S využitím celosvetového trhového monitoringu CBRE poskytuje náš úzko prepojený tím expertov globálny pohľad na investovanie do komerčných nehnuteľností – a kapitálové trhy, ktoré to umožňujú. Tento prístup zabezpečuje, že dokážeme identifikovať tie najlepšie investičné príležitosti pre našich klientov na kľúčových globálnych trhoch.
 
Náš tím pre investičné nehnuteľnosti zabezpečil niektoré najznámejšie a vysokoprofilové transakcie po celom svete, so znalosťou všetkých špecializovaných sektorov vrátane kancelárskych, maloobchodných, priemyselných, logistických priestorov a iných alternatívnych trhov.
 
Inteligentné investovanie do nehnuteľností
 
Pri poskytovaní poradenstva kupujúcim aj predávajúcim má CBRE na trh holistický pohľad, z ktorého dokážeme poskytnúť klientovi najlepšie možné nestranné poradenstvo. Pri spárovaní s naším neustálym prieskumom trhu úspešne predvídame celosvetové trendy a riadime kapitál. Vďaka tomu je CBRE najbezpečnejší výber pre potreby správy investícií našich klientov.
 
Naše služby investičných nehnuteľností zahŕňajú:
 
●      Akvizície a dispozície
●      Poradenstvo
●      Umiestňovanie akcií
●      Prieskum trhu
●      Plánovanie portfólia
●      Marketing na propagáciu nehnuteľností
●      Podpora hĺbkovej analýzy
●      Oceňovanie
 
Zdieľame prehľad o trhoch a širšom podnikaní, sledujeme nové zdroje kapitálu, identifikujeme budúce príležitosti a dodávame maximálnu hodnotu vo všetkých triedach aktív.