Kľúčom k úspechu každej nehnuteľnosti je spokojnosť nájomcov. Práve tá je zárukou kontinuity výnosov z prenájmu, čím sa zároveň chráni aj hodnota spravovanej nehnuteľnosti. Proaktívne spravovať nehnuteľnosť znamená zisťovať potreby nájomcov a vedieť, akú úroveň služieb si cenia zo všetkého najviac. 

Využívanie osvedčených a inovatívnych procesov je neodmysliteľnou súčasťou  práce našich manažérov, správcov nehnuteľností. Sú členmi renomovanej platformy pre medzinárodnú spoluprácu a zdieľanie znalostí, určenej špeciálne pre odborníkov pôsobiacich v oblasti správy nehnuteľností. 

Hodnotu nehnuteľnosti maximalizujeme zosúlaďovaním prevádzkovej výkonnosti budovy so širšími obchodnými cieľmi jej nájomcov.

Naše aktivity v rámci správy budov prispôsobujeme na mieru firmám, ktoré v nich pôsobia. Zosúlaďovaním našich služieb s konkrétnymi cieľmi nájomcov, sme schopní vyhovieť ich potrebám a dokážeme riešiť komplikácie v dostatočnom predstihu, než sa z nich stanú reálne problémy. 

Prvotriedne obstarávanie, logistika a účtovníctvo 


Poskytujeme bezkonkurenčnú škálu služieb správy nehnuteľností, tak, aby sme našich klientov dokázali vhodne podporovať počas celého životného cyklu spravovanej nehnuteľnosti. Od správy nehnuteľnosti cez správu nájomných zmlúv, sprostredkovanie, starostlivosť o nájomníkov, obstarávanie a účtovníctvo - spoločnosť CBRE ponúka špecializované služby pre každý typ nehnuteľnosti naprieč všetkými sektormi vrátane priemyselných budov a logistických parkov, maloobchodu-retailu, správy kancelárskych priestorov, ako aj ikonických prémiových nehnuteľností.

Prehľad o nehnuteľnosti na báze dostupných dát


Súčasťou našej práce je monitorovanie trendov, ktoré vplývajú na trh a mohli by ovplyvniť úspešnosť jednotlivých projektov. Našich klientov informujeme o všetkých dôležitých zisteniach týkajúcich sa ich nehnuteľností, pri ktorých je nutná ďalšia reakcia. Taktiež zhromažďujeme multi-disciplinárne dáta na globálnej úrovni, na základe ktorých sme schopní poskytovať špičkové vstupy na komerčné a manažérske rozhodovanie.

Kombinovaním a referenčným porovnávaním údajov v rámci nášho manažérskeho portfólia dokážeme prenajímateľom poskytnúť lepšie pochopenie silných a slabých stránok svojich nehnuteľností, čo v konečnom dôsledku tvorí základ koncipovania rentabilnejších investičných plánov, ktoré vám umožnia maximalizovať návratnosť investície.

Súvisiace služby

Spoločnosť CBRE vedie účtovníctvo podľa požiadaviek klienta
Spoločnosť CBRE zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s každodennou prevádzkou nehnuteľnosti a v mene klienta komunikuje s tretími stranami a zabezpečuje synergiu ich činností a záujmov
Pomáha vám dosiahnuť energetické ciele, zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady