Systematický vývoj konceptu

 

Svet okolo nás sa neustále mení a aby sme v ňom uspeli, je esenciálne sa vyvíjať po celý čas. Inovácie ovplyvňujú náš každodenný život viac a viac, a vaši zákazníci chcú nakupovať akokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek, pričom stále dôležitejším sa stáva zachovanie kroku s najnovšími technológiami (umelá inteligencia, rozšírená realita, virtuálna  realita a pod.). Taktiež poznáme dôležitosť zosúladenia jednotlivých marketingových kanálov, kedy vaša pobočková sieť, ako jeden z najdôležitejších kanálov, nesmie zaostávať.  Práve preto sme implementovali štandardy a procesy umožňujúce nášmu tímu systematický vývoj konceptov podporujúcich vaše vízie a ciele, reflektujúc na ostatné kanály ktorými komunikujete na vašich klientov. Bezproblémový zážitok z nakupovania už nie je iba „príjemné mať“, ale sa stáva povinnosťou pre každého retailera, ktorý chce uspieť v týchto turbulentných časoch plných výziev.

 

Riešenia šité na mieru

 

Našich klientov integrujeme od samotného začiatku, kedy sa počas autentických workshopov uisťujeme, že plne pochopíme jedinečnosť, hodnoty a vízie nášho zákazníka. Pri našej práci kombinujeme poznatky z najnovších trendov so skúsenosťami z retailu, hravosť a kreativitu s detailnými analýzami, inovatívnymi prístupmi a dôkladné prototypovanie a testovanie navrhnutých konceptov. Vždy aplikujeme tzv. omnikanálové myslenie, aby sme marketingové a predajné kanály čo najviac prepojili medzi sebou, vytvorili tak synergie a poskytli koncovým klientom pozitívne zážitky a pridané hodnoty. Naše dizajny vždy odrážajú firemnú kultúru, pozicionovanie na trhu, hodnoty a ciele našich klientov, vyberajúc vždy najefektívnejšie vhodné inovatívne prístupy a riešenia, kedy abstraktné myšlienky pretvárame do hmatateľných reálií, s cieľom priniesť komfort a potešenie našim zákazníkom a ich klientom.

 

Dlhodobé partnerstvo


Od počiatočných štádií  vytvárania konceptu, cez starostlivé prototypovanie každého zvoleného kusu nábytku či digitálnej technológie, až dohľad nad inštaláciou a stavebnými prácami, ako aj počas vytvárania dizajnových manuálov pobočiek, stojíme vždy pri vás ako spoľahlivý a seriózny partner v každom kroku na vašej ceste. Vytvorme spolu súčasný a unikátny dizajn pre vašu pobočkovú sieť (prípadne showroom), ktorý si zaslúžite, dizajn, na ktorý budete môcť byť právom hrdý!

Súvisiace služby

Naše komplexné poznatky o potrebách nájomcov sú jedinečné, založené na vzájomnej dlhoročnej spolupráci
Kreatívne a funkčné návrhy optimálneho pracovného prostredia so zameraním na vaše ciele a firemnú identitu
CBRE je lídrom v tvorbe a realizácii kvalitného pracovného prostredia - workplace. Pomáhame spoločnostiam identifikovať a následne implementovať najlepšiu formu pracovného prostredia