Segmenty

Kancelárie

Každý nájomca, investor alebo developer z kancelárskeho sektora má iné potreby, na ktoré vieme reagovať. Poskytujeme široké spektrum služieb pod jednou strechou.

office-hero-972x1296

Služby pre nájomcov:

Pre zlepšenie produktivity zamestnancov a zvýšeniu hodnoty podnikania je kľúčové aj vhodne zvolená lokalita spoločnosti, optimalizácia existujúcich priestorov alebo celého portfólia a správne nastavenie pracoviska. Vďaka tomu prilákate nových zamestnancov, udržíte si tých súčasných a s našou pomocou tiež znížite náklady na chod firmy. Spolupracujeme s kolegami po celom svete, a preto veľmi dobre vieme, aké sú trendy v kancelárskom svete a tieto znalosti kombinujeme s bezkonkurenčnou znalosťou miestneho trhu. Pomáhame ako začínajúcim firmám, tak rodinným podnikom či etablovaným korporáciám.

Služby pre investorov:

Široká ponuka našich služieb pre investorov zahŕňa podporu pri predaji nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, investičné bankovníctvo, oceňovanie nehnuteľnosti alebo portfólia, a taktiež správu všetkých typov kancelárskych budov. Klientom tiež ponúkame exkluzívne zastúpenie pri prenájme priestorov alebo služby projektového manažmentu. Naši špecialisti majú detailnú znalosť miestneho aj medzinárodného trhu.

Global Office Rent Tracker

Global Office Rent Tracker ilustruje cyklus prenájmu kancelárskych priestorov pre kľúčové lokality, ktoré priťahujú najvyššie nájomné a predstavujú koncentráciu hlavných používateľov.

Súvisiace služby

Kontaktujte nás