Global Workplace Solutions optimalizuje budovy v priebehu ich životného cyklu


CBRE Global Workplace Solutions (GWS) je svetovo najväčší poskytovateľ integrovanej správy zariadení, projektového manažmentu a realitných služieb. Vykonávame technické služby v oblasti zariadení vo viacerých krajinách ako ktorýkoľvek iný poskytovateľ a naša odbornosť siaha od poradenstva a sprostredkovania predaja ideálnej nehnuteľnosti, cez prevádzku a údržbu zariadení až po projektový manažment v oblastiach výstavby, renovácie, prestavby a sťahovania. Vďaka tejto širokej základni schopností môžeme optimalizovať budovy, nehnuteľnosti a zariadenia v každej fáze ich životného cyklu. Vyvíjame holistické riešenia, ktoré umožňujú klientom znižovať prevádzkové náklady, minimalizovať riziká, účinnejšie využívať priestor a vytvárať inovatívnejšie pracovné prostredia.

Etablovaný špecialista, odborné znalosti v oblasti priemyslu a nehnuteľností


Našimi klientmi sú nájomníci a vlastníci komerčných nehnuteľností a výrobných zariadení všetkých veľkostí. Okrem mnohých stredne veľkých spoločností s jednou alebo dvoma budovami, patrí našich klientov 90 z rebríčka Fortune 100 s významnými portfóliami stoviek budov a zariadení vo viacerých krajinách. Celosvetovo sa staráme o nehnuteľnosti s rozlohou 500 miliónov metrov štvorcových, čo je takmer päťnásobok veľkosti Paríža. Vďaka našej globálnej sieti expertov v oblastiach priemyslu, vied o živote, energetiky/petrochemického priemyslu, finančných služieb a technológie môžeme ponúknuť riešenia na zákazku pre zákazníkov so špecializovanými nehnuteľnosťami, ako sú
výrobné zariadenia, laboratóriá, logistické a dátové centrá. V skutočnosti sme svetovo najväčší prevádzkovateľ dátových centier.

Globálne osvedčené postupy a odborná znalosť miestneho trhu 

S celkovým počtom 34 000 špecialistov na správu zariadení (vrátane 14 500 technikov, viac ako 8 000 manažérov pre portfólia a transakcie a 5 000 projektových manažérov) sme vybavení tak, aby sme sa postarali o nehnuteľnosti a zariadenia na celom svete. Keďže sme svetovo najväčší poskytovateľ realitných služieb, môžeme zachovávať rovnako vynikajúce a dôsledné služby a transparentnosť všade vo svete. Poskytujeme klientom jedinú kontaktnú osobu, ktorá sa môže úplne zamerať na ich potreby. To znamená, že čerpajú výhody z nášho medzinárodného rozsahu a zároveň z miestnej odbornosti.

Interné výskumné a inovatívne technológie na lepšie rozhodovanie


Experti spoločnosti CBRE zhromažďujú pravidelné a cenné informácie a analýzy vrátane nášho prieskumu European Occupier Survey (Európsky prieskum užívateľov) a príručky Fit out Cost Guide (Príručka úpravy nákladov). Preskúmavame trhy, trendy a inovácie a investujeme do moderných nástrojov, ako sú naša globálna technologická platforma CBRE Vantage a inteligentná automatizácia budov (CBRE I ESI). Presne vieme, kde sa priestor nevyužíva účinne, kde sú neprimerane vysoké náklady na prevádzku alebo energiu alebo ako účinne fungujú zariadenia a projekty. Tieto znalosti umožňujú našim klientom optimalizovať príležitosti, ktoré ponúkajú digitalizácia a automatizácia pre ich pracovné prostredia. Vďaka tomu je CBRE agilný strategický partner, ktorý podporuje inovácie a pomáha spoločnostiam prijímať inteligentné rozhodnutia na základe údajov – a to teraz, aj v budúcnosti.

Súvisiace služby

CBRE je jeden z najväčších poskytovateľov outsourcingových služieb pre integrovanú správu zariadení so špeciálnymi odbornými znalosťami technických služieb
Efektívne procesy, zníženie nákladov a spokojnosť zákazníkov sú našou prioritou číslo jedna po dokončení vašich nových kancelárií
Tím CBRE pre transakčné služby nájomcov zastupuje firemných nájomcov vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami
Umožnenie úspechu na vedeckých pracoviskách
Výpadok nie je prípustný, najmä ak máte firmu spustiť. Na zosúladenie vašich potrieb s nehnuteľnosťami s vašimi požiadavkami na informačné technológie, aby zlyhanie technológie neovplyvnilo vašu firmu alebo spodnú líniu, je nutný strategický pohľad