Spoločnosť CBRE je popredným poskytovateľom odborných služieb v oblasti energetiky a trvalej udržateľnosti v oblasti EMEA, podpory investorov, nájomcov a developerov. Pomáhame našim klientom orientovať sa v oblasti právnych predpisov o nehnuteľnostiach, znižovať prevádzkové náklady, zlepšovať energetickú účinnosť a spoľahlivosť, riadiť značku a dobré meno, zmierňovať riziká a vytvárať produktívnejšie a zdravšie pracovné prostredie.

Naším komplexným prístupom k udržateľnosti podnikania náš tím vyvíja stratégie, ktoré nielenže výrazne znižujú dopad na životné prostredie, ale vytvárajú tiež dlhodobé výhody a hodnotu pre vaše podnikanie.

Ako svetový poskytovateľ komerčných služieb v oblasti nehnuteľností na svete sme odlišní od ostatných poradcov v oblasti energetiky a trvalej udržateľnosti. S podporou našich rozsiahlych vedomostí a skúseností v oblasti správy budov a zariadení máme jedinečné zameranie na nehnuteľnosti, ktoré nám umožňujú rýchlo pochopiť vaše presné požiadavky a poskytnúť kreatívne a napriek tomu praktické riešenia udržateľného vlastníctva.

V celosvetovom meradle máme viac ako 250 odborníkov v oblasti energetiky a trvalej udržateľnosti, z ktorých viac ako 120 má sídlo v oblasti EMEA. Súbor zručností nášho tímu zahŕňa škálu odborníkov a manažérov v oblasti energetiky a obstarávania energiíe/vody, akreditovaných profesionálov z oblasti LEED, BREEAM, ISO.


Služby pre nájomníkov


Vyvinuli sme procesy na optimalizáciu ponuky, dopytu a využitia nástrojov a zdrojov, najmä pre nájomníkov, hovoríme tomu: „Kupovať inteligentne, používať inteligentne a byť zodpovedný.“

To znamená, že podporujeme podniky od vypracovania stratégie  obstarávania v oblasti  služieb prostredníctvom zníženia nákladov a emisií v budovách a portfóliách až po zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia pri súčasnom zvyšovaní hodnoty ich aktív.

Vďaka tomuto trojrozmernému prístupu v oblasti energie a trvalej udržateľnosti sme dokázali podporiť viac ako 100 klientov v oblasti EMEA, spravovať 1 miliardu EUR na úspory energie, ušetriť 23 miliónov EUR a znížiť emisie CO2 o 70 miliónov kg – ekvivalent 1,8 milióna vysadených stromov. 


Služby pre investorov


Náš tím čerpá zo skúseností spoločnosti CBRE v oblasti nehnuteľností na celom svete, aby poskytoval investorom komplexné služby – od vývoja stratégie trvalej udržateľnosti k lepšej výkonnosti budov, zlepšovaniu dobrého mena prostredníctvom vydávania správ a certifikácií na zníženie rizika v súvislosti s legislatívou a zastarávaním.

Pretože nehnuteľnosti sú našou hlavnou činnosťou, odborníci spoločnosti CBRE v oblasti energetiky a udržateľnosti majú jedinečnú pozíciu, aby poskytli dlhodobé zameranie na nehnuteľnosti. Naše tímy nielen že pomáhajú investorom prilákať a udržiavať si nájomníkov, ale tiež zaisťujú dodržiavanie predpisov, zmierňujú riziko a vytvárajú úspory vďaka prístupu k najnovším výskumom a analýzam.


Naše služby v oblasti energetiky a udržateľnosti zahŕňajú:

  • Stratégia udržateľnosti a poradenstvo
  • Prevádzkovanie Miestnych distribučných sústav
  • Zlepšenie energetickej účinnosti
  • Riadenie zdrojov
  • Obstarávanie  služieb
  • Certifikácia ekologických budov
  • Dodržiavanie predpisov a riadenie rizík
  • Zapojenie zainteresovaných strán
  • Odborné znalosti kritických prostredí

Súvisiace služby

Spoločnosť CBRE vedie účtovníctvo podľa požiadaviek klienta
Spoločnosť CBRE zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s každodennou prevádzkou nehnuteľnosti a v mene klienta komunikuje s tretími stranami a zabezpečuje synergiu ich činností a záujmov