CBRE Research je komunita špecializovaných odborníkov, ktorí vykonávajú prieskum trhu s nehnuteľnosťami, vytvárajú ekonometrické prognózy, stratégie pre súkromný aj verejný sektor pre investorov a nájomcov po celom svete.

ERIX


ERIX je globálna aplikácia prieskumu realitného trhu CBRE, ktorá zaznamenáva porovnateľné súhrnné údaje o trhu vo viac ako 200 lokalitách po celom svete. Údaje sú v aplikácii aktualizované štvrťročne. Tento systém poskytuje údaje o jednotlivých mestách ako aj naprieč viacerými trhmi. Umožňuje rýchlo a efektívne vygenerovať údaje z viacerých trhov do jednej súhrnnej databázy. Miestna mena a jednotkové miery merania sa systematicky konvertujú do štandardného metrického systému, čo umožňuje medzinárodné porovnávania a analýzy. Miestne znalosti, skúsenosti a údaje sú tak zlúčené v jednotnom a prehľadnom súbore s relevantnými informáciami o trhu s nehnuteľnosťami.

Ekonometrické predpovede


Prognózy a modely vytvárame na základe vedomostí o miestnych transakciách a na základe znalostí našich lokálnych odborníkov o miestneho trhu. Našim klientom tak poskytujeme jedinečnú platformu a odbornú pomoc pri rozhodovaní docieliť lepšie výsledky. Outlook, hlavný produkt ekonometrických poradcov spoločnosti CBRE, pristupuje konzistentne k vytváraniu modelov pri prognóze kľúčových trhových ukazovateľov na úrovni čiastkových trhov, a to tak pre základne trhové ukazovatele kapitálového trhu ako aj pre trh s komerčnými nehnuteľnosťami.

Global Research Gateway


Global Research Gateway spája výstupy globálneho prieskumu CBRE do jednotnej informačnej platformy. Poskytuje tak ľahký prístup k najaktuálnejším trendom a poznatkom vo všetkých oblastiach a sektoroch realitného trhu..