Správa nehnuteľností a portfólií

Technické služby

Technické služby CBRE optimalizujú Vaše prevádzkové náklady, znižujú riziko, zvyšujú bezpečnosť a zlepšujú prevádzkyschopnosť prostredníctvom špičkových technických talentov, technológií, nástrojov a stratégií údržby.

technical-services_381599772_752x752

Technické služby údržby na svetovej úrovni

Vieme, že naši klienti čelia stále väčšiemu tlaku na hľadanie správnych systémov údržby, metodík a zdrojov na údržbu svojich zariadení. Nedostatky v akejkoľvek oblasti zvyšujú riziko narušenia činnosti a zároveň zvyšujú náklady na údržbu. Tento problém riešime zosúladením našich globálne konzistentných nástrojov a stratégií s merateľne lepším technickým talentom a optimalizáciou aktív. Naša schopnosť nasadiť správnych ľudí so správnymi nástrojmi a procesmi špecifickými pre každého klienta zaručuje, že dosiahneme prvotriedne výsledky. Priťahujeme a udržiavame si najlepších technických pracovníkov a zároveň udržiavame správnu kultúru, pričom sa neúnavne zameriavame na riadenie rizík a neustále zlepšovanie, aby sme klientom vo všetkých priemyselných odvetviach poskytli údržbu „pre pokoj ich mysle“.

Naše odporúčané ponuky

Dokážeme splniť vaše potreby v oblasti správy budov bez ohľadu na typ nehnuteľnosti alebo odvetvie.

  • Údržba zariadení: Prečo nie je jedinečná aj Vaša stratégia údržby? Naši technickí pracovníci a dodávatelia sa špecializujú na to, aby znížili riziká a náklady a zároveň maximalizovali spoľahlivosť, výkon a účinnosť.
  • Technické talenty: Sme odhodlaní byť lídrom v odvetví pri nábore, udržiavaní a vzdelávaní nášho personálu a technických talentov. Do našich programov sa zapája viac účastníkov ako ktorákoľvek iná spoločnosť zaoberajúca sa správou zariadení na celom svete, čo našim ľuďom umožňuje rozvíjať ich kariéru a zabezpečuje, že si priťahujeme a udržiavame najlepšie talenty na trhu.
  • Zastrešenie CBRE: Vieme, že kritické zariadenia si vyžadujú vyššiu úroveň zmierňovania rizík. CBRE Shield ponúka príkladné riadenie prevádzkových rizík a predchádzanie narušeniam činnosti v kritických zariadeniach a dátových centrách prostredníctvom zvýšených procesov, posilnených školeniami a ďalšími nástrojmi riadenia rizík.
  • Zaistenie bezpečnosti a dodržiavania predpisov: Veríme, že nie je nič dôležitejšie ako zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, dodávateľov, klientov a tých, s ktorými spolupracujeme. Usilovne pracujeme na udržiavaní silnej kultúry bezpečnosti, aby sme zabezpečili pracovné prostredie bez rozpoznaných zdravotných a bezpečnostných rizík vo všetkých zariadeniach.
banner---featured-product-cbre-shield-v2

Odvetvia, ktorým poskytujeme služby:

Kontaktujte nás

Trendy v nákladoch na správu zariadení 2022

Preskúmajte podrobný výskum a poznatky o nákladoch na FM, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní na základe objektívnych údajov.

facilities-management-10-2022-breaker

Súvisiace analýzy a správy