Spoločenská zodpovednosť

Životné prostredie

Máme zodpovednosť a tiež príležitosť minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie. Ovplyvňujeme a sledujeme stavebné postupy, riadenie, používanie, prenájom i predaj budov. 

$name

Prehľad

Ako najväčší svetový prevádzkovateľ komerčných budov prijímame proaktívne opatrenia, aby naše nehnuteľnosti boli šetrnejšie k životnému prostrediu. Na základe vedeckých poznatkov sme si stanovili cieľ znížiť emisie skleníkových plynov produkované našou činnosťou a nehnuteľnosťami, ktoré spravujeme.

Zásady udržateľnosti

Sustainability Commitment and Policy
Snažíme sa vytvoriť udržateľnú budúcnosť pre všetkých, a začať musíme pri dopadoch našich pracovných priestorov a nehnuteľností, ktoré pre svojich klientov prevádzkujeme. Aktívne hľadáme spôsoby, ako tieto vplyvy merať a redukovať. V roku 2021 sme sa zaviazali, že do roku 2040 znížime emisie CO2 na nulu. 

Prečítajte si viac:

Prečítajte si Záväzok spoločnosti CBRE k trvalej udržateľnosti, v ktorom je ukotvený náš systém riadenia udržateľnosti a environmentálnych postupov a programov. Naše zásady environmentálnej udržateľnosti načrtávajú našu ambíciu znižovať náš vplyv na životné prostredie a podporovať udržateľné postupy vo všetkých segmentoch nehnuteľností.

Udržateľnosť 

Naše programy udržateľnosti vedú k zníženiu uhlíkovej stopy a redukcii rizika prestojov v podnikaní.

sustainability-transformation-cta-breaker-1424x1146

Kontaktujte nás