Kombináciou špičkových analytických nástrojov a lokálnej znalosti vám pomôžeme identifikovať nájmy a priestory, ktoré najlepšie vyhovujú vašej regionálnej stratégii vzhľadom na náklady, cieľové trhy, vládne stimuly a talenty. Výsledkom tohto procesu bude vaša konkurenčná výhoda oproti ostatným.

Poradenské služby pre portfólio


Pretože máme expertov po celom regióne EMEA aj mimo neho, môžeme poskytnúť podporu na globálnej úrovni alebo na úrovni mesta, aby ste mohli reštrukturalizovať existujúce portfólio, reagovať na globálne politické a ekonomické udalosti a ťažiť z dlhodobých trendov na trhu. Neporovnateľná znalosť miestnych pomerov zo strany našich špecialistov tiež môže pomôcť znížiť náklady na prenájom a konsolidovať vaše existujúce priestory, aby lepšie vyhovovali dynamickým zmenám vo firmách.

Stratégia pre lokalitu


CBRE poskytuje nezávislé poradenstvo pre všetky aspekty stratégie pre lokalitu, pričom identifikuje nové oblasti príležitostí a konfiguruje zdroje na existujúcich miestach.

Keď príde k plánu voľby lokality, náš poradenský tím berie na vedomie, že získanie nehnuteľnosti nie je vašou kľúčovou požiadavkou. Uvedomujeme si, že majetok slúži na podporu hlavných funkcií vášho podnikania – poskytovania produktov a služieb.

Náš tím sa sústredí na faktory, ktoré môžu výrazne ovplyvniť obchodnú výkonnosť, ako napríklad dostupnosť miestnej pracovnej sily, náklady a arbitráž nákladov, podnikateľské prostredie, regulačné a rizikové faktory, ako aj dopravné faktory a konfigurácia dodávateľského reťazca. Po identifikácii týchto základných prvkov sa môže začať s hľadaním ideálneho priestoru.

Relokačné služby a úspory


Náš poradenský tím pre lokalitu vám môže v priemere ušetriť až  20-30 % nákladov na pracovnú silu pri sťahovaní v rámci krajiny a 50-70 % pri sťahovaní mimo krajiny.

Udržateľná pracovná sila umožní vášmu podnikaniu expandovať. Vyhľadáme vám tiež prístup k vládnym stimulom, čo môže v Európe tvoriť 50 % nákladov na pracovnú silu alebo kapitálové investície.

Súvisiace služby

Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu
CBRE je lídrom pri poskytovaní poradenských služieb pre prenajímateľov, nájomcov a developerov kancelárskych priestorov
Máme najväčší tím skúsených retail konzultantov na Slovensku a pomáhame dosahovať očakávania a komerčné ciele domácim i zahraničným developerom, fondom, nájomcom v nákupných centrách, investorom a majiteľom retailových nehnuteľností