Integrovaná správa zariadení


CBRE je svetovo popredný poskytovateľ outsourcingových služieb pre integrovanú správu zariadení so špecializovanými odbornými znalosťami v oblasti technických služieb. Skúsené tímy divízie Global Workplace Solutions sa môžu ujať celkovej správy budov našich klientov v rámci outsourcingového partnerstva alebo poskytnúť špecifické technické služby. Toto spektrum siaha od integrovaných komplexných riešení (správa zariadení, upratovanie, zásobovanie, bezpečnosť a údržba) pre obchodné kancelárie cez prevádzku a údržbu výrobných zariadení až po špecializované služby, ako je napríklad kalibrácia. Bez ohľadu na model, ktorí si naši klienti vyberú, vyvíjame holistické riešenia prispôsobené ich konkrétnym požiadavkám. Spravujeme nehnuteľnosti a zariadenia bezpečným, predpísaným a energeticky a nákladovo účinným spôsobom, pričom poskytujeme prvotriedne služby.

Odborné znalosti od lídra na trhu technických služieb 


Hĺbkové technické odborné znalosti sú stredobodom našej ponuky. So 14 500 vysokokvalifikovanými technikmi na celom svete vykonávame viac služieb technickej správy zariadení ako akákoľvek iná spoločnosť. Naši zamestnanci sú experti vo svojej oblasti a absolvujú pravidelné školenia a odborný rozvoj, čím sa znižuje riziko a našim klientom to umožňuje úplne nám dôverovať v oblasti ich pre podnikanie rozhodujúcich dátových centier, laboratórií alebo výrobných zariadení. Na upratovacie, zásobovacie alebo bezpečnostné služby riadime kvalifikovaných strategických partnerov. S našimi na výsledky orientovanými obchodnými modelmi pomáhame našim klientom dosahovať ich obchodné ciele. Môžeme napríklad prevziať prevádzku a financovanie nových systémov napájania, vzduchotechniky alebo ventilácie prostredníctvom zmluvnej dohody, pričom znížime náklady na údržbu a zároveň zvýšime produktivitu. Sme svetovo najväčším nákupcom služieb v oblasti infraštruktúry správy zariadení v objeme 4 mld. USD za rok, takže naši klienti dostávajú najkvalitnejšie služby za priaznivejších podmienok.

Vynikajúca medzinárodná aj miestna kvalita služieb


S pôsobnosťou v 111 krajinách a jediným kontaktným bodom pre klientov spravujeme realitné portfóliá so stovkami nehnuteľností na celom svete so stálymi, vynikajúcimi službami. Sme experti v priebehu celého životného cyklu realít a podnecujeme inovácie a digitalizáciu investovaním do našej globálnej technologickej platformy CBRE Vantage, inteligentných riešení automatizácie budov (CRRE I ESI) a Smart Building. Náš záväzok k dokonalosti nás priviedol k tomu, že organizácia IAOP nás už 11 rokov uvádza v zozname najlepších outsourcingových spoločností. V strednej a východnej Európe sa klienti spoliehajú na odborné know-how viac ako 2 500 expertov na správu zariadení, ktorí sú pripravení zrýchliť údržbu technických zariadení a právnych predpisov platných v danej krajine. S touto kombináciou medzinárodných štandardov a miestnych odborných znalostí zaručujeme bezpečné (BOZP), nákladovo efektívne, transparentné služby na vynikajúcej úrovni.

Súvisiace služby

Prevádzka a údržba technických zariadení, budov, výrobných zariadení a závodov
Naše priemyselné služby zvyšujú dostupnosť strojov, technických zariadení a výrobných závodov prostredníctvom inteligentnej údržby. Vykonávame tiež premiestňovanie strojov a závodov.
Umožnenie úspechu na vedeckých pracoviskách