Outsourcingom správy platieb nájomného a záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv na náš tím vám zabezpečíme dosiahnutie úspor, znížime riziko a budeme spravovať komunikáciu medzi prenajímateľmi a podnájomníkmi vo vašom mene. To vám umožní sústrediť sa na vaše základné obchodné ciele.

Úspory prostredníctvom analýzy portfólia


Naša špičková analýza údajov v spojení s našimi znalosťami vám poskytnú komplexný pohľad na vaše portfólio nehnuteľností, pričom vám napomôžu pri správe nehnuteľností tým, že vám umožnia ľahko sledovať výkonnosť a prebiehajúce činnosti.

Naši experti používajú výkonné nástroje na analýzu a pomôžu vám rozpoznať a určiť možnosti zvýšenia efektívnosti tým, že bližšie prepoja vaše nehnuteľnosti s vašimi firemnými cieľmi. Týmto spôsobom naši klienti obvykle dosiahnu úspory vo výške približne 20 %.

Naše základné služby portfólia:
  • Správa údajov/Správa nájomných zmlúv: Zadávame údaje z celého vášho portfólia nehnuteľností do jednej databázy, ktorú následne spravujeme. Tu môžete okamžite získať všetky dôležité informácie súvisiace s vašimi nehnuteľnosťami, vrátane typu prenájmu a nehnuteľnosti, dĺžky prenájmu, kritických dátumov a kedy je možné uskutočniť zmeny.
  • Účtovníctvo pre klientov: Naša služba účtovania majetku a nájomných zmlúv pokrýva záväzky a pohľadávky. Zabezpečíme, aby ste platili iba tie poplatky spojené s nehnuteľnosťami, ktoré sú zmluvne dohodnuté, ako je nájomné, poplatky za služby a poistné. Tím rovnako spravuje celé účtovníctvo nájomných zmlúv ‒ platby od nájomníkov spojené s nehnuteľnosťou, rozpočty a podnikateľské plány, audity nájomného a poplatkov za služby.