Akvizície pozemkov a komerčných budov


Od investícií do pozemkov na komerčné využitie cez existujúce budovy s pravidelným príjmom a výnosom, až po nehnuteľnosti kde ich momentálny stav nedovoľuje dosiahnuť uspokojivý výnos, sa investori vždy snažia nájsť vhodné stratégie na zvýšenie hodnoty svojich nehnuteľností.

Bez ohľadu na to, či investori investujú vlastný kapitál alebo používajú aj cudzie zdroje, ich snahou je ubezpečiť sa, že daná investícia do nehnuteľnosti je za tú najlepšiu trhovú cenu s potenciálom ďalšieho rastu a garantovaného výnosu.

Spoločnosť CBRE pomáha klientom práve pri identifikácii investičných príležitostí na realitnom trhu s dôrazom na kvalitný priebeh predajného procesu. Dôsledný prístup spoločnosti je istotou k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti a zároveň pomáha klientom pochopiť a kontrolovať riziká spojené s takýmito operáciami.

Medzi služby oddelenia akvizícii a predaja patria:

  • Identifikácia vhodných investičných príležitosti pre investorov s ohľadom na ich zvolenú investičnú stratégiu
  • Cenové odporúčania pre kupujúcich ako aj predávajúcich, založené na komplexnom odbornom poradenstve a výstupe z jednotlivých oddelení CBRE
  • Manažment marketingu a predajného procesu až po podpísanie zmlúv a finálneho ukončenia transakcie
  • Vďaka podrobnej znalosti realitného trhu, neustálej aktualizácii databáz transakcií a bezkonkurenčným prístupom k investorom na celom svete je spoločnosť 


CBRE schopná ponúknuť svojim klientom vysokú pridanú hodnotu. Segmentácia podľa typu nehnuteľností (kancelárie, maloobchodu, logistiky) zaručuje integrovaný špecializovaný prístup pre každú situáciu.

Súvisiace služby

Tím konzultantov spoločnosti CBRE podporuje proces predaja v jeho jednotlivých fázach, kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí
Naše služby zahŕňajú dlhové riešenia na financovanie akvizícií, refinancovanie a financovanie rozvoja. Poskytujeme tiež poradenské služby v oblasti úverov pri predaji a akvizíciách portfólia alebo individuálnych úverov vrátane poradenstva v oblasti reštrukturalizácií dlhu
Spoločnosť CBRE rýchlo a efektívne poskytne informácie o všetkých možnostiach zhodnotenia nehnuteľnosti, rekonštrukcie alebo prípadnej sanácie a výstavby novej nehnuteľnosti