Rozumieme maloobchodu


Plne chápeme, že ‚Úspechom v retaily sú detaily‘.

Vývoj nákupného správania sa spotrebiteľov predstavuje pre maloobchodných operátorov najväčšie výzvy. Podrobne skúmame zásadné trendy v tejto oblasti
a prezentujeme ich dôsledky na maloobchodníkov, investorov a ich nehnuteľnosti.

Sme dôveryhodným poradcom


Vďaka nášmu komplexnému pôsobeniu na trhu poskytujeme poradenstvo vlastníkom nehnuteľností týkajúce sa prenájmov, predaja alebo celkovej modernizácie 

ich retailových nehnuteľností.

Sme taktiež dôveryhodným konzultantom pre menších operátorov, rovnako ako aj pre veľké obchodné reťazce, pre ktorých je výber správnej lokality a dojednanie nájomných podmienok základom pre úspech ich prevádzok.

Naše hlboké znalosti a prehľad fungovania maloobchodu v kombinácii s lokálnym, regionálnym a globálnym pôsobením, nám pomáhajú doručiť klientovi skutočnú konkurenčnú výhodu, či už sú to prevádzkovatelia obchodov, profesionálni investori, veľké reťazce alebo súkromný kapitál.

Etalón v reálnych výkonoch


Veľkosť prenajatej plochy 79.000 m2 a 520 zrealizovaných transakcií za posledné 3 roky.

Súvisiace služby

V správe nehnuteľností je veľmi dôležitá proaktivita, ktorá pomáha maximalizovať hodnotu vášho porftólia, či už sú to kancelárske budovy, obchodné centra alebo logistické parky
Vieme, čo je potrebné pre úspech projektu
Tím CBRE Služby portfólia poskytuje konsolidovaný a presný pohľad na údaje vášho portfólia nehnuteľností, ako aj komplexné účtovníctvo nájomných zmlúv a správu nehnuteľností