Ako náš klient získate prístup do svetovej siete na sprostredkovanie predaja s podporou širokej škály poradenských riešení, ktoré vám pomôžu spresniť vašu firemnú realitnú stratégiu a odblokovať ďalšiu hodnotu z vašich nehnuteľných aktív.

Náš tím expertov sa zameriava na predvídanie a riadenie výziev, rizík a príležitostí, a to teraz, aj v budúcnosti – na zosúladenie s vašou stratégiou a maximalizáciu návratnosti. 

Dlhodobé výsledky


Naši špecializovaní logistickí poradcovia navrhnú a zrealizujú stratégiu prispôsobenú vašim konkrétnym obchodným požiadavkám, doplnenú o dôkladné riadenie finančných rizík.
 
Venovaním času dôkladnému spoznaniu vašej firmy vytvoríme realitné stratégie založené na hĺbkovom poznaní cieľov, priorít, plánu rastu a výziev vašej spoločnosti. Tento prístup nám dáva jasný obraz o vašej priemyselnej, logistickej a obchodnej činnosti, čo nám umožňuje poradiť vám najflexibilnejšie a najproduktívnejšie spôsoby riadenia svojho priestoru a distribučnej siete.

Výhody viacerých trhov
Vďaka kombinácii celosvetového dosahu s miestnou odbornosťou poskytujú naši experti poznatky medzinárodným užívateľom s potrebami na viacerých trhoch. Či plánujete expanziu na novú lokalitu, rokujete o transakcii, alebo potrebujete pomoc s priemyselným projektovým manažmentom alebo stratégiou v oblasti portfólia, globálny tím CBRE môže poskytnúť realitné riešenia všade, kde vaša firma pôsobí.
 

Popredné informácie na trhu


Využívame rozsiahly, trhovo popredný výskum, analýzu a miestne odborné poznatky, aby ste mali istotu, že akékoľvek rozhodnutie sa zakladá na komplexnej analýze demografických údajov, pracovnej sily, zručností, dopravných prepojení, trhových trendov a hodnôt – od samostatných budov po celé portfóliá.
 
Naše služby užívateľom:

  • Regionálne a miestne porovnanie
  • Dostupnosť HR a prehľad stimulov
  • Plán a výber lokality pracoviska
  • Poradenstvo týkajúce sa finančných služieb
  • Nadobudnutie
  • Správa transakcií
  • Projektový manažment v oblasti priemyslu a logistiky
  • Strategické portfólio a plánovanie lokality