Rýchle, profesionálne a transakčné zameranie


Pri procese akvizície alebo predaja poskytuje Technická Due Diligence (TDD) prehľad o nákladoch a rizikách spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti. Čo môžete očakávať z hľadiska údržby pre optimalizáciu nákladov alebo splnenie noriem, či nariadení? Rýchlo a odborne vám poskytneme štruktúrovaný prehľad, ktorý potrebujete. Ten môže slúžiť ako súčasť podkladov pre plánovaný predaj, plánovanie upgradu budovy, či optimalizáciu nákladov prevádzky.


Medzinárodné štandardy


Dlhoročné skúsenosti spoločnosti CBRE v procese získavania a predaja nehnuteľností vyústili do správ TDD o spoľahlivej kvality. Spracované v súlade s metodikou RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) sú akceptované medzinárodnými investormi. Technická Due Diligence spoločnosti CBRE poskytuje prehľad a istotu, pokiaľ ide o náklady a riziká spojené s portfóliom alebo budovou.

Špecializovaný technický tím


Spoločnosť CBRE má tím špecialistov, ktorý sa zameriava na Technickú Due Diligence. Dokážeme promptne posúdiť budovy, ako aj veľké portfóliá akýchkoľvek tipov či kategórií. Pracujeme rýchlo a efektívne a zabezpečujeme, aby boli identifikované a vyhodnotené všetky aspekty relevantné pre transakciu.

  • Technická Due Diligence pre kúpu a predaj
  • Technická Due Diligence pre účely optimalizácie operačných nákladov
  • Monitoring stavebných nákladov pre účely financovania
  • Komerčné posúdenie z pohľadu atraktívnosti pre budúcich nájomcov 

Súvisiace služby

V realizačnej fáze projektu je dôraz kladený na kvalitu a čas prevedenia v rámci schváleného rozpočtu čo sa dosahuje kvalitným naplánovaním a efektívnym riadením projektu
Naše komplexné poznatky o potrebách nájomcov sú jedinečné, založené na vzájomnej dlhoročnej spolupráci