Kombinovaním špičkových nástrojov s dôkladnou znalosťou lokálnej i globálnej úrovne poskytujeme na mieru šitú analýzu dodávateľského reťazca vašej organizácie a odporúčania, ktoré môžu vyústiť do úspešnej transformácie.

Znižovanie nákladov na dodávateľský reťazec

 
Naši experti na riadenie dodávateľského reťazca preskúmajú počet, umiestnenie, veľkosť a úlohu nehnuteľností vo vašej dodávateľskej sieti, čím vám pomôžu redukovať náklady a zvýšiť efektivitu vo vašom podnikaní.

Na základe našej odbornosti a rozsahu poskytovaných služieb dokážeme analyzovať rozdiely v nákladoch a poskytovaní služieb na globálnej úrovni. Zároveň vám zabezpečíme optimalizáciu siete a potrebné riešenia pre váš dodávateľský reťazec, ktoré umožňujú najlepšie dosahovanie podnikateľských cieľov. Náš proces poradenstva pre dodávateľský reťazec sa riadi preukázateľnou analýzou údajov nehnuteľného majetku vrátane nákladov na pracovnú silu, stimulov pre lokalitu, cien za dopravu a nákladov na vybavenie.

Správa kapacít

 
CBRE posúdi vaše súčasné činnosti s cieľom identifikovať a zmierniť kapacitné obmedzenia. Tiež vykonáme analýzu dodávateľského reťazca v oblastiach, ako je logistika, doprava, distribúcia, správa objednávok a ich vybavenia. Porovnáme vaše aktuálne plánovanie kapacít s predpoveďami rastu. Cieľom je podpora vášho budúceho úspechu.

Logistika tretej strany


Profesionáli CBRE vyhodnotia výhody logistiky a riadenia dodávateľského reťazca realizovaných treťou stranou v porovnaní s použitím vlastných služieb.

Naším cieľom je pochopiť vaše strategické požiadavky. Ak je model externého dodávateľského reťazca vhodný, môžeme pomôcť identifikovať najlepšieho poskytovateľa z tretej strany pre vaše špecifické potreby.

Súvisiace služby

Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu