Prísna kontrola a kvalitné poradenstvo


Naše rozhodujúce poradenstvo s plným servisom zabezpečuje nezávislý nákup za konkurenčné ceny a záväzok dokončiť váš projekt v dohodnutom čase a s naplánovaným rozpočtom. Účinné a profesionálne oddelenie nákupu vám poskytne úplný a komplexný prehľad všetkých výdavkov. Zapojíme vás do všetkých aspektov vášho projektu, aby sme vám pomohli robiť rozhodnutia založené na údajoch.

Profesionálny dohľad v každej fáze


Úspešnosť vašich nových kancelárií,  rekonštrukcií alebo prestavieb vyžaduje skúsený tím projektových manažérov, architektov a špecialistov na pracovné prostredie aby každú fázu podrobne naplánovali a riadili – čo podporuje všetky zainteresované strany v procese a necháva nič na náhodne. Keďže sú projektoví manažéri spoločnosti CBRE zapojení do vypracovania plánu, vedia presne, čo sa musí stať a aké ďalšie riziká je potrebné zabezpečiť. Zoberieme bremeno z vašich ramien, čo vám umožní sústrediť sa na váš primárny biznis.

Dodanie na kľúč


V realizačnej fáze projektu je dôraz kladený na kvalitu a čas prevedenia v rámci schváleného rozpočtu čo sa dosahuje kvalitným naplánovaním a efektívnym riadením projektu. Radi zastrešíme prípravu projektovej dokumentácie architektúry vrátane všetkých odborných profesií a to pre (i) povoľovacie konanie a supervízia povoľovacieho konania, (ii) realizačnú dokumentáciu, tendrovanie a kontrahovanie dodávateľov, (iii) stavebnú realizáciu, monitoring stavebných rozpočtov, stavebný dozor, BOZP, odovzdanie stavby do užívania.

Súvisiace služby

Technické, environmentálne a komerčné posúdenie a monitoring výstavby pre účely financovania, predaja alebo optimalizácie prevádzky
Naše komplexné poznatky o potrebách nájomcov sú jedinečné, založené na vzájomnej dlhoročnej spolupráci