Architektúra

Naše komplexné poznatky o potrebách nájomcov sú jedinečné, založené na vzájomnej dlhoročnej spolupráci

Dlhové a štruktúrované financovanie

Naše služby zahŕňajú dlhové riešenia na financovanie akvizícií, refinancovanie a financovanie rozvoja. Poskytujeme tiež poradenské služby v oblasti úverov pri predaji a akvizíciách portfólia alebo individuálnych úverov vrátane poradenstva v oblasti reštrukturalizácií dlhu

Energetický manažment

Pomáha vám dosiahnuť energetické ciele, zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady

Predaj investičných nehnuteľností

CBRE je špičkový poradca v oblasti predaja a akvizície investičných nehnuteľností v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA).

Predaj a akvizície pozemkov a nehnuteľností

Spoločnosť CBRE pomáha klientom práve pri identifikácii investičných príležitostí na realitnom trhu s dôrazom na kvalitný priebeh predajného procesu

Investičný leasing

Potrebujete služby pre prenájom pre investorov? S komplexnými regionálnymi zdrojmi vám môžeme pomôcť so všetkým, od úverových previerok nájomcu až po dohody o úrovni služieb

Marketing

Špecializujeme sa na prípravu marketingových stratégií pre všetky typy komerčných nehnuteľností od administratívnych budov až po industriálne parky

Projektový a stavebný manažment

V realizačnej fáze projektu je dôraz kladený na kvalitu a čas prevedenia v rámci schváleného rozpočtu čo sa dosahuje kvalitným naplánovaním a efektívnym riadením projektu

Účtovníctvo a reporting

Spoločnosť CBRE vedie účtovníctvo podľa požiadaviek klienta

Správa nehnuteľností a administrácia

Spoločnosť CBRE zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s každodennou prevádzkou nehnuteľnosti a v mene klienta komunikuje s tretími stranami a zabezpečuje synergiu ich činností a záujmov

Predaj a spätný prenájom

Tím konzultantov spoločnosti CBRE podporuje proces predaja v jeho jednotlivých fázach, kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí

Predaj neobsadených nehnuteľností

Spoločnosť CBRE rýchlo a efektívne poskytne informácie o všetkých možnostiach zhodnotenia nehnuteľnosti, rekonštrukcie alebo prípadnej sanácie a výstavby novej nehnuteľnosti

Technická Due Diligence a bankový monitoring

Technické, environmentálne a komerčné posúdenie a monitoring výstavby pre účely financovania, predaja alebo optimalizácie prevádzky

Oceňovanie nehnuteľností

Oceňovanie je základným kameňom každého finančného rozhodnutia, ktoré investor alebo vlastník môže prijať