Zlepšite svoje obchodné výsledky

Energetická hospodárnosť a udržateľnosť

Podporte svoje zásadné obchodné rozhodnutia riadením rizík z hľadiska udržateľnosti v rámci celého portfólia. Poskytujeme poradenstvo v oblasti životného cyklu nehnuteľnosti a pomoc pri budovaní vašej udržateľnej budúcnosti.

esg-consultancy-hero-972x1296

Integrované riešenia energetickej hospodárnosti a udržateľnosti budov

Ako dokazujú naše vedecky podložené ciele, naše firemné záväzky a nehnuteľnosti, ktoré v mene našich zákazníkov spravujeme, hrajú významnú úlohu pri obmedzovaní rastu globálnych teplôt. Správa nehnuteľností je kľúčovým nástrojom udržateľnosti. Vďaka našim tímom pracujúcim priamo na stavbách, odborníkom v najrôznejších oblastiach a mnohým partnerom v dodávateľskom reťazci zlepšujeme funkčnosť budov a zvyšujeme udržateľnosť ich prevádzky.

Vedecky podložené ciele spoločnosti CBRE

  • zníženie emisií skleníkových plynov z globálnych činností o 68 % do roku 2035 oproti roku 2019
  • zníženie emisií v budovách spravovaných CBRE v mene vlastníkov o 85 % na m² do roku 2035
  • zníženie emisií v budovách CBRE spravovaných v mene investorov o 72 % na m² do roku 2035
  • 100% využitie obnoviteľnej elektriny do roku 2035, vrátane prechodu nášho vozového parku na elektrické vozidlá

Náš prístup

Naším cieľom je znížiť celkové náklady na vlastníctvo portfólií našich zákazníkov a ukázať im cestu k nulovým emisiám prostredníctvom prechodného plánu, ktorý je súčasťou prevádzkového modelu integrovanej správy budov. Tento plán si vyžaduje silnú koordináciu, spoluprácu a systémy fungujúce naprieč hodnotovým reťazcom v rámci robustnej štruktúry riadenia.

Náš plán

Naše metódy vychádzajú z kombinácie talentu, schopností a skúseností globálneho vlastníka, investora a správcu nehnuteľností. Cieľom je dosiahnutie záväzkov uhlíkovej neutrality, zlepšenie odolnosti portfólia a zníženie nákladov životného cyklu nehnuteľností a zároveň zmiernenie rizík a napätia v rámci firemných činností pri implementácii súvisiacich zmien.

Spoločenská zodpovednosť CBRE

My v CBRE berieme vplyv našej spoločnosti na zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a celú spoločnosť veľmi vážne. Pozrite sa, ako sa nám darí dosahovať ciele udržateľnosti.

cbre-corporate-responsibility_936x753

Kontaktujte nás

Pozrite si najnovšie reporty a analýzy trhu

Naši odborníci z oddelenia prieskumov trhu, prinášajú presné dáta a komplexný prehľad, ktorý v tejto oblasti nemá obdoby.