CBRE Group, Inc. je svetovo najväčšia komerčná spoločnosť, ktorá poskytuje realitné služby a investície.  V roku 2017 dosiahla tržby v hodnote 14,2 mld. USD. Má viac ako 80 000 zamestnancov (okrem pridružených spoločností). Spoločnosť CBRE je od roku 2008 zaradená do rebríčka Fortune 500, pričom v roku 2018 sa umiestnila na 207. mieste. Už 17 rokov po sebe je spoločnosťou Lipsey Company zvolená za najlepšiu značku v odvetví a päť rokov v rade je menovaná za jednu z „najobdivovanejších spoločností“ rebríčka Fortune na realitnom trhu. S jej akciami sa obchoduje na Newyorskej burze pod symbolom „CBRE“.

Najnovšie informácie o miestnom prostredí

CBRE na Slovensku zamestnáva viac ako 240 zamestnancov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. CBRE tu ponúka širokú škálu integrovaných služieb vrátane transakcií a projektového manažmentu; správy nehnuteľností; investičného manažmentu; posudzovania a ohodnocovania; lízingu nehnuteľností; strategického poradenstva; predaja nehnuteľností; hypotekárnych služieb a služieb rozvoja. Spravuje 22 komerčných a kancelárskych budov.

Slovenská pobočka CBRE je držiteľom ceny CIJ Awards SLOVAKIA 2017 v týchto kategóriách: Best Office Power Broker Team of the Year, Best Warehouse Power Broker Power Team of the Year, Property Management Company of the Year a Best Fit out of the Year.

Naše hodnoty RISE

Rešpekt
Konáme s prihliadnutím na myšlienky druhej strany a otvorene sa delíme o informácie, aby sme iniciovali dôveryhodnú a podnetnú spoluprácu.

Bezúhonnosť
Žiadny jednotlivec, žiadny obchod, žiadny klient nie je dôležitejší ako náš záväzok voči našej spoločnosti a tomu, v čo veríme a čo vyznávame.

Služba
K záujmom našich klientov pristupujeme s nadšením a starostlivosťou, pričom budujeme dlhodobé vzťahy spájaním správnych ľudí, kapitálu a príležitostí.

Excelentnosť
Neúprosne sa zameriavame na vytváranie najlepších výsledkov pre našich klientov, zamestnancov a akcionárov.

GDPR: Informácie o spracúvaní osobných údajov