Zlepšite svoje obchodné výsledky

Biznis Analýza

Poskytneme vám odpovede na zmysluplné a praktické otázky a identifikujeme skutočné príležitosti pre vaše podnikanie s riešeniami, ktoré využívajú silu dát pre lídrov v oblasti nehnuteľností.

business-anayltics-hero-972x1296_new_b

O službe

Dáta a analýzy sú základom nášho podnikania a schopnosti zabezpečovať pre našich klientov skvelé obchodné výsledky. Využívame prístup zameraný na overovanie údajov, automatizáciu a integráciu na riešenie najzložitejších veľkých dátových problémov, ktorým čelia lídri na realitnom trhu. Od zhromažďovania informácií naprieč rôznymi systémami, až po zabezpečenie presnosti údajov, je náš tím expertov zostavený tak, aby interpretoval dáta s cieľom poskytnúť vám východiská pre  zmysluplné strategické rozhodnutia.
 
Naše významné investície do ľudí a technológií nám umožnili zhromaždiť bezkonkurenčné údaje, zabezpečiť ich presnosť a poskytnúť použiteľné poznatky, ktoré pomôžu lídrom v oblasti komerčných nehnuteľností uchopiť a využiť biznisové príležitosti.

Prístup založený na dátach

 1. Klientsky orientovaný prístup k technológiám a analytickým riešeniam

  Úzko s vami spolupracujeme na vytváraní riešení, ktoré využívajú údaje z viacerých zdrojov (vaše a/alebo naše) a ktoré sa opierajú obchodné a prevádzkové analýzy. Len správna interpretácia dát vám umožní dosahovať strategické výsledky.
 2. Spolupráca prináša škálovateľné riešenie odolné voči budúcim vplyvom

  Pracujeme na tom, aby sme porozumeli vašim vyvíjajúcim sa cieľom a prioritám, ako aj potrebným údajom, reportom a celému spektru technológií, ktoré sú potrebné na to, aby sme našli spoločné východisko a urýchlili vašu cestu vpred. Spolupracujeme s vami pri vývoji technologických a analytických plánov, ktoré vás budú sprevádzať na ceste k úspechu.
 3. Jedinečný dátový sklad

  Naša vlastná platforma Enterprise Data Platform (EDP) automatizuje tok údajov z rôznych technologických nástrojov, ktoré naše tímy používajú naprieč rôznymi geografickými oblasťami a oblasťami služieb. Platforma integruje informácie z CBRE, od klientov a údaje od tretích strán. Vďaka vedúcej pozíciu na trhu získavam poznatky prostredníctvom prediktívnej analýzy, umelej inteligeatizujú pracovné postupy a zvyšujú efektivitu.
 4. Správa údajov

  Náš proces riadenia dát zahŕňa základné prostriedky, ako sú riadenie kvality údajov, riadenie životného cyklu informácií, bezpečnosť a súkromie, ako aj podporné disciplíny, ktoré zahŕňajú architektúru údajov, klasifikáciu dát, audit a reportovanie.

Kontaktujte nás

Pozrite si najnovšie reporty a analýzy trhu

Naši odborníci z oddelenia prieskumov trhu, prinášajú presné dáta a komplexný prehľad, ktorý v tejto oblasti nemá obdoby.