Oceňovanie je základom každého finančného rozhodnutia, ktoré investor, nájomca alebo vlastník môže prijať.

Práve preto je náš tím oceňovania a poradenstva  nesmierne hrdý na to, že sa stal trhovým lídrom vo sfére odborného a nezávislého poradenstva v oblasti všetkých typov nehnuteľností a činností: od oceňovania portfólií, cez rôzne druhy oceňovania pre potreby financovania, až po samostatné komerčné budovy a bytové priestory.

Medzi našich klientov patria veľké banky, štátne organizácie, realitné spoločnosti , aj individuálni prevádzkovatelia. Bez ohľadu na to, či si chcete nechať poradiť v oblasti tradičných komerčných nehnuteľností, rezidenčných alebo špecializovaných trhov, vrátane zdravotnej starostlivosti, ubytovania či trávenia voľného času, dokážeme vám poskytnúť presné ocenenia na báze bezkonkurenčných znalostí miestnych a globálnych trhov. Tým vám pomáhame prijímať náležité strategické rozhodnutia.

Naše tímy majú bohaté skúsenosti v týchto oblastiach:

  • Cezhraničné oceňovanie: vrátane oceňovania portfólií, zabezpečenie úverov, sekuritizácie, fúzií a akvizícií.
  • Oceňovanie zamerané na jednu krajinu: vrátane posúdenia konkurencie na trhu, právnych aspektov, ako aj predpisov v oblasti infraštruktúry a výstavby.
  • Oceňovanie podložené výskumom: vrátane oceňovania portfólií, zabezpečenia  úverov, fúzií a akvizícií a veľkých viacfázových developerských projektov.
  • Konzultačné a poradenské služby: vrátane štúdií uskutočniteľnosti, optimálnej definície produktu a výskumom podloženej analýzy.

 

Náš tím oceňovania a poradenstva neustále hľadá nové spôsoby na zlepšovanie týchto služieb. Preto sa snažíme na trh prinášať nové technológie a techniky, vrátane automatizovaných modelov oceňovania a inovatívneho digitálneho reportingu.

Znalosť trhu


Všetky služby oceňovania a poradenstva vychádzajú z prvotriednej znalosti trhu. Spoločnosť CBRE, ako trhová jednotka v oblasti poradenstva vo sfére komerčných nehnuteľností, má k dispozícii najkomplexnejší výskum a dáta získavané našimi odvetvovými špecialistami po celom svete. Tie čerpáme z transakcií, ktoré doteraz realizovali naše  agentské a investičné tímy.

Ak máte  rôznorodé portfólio nehnuteľností, alebo pôsobíte v rôznych  regiónoch, naše centrálne spravované medzinárodné služby vám dokážu poskytnúť tie najväčšie benefity. Opierať sa pritom môžete o našu odbornosť a znalosti našich špičkových oceňovateľov na miestnych trhoch. Na základe toho vám dokážeme predložiť informáciami podložené ocenenia a cenné trhové podnety. Stačí nás len kontaktovať.

Naša spoločnosť CBRE má bohaté skúsenosti s realizáciou ocenení portfólií v hodnote viac než 518,6 miliárd EUR ročne. Aj preto rozumieme trhu lepšie ako akákoľvek iná konzultačná firma.

Súvisiace služby

Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu
CBRE je lídrom pri poskytovaní poradenských služieb pre prenajímateľov, nájomcov a developerov kancelárskych priestorov
Máme najväčší tím skúsených retail konzultantov na Slovensku a pomáhame dosahovať očakávania a komerčné ciele domácim i zahraničným developerom, fondom, nájomcom v nákupných centrách, investorom a majiteľom retailových nehnuteľností