Tím Industrial and Logistics spoločnosti CBRE si ako poradcu vybrali svetovo poprední investori a developeri s preukázateľnou schopnosťou generovať maximálne výnosy pri minimálnom riziku. V kombinácii s výskumom a dátami, ktoré sú najlepšie na trhu, poskytujeme integrovaný a komplexný sortiment služieb pre investorov a developerov pre odvetvie priemyslu a logistiky. 

Či už ste developer, ktorý potrebuje poradiť o nadobudnutí lokality, návrhu/architektúre, poradenstve na pracovisku, projektovom manažmente alebo zabezpečení správnych nájomníkov, alebo ste investor, ktorí by chcel zvýšiť kapitál, kúpiť či predať priemyselné zariadenia, CBRE má miestnych a multimarketových odborníkov, ktorí poskytujú komplexné logistické riešenia.

Spoločný prístup

nášho tímu Industrial and Logistics pre kapitálové trhy úzko spolupracuje s našimi miestnymi expertmi na logistiku, ako aj s tímami Agency and Building Consultancy, aby pre vás vypracovali stratégie pre kapitálové trhy na základe účinného spoločného prístupu. To nám umožňuje čerpať významné informácie a poznatky s pridanou hodnotou v prospech našich klientov. 

Špecializácia nášho odvetvia je veľmi úzka, ale naše investičné kapacity sú široké a prepracované. Poskytujeme služby v rámci celej štruktúry kapitálových trhov, a to vrátane:

• Aktív a likvidácie a obstarávania investičného portfólia
• Domácich, kontinentálnych a globálnych marketingových kapacít
• Platformy na globálny zvyšovanie kapitálu
• Financovania/tvorby hnacieho mechanizmu
• Štruktúrovania strategického spoločného podniku
• Poradenstva pri podnikových obstarávaniach
• Strategického podnikového rozhodovania a poradenstva
• Financovania rozvoja
• Reštrukturalizácie dlhov a portfólia; financovania dlhov
• Štrukturalizácie predaja a spätného lízingu
• Verejného a súkromného financovania
• Oceňovaní a investičných posudkov


V rámci našej medzinárodnej odbornosti v odvetviach priemyslu a logistiky ponúkame klientom developerom jedinečnú platformu na predaj ich nehnuteľnosti, poskytnutie bezkonkurenčného prístupu k nájomníkom z miestnej, národnej alebo medzinárodnej siete. 

Poskytujeme tiež poznatky a odborné informácie o všetkom od umiestnenia lokality po obstarávanie a vývoj. Na základe našich naozaj globálnych štandardov a prevádzkových činností náš tím zabezpečí, že dostanete poradenstvo a ubezpečenie, ktoré potrebujete na maximalizáciu rozvojových cieľov na vašom pozemku alebo nehnuteľnosti.

Naše služby pre developerov:

• Akvizície
• Stavebné poradenstvo
• Marketingová stratégia
• Služby pre nájomníkov a užívateľov
• Správa nehnuteľností a účtovníctvo
• Likvidácia