Koho mám kontaktovať, ak potrebujem pomoc? 
Kontaktujte našu špecializovanú linku pomoci Global Research Gateway Helpdesk
 
Čo je Global Research Gateway?
The Global Research Gateway predstavuje „vstupnú bránu“ k prieskumom v spoločnosti CBRE. Nájdete tu prístup k prieskumom, výstupom, nástrojom a 
k regionálnym webovým stránkam na celom svete. Umožňuje tiež našim používateľom vyhľadávať a získavať naše verejne dostupné správy o prieskumoch a ďalšie výstupy prostredníctvom výkonného vyhľadávacieho rozhrania.
 
  

Registrácia

 

Prečo sa musím kvôli zobrazeniu prieskumu CBRE zaregistrovať?
Registrácia nám umožňuje chrániť naše poznatky a prinášať vám lepšie služby. Registrovaným užívateľom ponúkame taktiež dodatočné služby. Registrácie nám taktiež umožňujú vyhodnocovať, ktoré výstupy naši užívatelia čítajú najviac. Pochopenie preferencií našich užívateľov nám umožňuje zamerať naše budúce výstupy na témy, ktoré sú pre našich používateľov najužitočnejšie. Vďaka sledovaniu s použitím súborov cookies* smerujeme naše úsilie na témy, ktoré najviac zaujímajú našich klientov.

Po zaregistrovaní si môžete priamo stiahnuť/zobraziť CBRE Research pri nasledujúcich návštevách portálu GRG, a to pomocou súborov cooler*. Ďalšie výhody registrácie: umožní vám uložiť kritériá vyhľadávania a e-mailové upozornenia. Registráciou tiež získavate účet na portáli Global Research Gateway alebo v zóne MyGateway, kde sa zobrazuje zoznam My Reports (Moje prehľady) s vašimi preferovanými výstupmi, ako sú nastavené v e-mailových upozorneniach.
Po registrácii si pri ďalších návštevách služby v oblasti prieskumu (GRG) môžete priamo stiahnuť/zobraziť prieskum spoločnosti CBRE. Medzi ďalšie výhody registrácie patrí: ukladanie kritérií vyhľadávania a možnosť e-mailových upozornení. Pri registrácii sa vám taktiež zriadi účet služby v oblasti prieskumu alebo sa sprístupní oblasť MyGateway so zoznamom Moje správy, ktorý zobrazuje vaše preferované výstupy, ako sú uvedené v e-mailových upozorneniach.

Môžem mať prístup do portálu Global Research Gateway bez registrácie?
Registráciu požadujeme od všetkých užívateľov, ktorí chcú zobraziť náš prieskum.
Ak ste klient spoločnosti CBRE, môžete aj naďalej bez registrácie od nás dostávať e-mailové správy s výstupmi výskumu. Tieto výstupy možno otvoriť a stiahnuť bez toho, aby ste sa najprv zaregistrovali/prihlásili, ale k takýmto výstupom budete mať prístup iba obmedzený čas. Tieto časové obmedzenia sa líšia podľa jednotlivých výstupov.
 
 

Problém so zobrazením Market Reports 

 
Blokovanie kontextových okien
Najbežnejšou príčinou neotvárania našich prehľadov o trhu je, že váš webový prehliadač má zapnutú funkciu blokovania kontextových okien. Je to štandardná funkcia, ktorá zabraňuje otváraniu nežiaducich kontextových okien. Keďže sa naše prehľady vo formáte pdf otvárajú v novom okne, odporúčame, aby ste si skontrolovali nastavenia miestneho prehliadača. Prečítajte si viac prostredníctvom odkazov nižšie:
 
- Safari 
 
Súbory cookie
Ak ste si úspešne zaregistrovali účet CBRE Gateway, ale zobrazuje sa výzva na prihlásenie pri každom kliknutí na niektorý z našich prehľadov, je to spôsobené nastavením prehliadača tak, aby neukladal súbory cookie. (Účelom súborov cookie je zapamätať si, kto ste: aby ste sa nemuseli zakaždým prihlasovať do svojho účtu. Súbor cookie neukladá žiadne iné osobné údaje okrem prihlasovacích údajov). Odporúčame, aby ste si skontrolovali nastavenia miestneho prehliadača. Prečítajte si viac prostredníctvom odkazov nižšie:
 
 
Prečítajte si viac o Zásadách CBRE o súboroch cookie.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte [email protected]. Niektorý z našich pracovníkov sa s vami spojí, aby vyriešil akékoľvek problémy.
 
 

Správa môjho účtu

 

Ako si nastavím e-mailové upozornenia?
Po zaregistrovaní sa vám zobrazí stĺpec Set Email Alert (Nastaviť e-mailové upozornenie) v políčku výsledkov vyhľadávania (stĺpec úplne napravo). Ak chcete nastaviť e-mailové upozornenie na oznámenie, keď je zverejnený konkrétny výstup CBRE Research:
‒ Označte políčko Set Email Alerts (Nastaviť e-mailové upozornenia), ak chcete dostávať upozornenia o prehľadoch
‒ Kliknite na tlačidlo Save Email Alerts (Uložiť e-mailové upozornenia)
‒ Zobrazí sa kontextové okno s textom Email Alerts saved successfully (E-mailové upozornenia úspešne uložené) 
‒ Vaše upozornenie je nastavené
 
Ako často budem dostávať e-mailové upozornenia?
E-mailové upozornenia budeme vydávať jedenkrát týždenne a budú obsahovať výstupy CBRE Research, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Upozorňujeme, že dátumy a periodicita vydávania prehľadov sa líšia. Periodicita je uvedená v stĺpci Frequency (Frekvencia) vo výsledkoch vyhľadávania.
 
Ako môžem zmeniť svoje e-mailové upozornenia?
Upozornenia môžete zmeniť v časti MyGateway na stránkach svojho účtu. Posledný stĺpec tabuľky Manage MyGateway Documents (Správa dokumentov MyGateway) má názov View (Zobrazenie). Tieto odkazy vám umožňujú zobraziť alebo zmeniť kritériá vyhľadávania, ktoré ste si zvolili, na nastavenie e-mailových upozornení prostredníctvom rozšíreného vyhľadávania. Kliknutím na odkaz View (Zobraziť) sa vami zvolené kritéria umiestnia do obrazovky Expanded Search (Rozšírené vyhľadávanie), kde môžete príslušné kritériá zmeniť. Upozorňujeme, že aj keď e-mailové upozornenia možno nastaviť prostredníctvom funkcie Quick Search (Rýchle vyhľadávanie), upozornenia nastavené prostredníctvom funkcie Quick Search (Rýchle vyhľadávanie) nemožno „zobrazovať“ ani meniť z obrazovky MyGateway. Táto funkcionalita je k dispozícii iba pre upozornenia nastavené prostredníctvom obrazovky Expanded Search (Rozšírené vyhľadávanie).
 
Môžete ich nastaviť, koľko chcete.

Ako môžem zrušiť svoje e-mailové upozornenia?

Svoje upozornenia môžete zrušiť alebo zmeniť kedykoľvek prostredníctvom časti MyGatewayna stránkach svojho účtu.
‒ Označte políčko Remove from Email Subscriptions (Odstrániť z odberu e-mailov) vedľa prehľadu, ktorý chcete odstrániť
‒ Kliknite na tlačidlo Save Changes (Uložiť zmeny)
‒ Výstup je odstránený

Ako môžem zmeniť svoje osobné údaje?
Svoje údaje môžete zmeniť kedykoľvek prejdením do časti Manage My Details (Správa mojich údajov) v časti MyGateway na stránkach svojho účtu.

Ako môžem zmeniť svoju e-mailovú adresu?
E-mail používame ako jedinečný identifikátor. Ak sa zmení vaša e-mailová adresa, zaregistrujte sa u nás znova.

Čo mám robiť, ak zabudnem heslo alebo ho chcem obnoviť?
Použite odkaz Forgotten/Reset Password (Zabudli ste/Chcete obnoviť heslo). Ak máte naďalej technické problémy, kontaktujte linku Global Research Gateway Helpdesk. Odpovie vám niekto z nášho tímu podpory aby vám pomohol vyriešiť akékoľvek problémy.

Prečo používame súbory cookie?
Hlavným účelom súborov cookie je zapamätať si, kto ste, aby ste sa nemuseli zakaždým prihlasovať do svojho účtu. Súbor cookie neukladá žiadne iné osobné údaje okrem prihlasovacích údajov.

Prečítajte si viac o Zásadách CBRE o súboroch cookie.
 
 

Vyhľadávanie

 

Ako nájdem výsledky CBRE Research?
The Global Research Gateway obsahuje výkonný vyhľadávač, ktorý je prispôsobený na poskytnutie presných výsledkov. Obsahuje pole Quick Search (Rýchle vyhľadávanie), kde môžete vyhľadávať zadaním voľných textových kľúčových slov/lokalít/sektorov. Môžete tiež pridať obmedzovač sektorov kliknutím na jednu z možností Limit to boxes (Obmedziť na políčka), ktoré sa nachádza pod políčkom Quick Search (Rýchle vyhľadávanie).
Funkcia Expanded Search (Rozšírené vyhľadávanie) vám umožňuje vytvoriť podrobné vyhľadávanie, a to kombináciou výberov pokrytia celo-regionálneho a celosvetového pokrytia, ako aj konkrétnych regiónov /krajín/trhov s lokalitami, sektormi a kľúčovými slovami. Prehľady s celkovým pokrytím možno získať označením príslušného políčka Global and Pan Regional Coverage (Celosvetové a celo-regionálne pokrytie), vedľa mapy v rozšírenom vyhľadávaní. Ak označíte niektoré z týchto políčok pokrytia možnosti pokrytia, ktoré ste si vybrali, sa automaticky zobrazia vo vyhľadávacom poli Select Pan-Region/Country (Vyberte celý región/krajinu) nižšie. Napríklad, označením prehľadov v celom regióne EMEA sa možnosť Pan EMEA (Celý región) zobrazí v poli Select Pan-Region/Country (Vyberte celý región/krajinu) a po kliknutí na tlačidlo Search (Vyhľadávať) sa získajú prehľady o celom regióne EMEA.
Ako môžem získať tipy na vyhľadávanie

Použite zelené ikony „?“ veľa častí obrazoviek Search (Vyhľadávanie). Poskytujú tipy na vyhľadávanie.

Čo sú výstupy „Informácie o nehnuteľnosti“?
Články About Real Estate (Informácie o nehnuteľnosti) sú týždenné prehľady, ktoré sú zvýraznené na domovskej stránke portálu Global Research Gateway. Tieto výstupy sú jedným z mnohých, v ktorých CBRE poskytuje informácie o najnovších trendoch v oblasti realít.
Ako fungujú kľúčové slová?
Kľúčové slová sa zobrazujú ako automatické návrhy v poli Quick Search (Rýchle vyhľadávanie) a sú tiež uvedené vo funkcii Expanded Search (Rozšírené vyhľadávanie). Sú závislé od vybraného regiónu/krajiny/trhu. Inými slovami, iba kľúčové slová súvisiace s vami vybraným regiónom/krajinou/trhom sa zobrazujú ako možnosti.

Ako môžem uložiť svoje vyhľadávania?
‒ Pomocou obrazovky Expanded Search (Rozšírené vyhľadávanie) vyberte kritériá, podľa ktorých chcete vyhľadávať
‒ Kliknite na tlačidlo Save Search (Uložiť vyhľadávanie)
‒ V kontextovom okne Saved Searches (Uložené vyhľadávania) uveďte názov uloženého vyhľadávania podľa svojho výberu
‒ Kliknite na tlačidlo Save Search (Uložiť vyhľadávanie)
‒ Vyhľadávanie sa potom uloží a zahrnie do zoznamu vašich uložených vyhľadávaní
‒ Kliknutím na názov uloženého vyhľadávania sa vytvorí zoznam výsledkom vyhľadávania
‒ Ak ho chcete odstrániť, kliknite na možnosť Delete link (Odstrániť odkaz) napravo od uloženého vyhľadávania
 
 

Videá


Ako môžem zobraziť videá?

Kliknutím na názov videa, prostredníctvom výsledkov vyhľadávania alebo prostredníctvom odkazu priamo na stránke sa zobrazí výzva na prehranie videa v prehliadači, vo vyhradenom kontextovom okne. Upozorňujeme, že ak ešte nie ste prihlásený, môže sa zobraziť výzva na prihlásenie skôr, ako sa video zobrazí. Presvedčte sa, či prehliadač nie je nastavený na blokovanie kontextových okien. Ak si nie ste istý, ako vypnúť funkciu blokovania kontextových okien v prehliadači, kontaktujte našu linku Global Research Gateway Helpdesk.  

 

Pomoc

 

Koho mám kontaktovať, ak potrebujem pomoc?
Kontaktuje našu špecializovanú linku Global Research Gateway Helpdesk