CBRE je so svojimi profesionálnymi znalosťami vedúcou realitno-poradenskou spoločnosťou a investičnou organizáciou na celom svete.

CBRE Group je najväčšou komerčnou realitno-poradenskou spoločnosťou na svete a investičnou firmou, s 2018 tržbami vo výške 21,3 miliardy USD a viac ako 90 000 zamestnancami (okrem pobočiek). Spoločnosť CBRE bola od roku 2008 zaradená medzi Fortune 500 spoločností, pričom v roku 2019 sa umiestnila na 147. mieste. Spoločnosť Lipsey ju už 17 rokov po sebe zvolila za top značku v odvetví a za posledných sedem rokov bola označená za jednu z najuznávanejších spoločností v rámci Fortune  vrátane zaradenia na prvé miesto v sektore nehnuteľností v roku 2019. Jej akcie sú obchodovateľné na Newyorskej burze cenných papierov pod symbolom „CBRE“

CBRE ponúka širokú škálu integrovaných služieb, vrátane riadenia transakcií a projektov; správy nehnuteľností; investičný manažment; prieskum a oceňovanie; prenájom nehnuteľností; strategické poradenstvo; predaj nehnuteľností; hypotekárne služby a služby developmentu.


Naše hodnoty RISE

Rešpekt

 

Konáme s prihliadnutím na myšlienky druhej strany a otvorene sa delíme o informácie, aby sme iniciovali dôveryhodnú a podnetnú spoluprácu.

Bezúhonnosť

Žiadny jednotlivec, žiadny obchod, žiadny klient nie je dôležitejší ako náš záväzok voči našej spoločnosti a tomu, v čo veríme a čo vyznávame.

Služba

K záujmom našich klientov pristupujeme s nadšením a starostlivosťou, pričom budujeme dlhodobé vzťahy spájaním správnych ľudí, kapitálu a príležitostí.

Excelentnosť

Neúprosne sa zameriavame na vytváranie najlepších výsledkov pre našich klientov, zamestnancov a akcionárov.
GDPR: Informácie o spracúvaní osobných údajov