zohráva významnú úlohu v našej stratégii. Vyústili do silnejšej, diverzifikovanejšej pracovnej sily, ktorá nám umožňuje vytvárať výnimočné výsledky pre našich klientov a podporuje kariérny rast pre našich ľudí.“

Bob Sulentic, prezident a generálny riaditeľ

Vytváraním prostredia, v ktorom je úplne každý oceňovaný za to, kým je, uznávaný za prínos a ktorému sú ponúkané príležitosti na rast, otvárame našu spoločnosť novým perspektívam a príležitostiam.