Riešenia pre dátové centrá

Výpadok nie je prípustný, najmä ak máte firmu spustiť. Na zosúladenie vašich potrieb s nehnuteľnosťami s vašimi požiadavkami na informačné technológie, aby zlyhanie technológie neovplyvnilo vašu firmu alebo spodnú líniu, je nutný strategický pohľad

Energia a udržateľnosť

Pomáhajú vám dosiahnuť energetické ciele, zvýšiť wellness a znížiť náklady

Zdravotníctvo

Spoločnosť CBRE je jediný poradca v oblasti nehnuteľností so skúsenosťami s prepojeným zdravotným trhom v oblasti Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA), USA a Ázie a Tichomoria

Hotely

Naše oddelenie CBRE zamerané na hoteliérstvo má jedinečné postavenie komplexného, medzinárodného poskytovateľa služieb zameraného výlučne na pohostinnosť. Z tohto faktu majú prospech všetci klienti, a to inštitucionálni aj individuálni, investori aj poskytovatelia pôžičiek

Služby v oblasti priemyselných nehnuteľností a logistiky

Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu

Laboratóriá

Umožnenie úspechu na vedeckých pracoviskách

Služby v oblasti kancelárskych priestorov

CBRE je lídrom pri poskytovaní poradenských služieb pre prenajímateľov, nájomcov a developerov kancelárskych priestorov

Petrochemický a automobilový priemysel

Vďaka našim integrovaným službám optimalizujeme celý životný cyklus priemyselných lokalít, ako sú rafinérie alebo výrobné závody, ale aj služby a maloobchodné nehnuteľnosti, ako sú čerpacie stanice, auto umyvárne, viacposchodové parkovacie domy alebo auto predajne

Služby v oblasti maloobchodných priestorov

Máme najväčší tím skúsených retail konzultantov na Slovensku a pomáhame dosahovať očakávania a komerčné ciele domácim i zahraničným developerom, fondom, nájomcom v nákupných centrách, investorom a majiteľom retailových nehnuteľností