Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu


CBRE ponúka integrované realitné riešenia po celý životný cyklus prispôsobené konkrétnym potrebám priemyselných a logistických spoločností. Naše spektrum služieb siaha od poradenstva o najlepšej možnej stratégii portfólia cez transakcie, správu zariadení a energetický manažment a modernizáciu, prestavbu alebo predaj logistických a priemyselných nehnuteľností, vrátane výrobných zariadení, až po pridelenie výrobných závodov. S týmto rozsiahlym know-how zvyšujeme hodnoty nehnuteľností, minimalizujeme riziká a znižujeme náklady na prevádzku a energiu priemyselných a logistických nehnuteľností.

Realitné poradenstvo na základe skúseností a zručností v oblasti transakcií 


S rozsiahlymi, celosvetovými skúsenosťami v oblasti priemyselných a logistických nehnuteľností umožňujeme klientom identifikovať technologické zmeny a trhový vývoj v skorom štádiu a nasmerovať ich správnym smerom. Podporujú to investície do výskumu a naše siete poprepájaných a špecializovaných poradcov. Optimalizujeme realitnú stratégiu našich klientov a minimalizujeme riziko a zároveň zaisťujeme čo najlepšie výsledky v oblasti marketingu a prenájmu, ako aj pri kúpe a predaji priemyselných a logistických nehnuteľností, ako sú sklady, distribučné centrá, obchodné parky alebo výrobné závody. Ako základ rozhodnutí o transakciách vykonávame technické posúdenia, postupy hĺbkovej analýzy životného prostredia (súlad so životným prostredím, kontamináciu, stavebné znečisťujúce látky) a analýzy nákladov na údržbu a prevádzku, čo nám umožňuje znižovať riziká a prevádzkové náklady. Takisto podporujeme našich klientov v rozvoji projektu pri modernizácii alebo prestavbe priemyselných alebo logistických nehnuteľností. Naša vysoko špecializovaná a diverzifikovaná sieť expertov vie správnou radou podporiť aj pri zložitých problémoch, ako sú rady o lokalite a dodávateľskom reťazci, financiách a rozvoji stratégie portfólia.

Inteligentná údržba znižuje náklady a minimalizuje prestoje


Súčasné priemyselné a komerčné nehnuteľnosti vyžadujú plynulú prevádzku celej rady technických zariadení, aby sa zabezpečil bezproblémový chod výroby a logistiky. Ako jeden zo svetovo najväčších a popredných poskytovateľov integrovanej správy zariadení pomáhame spoločnostiam v sektore priemyslu a logistiky minimalizovať prestoje, znižovať prevádzkové náklady a zaistiť bezpečnú prevádzku ich budov a technických zariadení v súlade so zákonom. Vďaka pôsobeniu v 111 krajinách môžeme spravovať a prevádzkovať celé realitné portfóliá našich klientov vo viacerých krajinách v rámci outsourcingového partnerstva a prevádzkovať stovky nehnuteľností s jednotným štandardom služieb, alebo poskytnúť konkrétne technické služby prostredníctvom našich vlastných kvalifikovaných technikov. V oblasti priemyselných služieb naša odbornosť siaha od údržby výrobných zariadení rozhodujúcich pre obchodnú činnosť cez zmluvné vzťahy a optimalizáciu používania energie technických zariadení až po presídlenie strojov alebo výrobných závodov. 

S týmto rozsiahlym know-how prevzatým z odborných znalostí priemyslu, špecialistov a trhu vyvíjame holistické riešenia, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám našich klientov a optimalizujeme životný cyklus priemyselných a logistických nehnuteľností.

Služby pre investorov a developerov

Poradenstvo investorom a developerom v priebehu celého životného cyklu nehnuteľnosti vrátane nadobudnutia, financovania, projektového manažmentu, leasingu, správy nehnuteľnosti, likvidácie a strategického poradenstva v súvislosti s realitným portfóliom

Služby pre nájomcov

Poradenstvo užívateľom počas celého životného cyklu nehnuteľnosti vrátane nadobudnutia, financovania, likvidácie a strategického poradenstva v súvislosti s portfóliom nehnuteľností

Súvisiace služby

Poradenstvo investorom a developerom v priebehu celého životného cyklu nehnuteľnosti vrátane nadobudnutia, financovania, projektového manažmentu, leasingu, správy nehnuteľnosti, likvidácie a strategického poradenstva v súvislosti s realitným portfóliom
Naše priemyselné služby zvyšujú dostupnosť strojov, technických zariadení a výrobných závodov prostredníctvom inteligentnej údržby. Vykonávame tiež premiestňovanie strojov a závodov.