Ponúkame odborné a nezávislé poradenstvo v oblasti všetkých typov nehnuteľností a s nimi súvisiacich záujmov, od oceňovania celého portfólia, cez rôzne druhy pôžičiek, až po samostatné komerčné budovy a rezidenčné projekty.

Presné a spoľahlivé oceňovania sú nevyhnutné pre dobre fungujúci a transparentný realitný trh. Oceňovania spoločnosťou CBRE prinášajú výhody akcionárom prostredníctvom zníženia ich neistoty a lepšieho poznania výkonnosti aktív v rámci širšieho trhu.

V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov oceňovania kombinujeme miestnu znalosť trhu s naším vlastným globálnym štandardom riadenia procesov a prístupom k údajom. Používame najmodernejšie metódy v dobre rozpracovanom procese na zabezpečenie dôslednej a špičkovej výkonnosti. Navyše, naše oceňovania sú v súlade s najnovšími fiškálnymi a finančnými predpismi.

Využívame naše bezkonkurenčné prognózy, rozsah služieb a prepojenia, aby sme klientom priniesli výnimočné výsledky prostredníctvom riešení pre nehnuteľnosti, ktoré prinášajú hodnotu.

Náš prístup k službám oceňovania a poradenstva sa skladá z troch základných princípov:

  • Záväzok k excelentnosti a kvalitné riadenie rizík
  • Najlepšie technologické platformy v odvetví a dostupnosť údajov 
  • Globálne pokrytie a poskytovanie profesionálneho servisu


Popredný poskytovateľ služieb oceňovania


Náš tím pre oblasť oceňovania nehnuteľností a poradenských služieb je najväčší a najskúsenejší oceňovací tím v celej Európe. Poskytuje informačne hodnotné, trhovo orientované a nezávislé poradenstvo o všetkých typoch nehnuteľností a celú škálu činností v oblasti nehnuteľností, od samostatných oceňovaní až po oceňovania celých portfólií.
 

Znalosť trhu


Všetky služby oceňovania a poradenstva vychádzajú z prvotriednej znalosti trhu. Spoločnosť CBRE, ako trhová jednotka v oblasti poradenstva vo sfére komerčných nehnuteľností, má k dispozícii najkomplexnejší výskum a dáta získavané našimi odvetvovými špecialistami po celom svete. Tie čerpáme z transakcií, ktoré doteraz realizovali naše agentúrne a investičné tímy.

Súvisiace služby

Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu
CBRE je lídrom pri poskytovaní poradenských služieb pre prenajímateľov, nájomcov a developerov kancelárskych priestorov