CBRE je so svojimi profesionálnymi znalosťami vedúcou realitno-poradenskou spoločnosťou a investičnou organizáciou na celom svete.

CBRE Group je najväčšou komerčnou realitno-poradenskou spoločnosťou na svete a investičnou firmou, s tržbami vo výške 23,9 miliardy USD v roku 2019 a viac ako 100 000 zamestnancami (okrem pobočiek). Spoločnosť CBRE bola od roku 2008 zaradená medzi Fortune 500 spoločností, pričom v roku 2020 sa umiestnila na 128. mieste. Spoločnosť Lipsey ju už 19 rokov po sebe zvolila za top značku v odvetví a za posledných osem rokov bola označená za jednu z najuznávanejších spoločností v rámci Fortune vrátane zaradenia na prvé miesto v sektore nehnuteľností v roku 2020. Jej akcie sú obchodovateľné na Newyorskej burze cenných papierov pod symbolom „CBRE“

CBRE ponúka širokú škálu integrovaných služieb, vrátane riadenia transakcií a projektov; správy nehnuteľností; investičný manažment; prieskum a oceňovanie; prenájom nehnuteľností; strategické poradenstvo; predaj nehnuteľností; hypotekárne služby a služby developmentu.


Naše hodnoty RISE

Rešpekt

 

Konáme s prihliadnutím na myšlienky druhej strany a otvorene sa delíme o informácie, aby sme iniciovali dôveryhodnú a podnetnú spoluprácu.

Bezúhonnosť

Žiadny jednotlivec, žiadny obchod, žiadny klient nie je dôležitejší ako náš záväzok voči našej spoločnosti a tomu, v čo veríme a čo vyznávame.

Služba

K záujmom našich klientov pristupujeme s nadšením a starostlivosťou, pričom budujeme dlhodobé vzťahy spájaním správnych ľudí, kapitálu a príležitostí.

Excelentnosť

Neúprosne sa zameriavame na vytváranie najlepších výsledkov pre našich klientov, zamestnancov a akcionárov.

Najnovšie informácie o miestnom prostredí


CBRE na Slovensku zamestnáva viac ako 300 zamestnancov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. CBRE tu ponúka širokú škálu integrovaných služieb vrátane transakcií a projektového manažmentu; správy nehnuteľností; investičného manažmentu; posudzovania a ohodnocovania; lízingu nehnuteľností; strategického poradenstva; predaja nehnuteľností; hypotekárnych služieb a služieb rozvoja. Spravuje 45 komerčných a kancelárskych budov.

Slovenská pobočka CBRE získala v roku 2020 v Euromoney´s Real Estate Awards 3 prvenstvá v kategórii Poradenstvo a konzultácie: Generálna podkategória, Prenájom/predaj a Výskum. V roku 2019 to boli v Euromoney´s Real Estate Awards 4 prvenstvá. Okrem troch uvedených kategórií aj Oceňovanie nehnuteľností. Je držiteľom cien CIJ Awards SLOVAKIA 2018 v kategórii: Best Retail Power Broker Team of the Year a CIJ Awards SLOVAKIA 2017 v týchto kategóriách: Best Office Power Broker Team of the Year, Best Warehouse Power Broker Power Team of the Year, Property Management Company of the Year a Best Fit out of the Year.

Naše míľniky


CBRE je všeobecne uznávaná ako popredná autorita v oblasti komerčných nehnuteľností.

ČÍTAŤ VIAC

Naša história


Pozrite sa, ako sa spoločnosť CBRE vyvinula v najväčšiu spoločnosť v oblasti realitných služieb na svete.

ČÍTAŤ VIAC


GDPR

 

Informácie pre obchodných partnerov

Informácia pre marketing

Informácia pre kamerový systém