Správy a analýzy trhu

Future Cities

future-cities-hero-2760x828

Od demografických zmien a migrácie obyvateľstva k novo vznikajúcej infraštruktúre a priemyslu -  preskúmajte vplyvy premieňajúce mestá a odhaľte príležitosti vo svetových ekonomických centrách.

Report

Global E-commerce Outlook 2022 Update

global-ecommerce_breaker_1856x1044

Future Cities

E-commerce je hybnou silou dopytu v segmente skladov a výrobných hál. Náš tím analyzoval budúci rast e-commerce a jeho vplyv na 48 globálnych trhov v segmente.

Prečítať

Aktuálne prieskumy

Ďalšie novinky v oblasti Future Cities

investor-services-824x480 (1)
Pozrite si ďalšie prieskumy. Filtrujte výsledky podľa krajiny, segmentu alebo typu nehnuteľnosti.

Súvisiace služby