Poskytujeme poradenstvo medzinárodným klientom CBRE, ako aj národným a miestnym spoločnostiam ohľadne ich stratégií pre nehnuteľnosti. Analyzujeme využívanie firemných priestorov a radíme, ako ich čo najlepšie a najefektívnejšie využiť.

Pracujeme so všetkými typmi nehnuteľností vrátane kancelárskych, maloobchodných, priemyselných a logistických priestorov.

Ako klient CBRE získate prístup k najväčšej globálnej sieti sprostredkovateľov podporovanej spektrom poradenských riešení, ktoré vám pomôžu definovať a vylepšiť vašu firemnú stratégiu pre nehnuteľnosti a „odomknúť“ ďalšiu hodnotu všetkých vašich majetkových záležitostí.

Znížené náklady a riadenie rizík


Naši experti pripravia a zavedú stratégiu ušitú na mieru vášmu podnikaniu, pričom budú zvažovať celé spektrum finančných a prevádzkových rizík a príležitostí. 


Našou prácou je pochopiť váš biznis. To nám pomôže dodať služby, ktorých úroveň predbehne vaše očakávania.

CBRE unikátny rozsah služieb nám umožňuje prispôsobiť naše riešenia tak, aby odrážali špecifické požiadavky vášho sektoru podnikania a dynamiku trhu.

Zjednodušená služba


Poskytujeme jeden kontaktný bod pre úplné pochopenie a komunikáciu o vašich obchodných požiadavkách, či už pre jednu transakciu alebo pre viac trhov.

Vyžívame rozsiahle špičkové výskumy, analýzy a lokálne expertízy miestneho trhu. Preto sa môžete spoľahnúť na to, že všetky rozhodnutia sú založené na dôkladnej analýze demografie, dostupnosti pracovných síl, zručností, dopravných spojení, trhových trendov a hodnôt.

Súvisiace služby

Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu
CBRE je lídrom pri poskytovaní poradenských služieb pre prenajímateľov, nájomcov a developerov kancelárskych priestorov
Máme najväčší tím skúsených retail konzultantov na Slovensku a pomáhame dosahovať očakávania a komerčné ciele domácim i zahraničným developerom, fondom, nájomcom v nákupných centrách, investorom a majiteľom retailových nehnuteľností