Naše služby umožňujú zostaviť plnú komerčnú viditeľnosť majetkových portfólií klientov. Ponúkame tiež dôveryhodné poradenstvo a prípravu koordinovaných stratégií, ktoré pomáhajú dosiahnuť obchodnú hodnotu popri riadení rizika.

Uvedomujeme si, že hlavné podnikanie našich klientov nemusí byť vždy zamerané na nehnuteľnosti. S týmto faktom na zreteli využívame globálnu úroveň a centrálnu koordináciu na to, aby sme úspešne reagovali na trhové podmienky a zabezpečili celkové zosúladenie tohto biznisu s vašou širšou obchodnou stratégiou.

Čo ponúkame:

Podnikové stratégie: Pripravujeme a koordinujeme akčné plány; ponúkame inovatívne riešenia pre nájomcov.

Konzultačné služby:
Poskytujeme analýzy lokality a pracovného prostredia, pripravujeme kalkulácie výhod opätovného prerokovania prenájmu na rovnakom mieste, presťahovania do nového prenájmu či kúpy.

Správu transakcií:
Akvizície a likvidácie prenajatých/vlastných nehnuteľností, opätovné prerokovania nájmu a odstúpenia od nájmu, štruktúru predaja a spätného lízingu, riešenie výstavby podľa požiadaviek nájomcu.


Globálna správa portfólia


Poskytujeme bezkonkurenčnú odbornosť pri zjednodušení transakčného procesu, čo vám ušetrí čas i peniaze - od jednorazových transakcií až po globálnu správu vášho portfólia a záväzkov prenájmu.


Úspora nákladov


Naša dôveryhodná poradenská služba v oblasti správy portólia a stratégií môže rýchlo identifikovať úspory nákladov vo vašom podnikaní.  Dokážeme vám ušetriť okolo 20 % nákladov pomocou optimalizácie vašej transakčnej stopy.

Súvisiace služby

Integrované riešenia pre priemyselné a logistické spoločnosti: od sprostredkovania predaja po údržbu
CBRE je lídrom pri poskytovaní poradenských služieb pre prenajímateľov, nájomcov a developerov kancelárskych priestorov
Máme najväčší tím skúsených retail konzultantov na Slovensku a pomáhame dosahovať očakávania a komerčné ciele domácim i zahraničným developerom, fondom, nájomcom v nákupných centrách, investorom a majiteľom retailových nehnuteľností