Riešenia pre dátové centrá spoločnosti CBRE je najväčší a jediný úplne integrovaný tím v oblasti dátových centier na svete, ktorý poskytuje celé spektrum služieb pre dátové centrá.

Bez ohľadu na to, či ste vlastníkom, nájomníkom alebo investorom, poskytneme vám podporu počas celého životného cyklu nehnuteľnosti – od poradenských a transakčných služieb po konzultácie, projektový manažment a integrovanú prevádzkovú podporu vášho dátového centra. 

Bez ohľadu na vašu veľkosť, rozsah a geografiu budeme s vami spolupracovať, aby sme vám poskytli flexibilné, škálovateľné a konzistentné riadenie dátových centier a IT riešenia.

Špičkové IT riešenia


Náš prístup zabezpečuje, že stratégia vašich dátových centier vašej spoločnosti udrží krok s dnešnými neustále sa meniacimi požiadavkami na IT a požiadavkou na rýchly prístup k informáciám za každých okolností.

Berieme do úvahy cloud, kolokáciu a ďalšie vznikajúce trendy s cieľom vyvinúť efektívne riešenia, ktoré držia krok s vašimi rýchlo sa vyvíjajúcimi obchodnými požiadavkami.

Na riadení rizík záleží


Naši projektoví manažéri majú skúsenosti so zladením prevádzkových a finančných potrieb so stavebnými a projektovými kritériami, ktoré vám pomôžu vytvoriť nákladovo efektívne riešenia, ktoré minimalizujú riziko a maximalizujú efektívnosť. 


Chápeme, že spoľahlivosť dátového centra je rozhodujúca; naše riešenia znižujú operačné riziko spôsobené ľudským faktorom až o 80 % prostredníctvom koncentrovaného školenia.

Získajte viac informácií na našej globálnej webovej stránke dátových centier na adrese

 

Súvisiace služby

Naše priemyselné služby zvyšujú dostupnosť strojov, technických zariadení a výrobných závodov prostredníctvom inteligentnej údržby. Vykonávame tiež premiestňovanie strojov a závodov.