Predaj a spätný leasing


Predaj a spätný leasing je forma predaja nehnuteľnosti, kde pôvodný vlastník ostáva pôsobiť v predanej nehnuteľnosti v podobe nájomníka za dohodnutých trhových podmienok s novým vlastníkom – prenajímateľom. Tím konzultantov spoločnosti CBRE podporuje proces predaja v jeho jednotlivých fázach, kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí.

Vďaka odborníkom na kancelárske, maloobchodné, logistické a priemyselné priestory spoločnosť CBRE ponúka tieto služby:

 • Analýzu nehnuteľnosti a jej umiestnenie na trhu
 • Oceňovanie, peňažné toky, cenové zaradenie (prenájom a predaj), analýza scenárov miery návratnosti
 • Stratégiu a časový plán predaja, počiatočné zacielenie potenciálnych investorov
 • Organizáciu samotného predajného procesu
 • Marketing, vypracovanie prospektov, informačné memorandum, vyhradené webové stránky
 • Posúdenie nákladov na stavebné práce - ak je to potrebné, výber dokumentov na zaradenie do dátovej miestnosti
 • Zmluvné podmienky nájmu
 • Pomoc pri analýze finančných a účtovných vplyvov
 • Finálny výber potenciálnych investorov
 • Analýzu prijatých ponúk a pomoc pri rokovaniach o zmluvných podmienkach až do uzatvorenia predajného procesu
 • Koordináciu s právnikmi a audítormi, poprípade štátnymi organizáciami

Súvisiace služby

Spoločnosť CBRE pomáha klientom práve pri identifikácii investičných príležitostí na realitnom trhu s dôrazom na kvalitný priebeh predajného procesu
Spoločnosť CBRE rýchlo a efektívne poskytne informácie o všetkých možnostiach zhodnotenia nehnuteľnosti, rekonštrukcie alebo prípadnej sanácie a výstavby novej nehnuteľnosti