cbre-360-data-logo

CBRE 360 DATA


Všetci sa usilujeme pri našich rozhodnutiach myslieť na budúcnosť a všetci vieme, že každý správny údaj nás môže priviesť k úspechu. Pre tento cieľ sme v CBRE vyvinuli inteligentnú a analytickú platformu, ktorá jasne a predhľadne zobrazuje vaše dáta.Čím lepšie vidíš,
tým viac rozumieš!
Ak máte záujem o demo verziu
alebo viac informácií,
kontaktujte nás.

 

Súvisiace služby

Potrebujete služby pre prenájom pre investorov? S komplexnými regionálnymi zdrojmi vám môžeme pomôcť so všetkým, od úverových previerok nájomcu až po dohody o úrovni služieb
CBRE je špičkový poradca v oblasti predaja a akvizície investičných nehnuteľností v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA).
Oceňovanie je základným kameňom každého finančného rozhodnutia, ktoré investor alebo vlastník môže prijať