CBRE ponúka spoločnostiam v petrochemickom a automobilovom odvetví široké spektrum realitných služieb prispôsobených ich konkrétnym požiadavkám. Naše integrované služby podporujú našich klientov v priebehu celého životného cyklu ich nehnuteľností – od vyhľadania lokality a prieskumu pôdy, cez údržbu, optimalizáciu a správu aktuálneho realitného portfólia, až po stratégiu ukončenia. Naši špecialisti sa starajú o priemyselné lokality veľkého rozsahu, ako napríklad rafinérie alebo výrobné zariadenia a služby a tiež maloobchodné nehnuteľnosti, ako sú čerpacie stanice, auto umyvárne, viacposchodové parkovacie domy alebo auto predajne.

Realitné služby z jediného zdroja


Čerpáme z mnohoročných znalostí priemyslu a odborných technických poznatkov potrebných na úplnú správu zložitých nehnuteľností a veľkých portfólií a ich účinné prevádzkovanie v rámci outsourcingového partnerstva. Ako jeho súčasť ponúkame celú správu nehnuteľností a
integrované služby správy nehnuteľností z jediného zdroja, dokonca v cezhraničných podmienkach – vrátane technického a environmentálneho dôkladného testovania (due diligence testing – TDD), technického riadenia a údržby alebo inštalácií súvisiacich s výrobou. Úspešne prevádzkujeme jeden z najväčších medzinárodných reťazcov čerpacích staníc so 14 000 čerpacími stanicami v celkovo 28 krajinách.

Takisto analyzujeme, posudzujeme a optimalizujeme portfóliá nehnuteľností našich klientov. Zahŕňa to proaktívnu správu portfólia aktuálnych lokalít a otázky energetickej účinnosti, environmentálneho rizika a bezpečnostných konceptov, ako aj riešenia rozvoja týkajúce sa nevyužitého priestoru a nehnuteľností, ktoré sa nevyžadujú na obchodnú činnosť. Aktívne pre ne hľadáme používateľov, dohliadame na ich predaj alebo prichádzame s alternatívnymi konceptmi ich použitia.

Optimálne výsledky pre našich klientov


Náš integrovaný prístup znamená, že klienti už nemusia koordinovať viacerých poskytovateľov služieb a môžu sa úplne sústrediť na svoju hlavnú obchodnú činnosť. Spájame expertov z celej škály odborných oblastí na základe jednotlivých projektov s cieľom lepšie identifikovať styčné body medzi nimi, prosperovať zo zníženia výrobných nákladov a optimálne zvyšovať pridanú hodnotu. Naši klienti z oblasti automobilového a petrochemického priemyslu preto môžu čerpať výhody z nižších nákladov na prevádzku a energiu, zákonne isté obchodné činnosti pre špecializované nehnuteľnosti a efektívne riadené portfólio nehnuteľností s vysokým potenciálom.

Súvisiace služby

Naše priemyselné služby zvyšujú dostupnosť strojov, technických zariadení a výrobných závodov prostredníctvom inteligentnej údržby. Vykonávame tiež premiestňovanie strojov a závodov.