Presné a spoľahlivé oceňovania sú nevyhnutné pre dobre fungujúci a transparentný realitný trh. Oceňovanie spoločnosťou CBRE prináša výhody akcionárom prostredníctvom zníženia ich neistoty a lepšieho poznania výkonnosti aktív v rámci širšieho trhu.

V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov oceňovania kombinujeme miestnu znalosť trhu s naším vlastným globálnym štandardom riadenia procesov a prístupom k údajom. Používame najmodernejšie metódy v dobre rozpracovanom procese na zabezpečenie dôslednej a špičkovej výkonnosti. Navyše, naše oceňovania sú v súlade s najnovšími fiškálnymi a finančnými predpismi.

Náš tím je presný, efektívny a vždy prihliadne na vaše širšie obchodné ciele. To vám umožní zvyšovať finančné prostriedky, robiť významné strategické rozhodnutia a vytvárať presné štatutárne výkazy.

Základné služby


  • Účtovné oceňovania: pravidelné oceňovania pre užívateľov a klientov s vykazovaním zákaziek
  • Oceňovanie pre divíziu fúzií a akvizícií a kotácie na burzových trhoch
  • Oceňovania v rámci nákupu alebo predaja
  • Oceňovanie a poradenstvo v súvislosti s prebiehajúcou iniciatívou v oblasti správy aktív a korporátnou stratégiou, ako sú predaj a spätný lízing
  • Prevody korporátnych dôchodkových fondov

Súvisiace služby

Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu
CBRE je lídrom pri poskytovaní poradenských služieb pre prenajímateľov, nájomcov a developerov kancelárskych priestorov
Máme najväčší tím skúsených retail konzultantov na Slovensku a pomáhame dosahovať očakávania a komerčné ciele domácim i zahraničným developerom, fondom, nájomcom v nákupných centrách, investorom a majiteľom retailových nehnuteľností