Odvetvia

Zdravotníctvo

Vytvárajte lepšie prostredie pre pacientov a komunity prostredníctvom našich komplexných riešení v odvetví zdravotníckych nehnuteľností a zariadení počas celého ich životného cyklu.

Healthcare_Staff_Staircase
Náš kompletný balík služieb, aktuálne poznatky a stratégie odkrývajú potenciál, zvyšujú návratnosť a chránia životnosť vášho portfólia v odvetví zdravotníctva.

Vďaka multidisciplinárnemu prístupu a globálnej spolupráci tímov dosahujeme výnimočné výsledky. Zužitkúvame dlhoročné skúsenosti, osvedčené postupy a údaje v reálnom čase.

Súvisiace služby

Súvisiace prieskumy

  • future-cities-hero-2760x828

    Od demografických zmien a migrácie obyvateľstva k novo vznikajúcej infraštruktúre a priemyslu - odhaľte vplyvy meniace mestá a nové príležitosti.

  • Adaptive-Spaces-Landing-Image-(1)

    S našimi znalosťami lokálnych a medzinárodných trendov, inovácií a dát vám pomôžeme odhaliť potenciál akéhokoľvek komerčného priestoru.

  • intelligent-investment-1384x460-(1)

    Optimalizujte svoju stratégiu investovania do nehnuteľností na základe analýz, ktoré využívajú komplexné údaje o globálnych trhoch.

Kontaktujte nás