Predaj a spätný leasing

Predaj a spätný leasing je forma predaja nehnuteľnosti, kde pôvodný vlastník ostáva pôsobiť v predanej nehnuteľnosti v podobe nájomníka za dohodnutých trhových podmienok s novým vlastníkom – prenajímateľom.

Tím konzultantov spoločnosti CBRE podporuje proces predaja v jeho jednotlivých fázach, kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí. Vďaka odborníkom na kancelárske, maloobchodné, logistické a priemyselné priestory spoločnosť CBRE ponúka tieto služby:

• Analýzu nehnuteľnosti a jej umiestnenie na trhu
• Oceňovanie, peňažné toky, cenové zaradenie (prenájom a predaj), analýza scenárov miery návratnosti
• Stratégiu a časový plán predaja, počiatočné zacielenie potenciálnych investorov
• Organizáciu samotného predajného procesu
• Marketing, vypracovanie prospektov, informačné memorandum, vyhradené webové stránky
• Posúdenie nákladov na stavebné práce - ak je to potrebné, výber dokumentov na zaradenie do dátovej miestnosti
• Zmluvné podmienky nájmu
• Pomoc pri analýze finančných a účtovných vplyvov
• Finálny výber potenciálnych investorov
• Analýzu prijatých ponúk a pomoc pri rokovaniach o zmluvných podmienkach až do uzatvorenia predajného procesu
• Koordináciu s právnikmi a audítormi, poprípade štátnymi organizáciami

Súvisiace služby

Spoločnosť CBRE pomáha klientom práve pri identifikácii investičných príležitostí na realitnom trhu s dôrazom na kvalitný priebeh predajného procesu
Spoločnosť CBRE rýchlo a efektívne poskytne informácie o všetkých možnostiach zhodnotenia nehnuteľnosti, rekonštrukcie alebo prípadnej sanácie a výstavby novej nehnuteľnosti