Korporátne kapitálové trhy (CCM) je divízia tímu Capital Advirsors spoločnosti CBRE, ktorý pracuje po celom regióne EMEA zvlášť pre vlastníkov podnikov a nájomcov komerčných nehnuteľností. Kriticky sa pozeráme na všetky riešenia pre kapitálové trhy, aby sme odkryli hodnotu rovnakým spôsobom, ako to robíme pre našich klientov - investorov, a ponúkame celé spektrum služieb. Tieto zahŕňajú monetizáciu a poradenstvo pri štrukturalizácii nájmu, ale aj podporu pre projekty konsolidácie alebo relokácie, ktoré sa týkajú likvidácie všetkých typov majetku pre existujúce použitie alebo najvyššie a najlepšie alternatívne použitie, a dokonca aj financovanie nových projektov.

Ponúkame špecializovanú službu podnikovým nájomcom, pričom poskytujeme analýzu, odporúčania a výkonné riadenie.

Náš CCM tím má široké vedomosti a odbornosť v oblasti financií, účtovníctva, ekonómie a daní, čím zabezpečíme, aby ste z vašich záujmov v oblasti nehnuteľností dostali maximálnu hodnotu.

Naše služby pre trhy s podnikovým kapitálom obsahujú:

  • Predaj a spätné lízingy
  • Kúpa a spätné lízingy
  • Stratégie pre portfólio
  • Stratégie alternatívneho použitia nadbytočného majetku
  • Predaj nadbytočného majetku
  • Financovanie stavania podľa požiadaviek nájomcu
  • Poradenstvo pre lízing

 

Vedúci poradca

 

Spoločnosť CBRE už zabezpečila viac ako 17,6 mld. USD v transakciách predaja a spätného lízingu od roku 2003, čo z nás robí vedúceho poradcu pre predaj a spätný lízing na celom svete.

Podnikoví nájomcovia čoraz viac využívajú dohody o predaji a spätnom lízingu na prístup ku kapitálovej hodnote ich realitných portfólií, zatiaľ čo udržiavajú a zabezpečujú dlhodobú obsadenosť nehnuteľností a kontrolu nad nimi. Predaj a spätný lízing tiež môže byť veľmi efektívnym spôsobom, ako v budúcnosti zvládnuť odchod z nehnuteľnosti.

Náš CCM tím má skúsenosti a rozsah pre dodanie na mieru šitého riešenia pre všetky vaše požiadavky vo vzťahu k podnikovej nehnuteľnosti.