Naši skúsení prvotriedni experti sú odborníci na vývoj zákazkových komplexných lízingových stratégií, ktoré vytvárajú hodnotu naprieč všetkými triedami aktív v oblasti komerčných nehnuteľností. Naše nájomné služby realizované v prospech investorov sú bránou do sveta služieb, týkajúcich sa nehnuteľností počas celého ich životného cyklu vrátane: kapitálových trhov, služieb pre nehnuteľnosti a oceňovania.


Globálne znalosti, lokálne vzťahy


Náš tím má vybudovanú hlbokú, širokú a v pravom slova zmysle globálnu sieť prístupu k informáciám o nájomníkoch, prostredníctvom bezkonkurenčného portfólia globálne a regionálne evidovaných klientov. Vhodne ich dopĺňajú tie najsilnejšie tímy zastupujúce nájomníkov na lokálnych trhoch. Vzájomnou kombináciou týchto aspektov dokážeme prinášať aktuálne informácie o ďalších potrebách nájomníkov.  Prostredníctvom úzkych vzťahov s osobami s rozhodovacou právomocou dokážeme otvárať dvere všade tam, kde je realizácia významných transakcií podmienená uskutočnením kľúčového stretnutia.


K dispozícii máme tímy špecialistov vo všetky najvýznamnejšie triedy aktív ako sú:


Medzi naše najrozvinutejšie služby patria:

 • Akvizícia, predaj a postúpenie
 • Prednájomné kampane
 • Tradičný a digitálny marketing na propagáciu nehnuteľností
 • Poradenstvo v oblasti prenájmu
 • Investično/Finančné poradenstvo
 • Developerské posudky a analýza uskutočniteľnosti
 • Transakčné štruktúrovanie
 • Analýza finančných záväzkov
 

Súvisiace služby:

 • Kapitálové trhy
 • Služby týkajúce sa aktív
 • Oceňovanie a poradenstvo

Súvisiace služby

Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu
CBRE je lídrom pri poskytovaní poradenských služieb pre prenajímateľov, nájomcov a developerov kancelárskych priestorov
Máme najväčší tím skúsených retail konzultantov na Slovensku a pomáhame dosahovať očakávania a komerčné ciele domácim i zahraničným developerom, fondom, nájomcom v nákupných centrách, investorom a majiteľom retailových nehnuteľností