Spoločenská zodpovednosť

Ľudia

Kladieme dôraz na rozmanitosť talentov a vytvárame férové, bezpečné a inkluzívne pracovisko. Vždy sa riadime našimi hodnotami RISE - rešpekt, integrita, služby a excelentnosť.

cr-people-basic-hero-972x1296

Prehľad

To, že sme svetovou jednotkou, je zásluhou nášho tímu. Pohoda zamestnancov je základom všetkého, čo robíme. Od projektov v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie až po bezpečnosť a wellbeing na pracovisku a zapojenie do komunitného života.

Diverzita, rovnosť a inklúzia

U nás v CBRE platí, že diverzita, rovnosť a inklúzia sú viac než iba hodnoty- sú konkurenčnou výhodou. Tým, že vytvárame prostredie, kde si každého človeka vážime takého, aký je, oceňujeme jeho prínos a dávame mu šancu rásť, otvárame naše podnikanie novým perspektívam a príležitostiam.

Jedným z našich najúspešnejších spôsobov podpory rozmanitosti a inklúzie je trvalá podpora skupín EBRG (Employee Business Resource Groups), ktoré majú viac ako 12 000 členov v USA a 16 000 členov po celom svete.

Bezpečnosť a wellbeing na pracovisku

Pri každom rozhodnutí berieme do úvahy wellbeing našich ľudí. Naši kolegovia pracujú v priateľskej atmosfére a na konci každého pracovného dňa sa vracakä domov v telesnej a duševnej pohode.

Určujeme globálne normy a opatrenia. Rozvíjame a kultivujeme lídrov, ktorí udávajú jasný smer a dohliadajú na osobnú zodpovednosť každého člena tímu. Neustále zdokonaľujeme bezpečnostné podmienky a ako lídri v oblasti zamestnaneckej skúsenosti sa delíme o svoje dlhoročné know-how.

CBRE Commitment to Health and Safety

CBRE Commitment to Wellbeing

CBRE Cares

Naša charitatívna a dobrovoľnícka organizácia CBRE Cares využíva vášeň a nadanie našich zamestnancov po celom svete na skutočnú podporu našich komunít.

Kontaktujte nás