Nadčasové realitné projekty


Náš komplexný prístup spája technické a inžinierske skúsenosti, kvalitnú architektúru, prehľad o stavebných nákladoch, expertízu trvalej udržateľnosti, a ekonomickej expertízy postavenej na prehľade o realitných trhoch a potrebách nájomcov. Vieme, čo je potrebné pre úspech projektu. Staviame na jasne formulovanej, dobre argumentovanej stratégii projektu s dôrazom na funkčnú architektúru, stavebnú efektivitu a bezchybnú realizáciu.

Váš obchodný partner v strategickom poradenstve


Chcete, aby vaše kancelárie, retail či priemyselné haly boli prostredím, v ktorom vaša organizácia sa môže rozvíjať, napĺňať svoju víziu a dosahovať stanovené ciele? Chcete priestory, ktoré vyjadrujú vašu identitu, odzrkadľujú kultúru a komunikujú vaše firemné hodnoty klientom, zamestnancom a partnerom?

Chcete mať prehľad o čase, nákladoch a kvalite vašich projektov? Chcete presné zhodnotenie rizík a potrebujete spoľahlivého partnera so správnou expertízou? Chápeme vaše podnikateľské ciele, dokážeme predvídať a riešiť problémy z viacerých uhlov a máme rozsiahle skúsenosti v každom odvetví realitného trhu.


Špecializácie:

 

Naše služby:

Súvisiace služby

Naše komplexné poznatky o potrebách nájomcov sú jedinečné, založené na vzájomnej dlhoročnej spolupráci
Efektívne procesy, zníženie nákladov a spokojnosť zákazníkov sú našou prioritou číslo jedna po dokončení vašich nových kancelárií
Kreatívne a funkčné návrhy optimálneho pracovného prostredia so zameraním na vaše ciele a firemnú identitu