Technická správa zariadení

 

Súčasné moderné pracovné prostredia si vyžadujú bezproblémové fungovanie celej rady zariadení, ktoré umožňujú produktívnu prácu zamestnancov. Ako popredný poskytovateľ technickej správy zariadení, ktoré prevádzkujeme, efektívne a spoľahlivo udržiavame a opravujeme budovy a zariadenia, aby naďalej bezproblémovo fungovali. To znamená, že naši klienti majú kvalitnejšie pracoviská a spokojnejších zamestnancov, čo priamo prispieva k úspechu spoločnosti. Takisto podporujeme našich klientov v dodržiavaní všetkých zákonných a právnych požiadaviek, aby sa mohli sústrediť na svoju hlavnú obchodnú činnosť.

Inteligentná údržba znižuje náklady a minimalizuje rušivé vplyvy


Globálne sami vykonávame viac technických služieb ako ktorákoľvek iná poskytovateľská spoločnosť, čím znižujeme náklady a riziká. Naši technickí experti primárne podporujú spoločnosti v odvetviach priemysel, vedy o živote, energetika, finančné služby a technológia, pokiaľ ide o určovanie a uplatňovanie najlepšej možnej stratégie údržby pomocou dát klienta a vlastnej technológie. S inteligentnou analýzou dát a našimi mnohoročnými skúsenosťami vytvárame hospodárne plány údržby, optimalizujeme náklady a minimalizujeme prestoje. S mobilnými technológiami a procesom bez použitia papiera vieme predvídať a rýchlo určiť poruchy zariadení, náležite ich zdokumentovať a hneď ich opraviť. Minimalizujú sa tým prestoje a riziká pre našich klientov a pomáha im to znižovať prevádzkové a investičné náklady.

Globálne osvedčené postupy a miestna odbornosť


Dodávame služby udržateľným, energeticky a nákladovo účinným spôsobom s optimalizovanými procesmi a vynikajúcou kvalitou. Vytvárame prísne bezpečnostné normy s certifikovaným systémom riadenia, neustále bezpečnostné školenia, interný a externý audit a procesy na neustále zlepšovanie bezpečnosti na pracovisku, ktoré získavajú ocenenia a uznanie od klientov. Ako najväčší integrovaný poskytovateľ realitných služieb na svete, investujeme do technológií, inovácií a procesov účinnosti s cieľom zaručiť zvýšenú účinnosť nákladov, transparentnosť a odbornosť služieb. Naši klienti preto čerpajú výhody medzinárodnej spoločnosti a odbornosti našich miestnych špecialistov v danej oblasti.

Spektrum služieb týkajúcich sa prevádzky a údržby budov a súvisiacich technických inštalácií:

 • Strecha a konštrukcia
 • Prívod elektriny
 • Elektrické systémy
 • Systémy kúrenia
 • Toaletné systémy
 • Systémy vetrania a klimatizácie
 • Systémy chladenia
 • Protipožiarne systémy
 • Poplašné systémy
 • Prepravné systémy
 • Komunikačné a IT systémy
 • Špeciálna inštalácia

Súvisiace služby

CBRE je jeden z najväčších poskytovateľov outsourcingových služieb pre integrovanú správu zariadení so špeciálnymi odbornými znalosťami technických služieb
Naše priemyselné služby zvyšujú dostupnosť strojov, technických zariadení a výrobných závodov prostredníctvom inteligentnej údržby. Vykonávame tiež premiestňovanie strojov a závodov.
Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu