Návrh a realizácia

Cenové poradenstvo

Naše služby cenového poradenstva umožňujú klientom plánovať a kontrolovať výdavky, odhadovať náklady na projekt, riadiť riziká, eliminovať plytvanie a identifikovať úspory z hľadiska daní a obstarávania.

cost-advisory-hero-972x1296 (1)

Plánovanie a kontrola nákladov, riadenie rizika a zabezpečenie pridanej hodnoty

Naša celosvetová databáza nákladov patrí medzi najväčšie databázy vedené v oblasti komerčných nehnuteľností. Poskytuje dokonalý prehľad o stavebných nákladoch, výbornú orientáciu na stavebnom trhu a znalosť širokej škály faktorov, ktoré ovplyvňujú náklady.

Dokážeme predvídať a zmierňovať riziká vyplývajúce z rýchlych zmien v ekonomike, v dodávateľských reťazcoch a vo výrobnej technológii a pomáhame tak znižovať ich dopad na rozpočet vášho projektu. Zmeny, ktoré pre vás predstavujú riziko, sú pre nás príležitosťou, ako zabezpečiť vašu prosperitu.

Vďaka vynikajúcim vzťahom nášho predstavenstva s dodávateľskými reťazcami môžeme vášmu projektu venovať zaslúženú pozornosť a prideliť mu tím, ktorý zabezpečí jeho úspešné dokončenie.

Do každej fázy životného cyklu projektu prinášame pridanú hodnotu hneď niekoľkými spôsobmi:

  • Postrážime náklady a zaistíme dobré riadenie projektu aj portfólia.
  • Vďaka našej globálnej databáze nákladov zaručíme dobrú orientáciu v oblasti medzinárodných, národných a lokálnych referenčných nákladov pri rôznych typoch projektov.
  • Optimalizujeme výdavky na zabezpečenie dobrého pomeru cena / výkon.
  • Našim zákazníkom pomáhame zlepšiť schopnosť rozhodovania vďaka analýze dát.
  • Znižujeme riziká prostredníctvom starostlivého finančného dohľadu.
  • Hľadáme úspory a zabezpečujeme pridanú hodnotu.

Služby

Finančné plánovanie
Váš projektový plán uvedieme do súladu s vašimi širšími strategickými cieľmi. Za účelom zvýšenia funkčnosti vašich nehnuteľností porovnáme výdavky na jednotlivé projekty, zlepšíme plánovanie zdrojov a rozpočtu. Správne nastavený a dobre udržiavaný finančný plán chráni vaše aktíva pred rizikami – a zníži vaše každoročné výdavky.

Nákladové poradenstvo
Zahŕňa spoľahlivé a transparentné plánovanie a riadenie nákladov s cieľom eliminácie rizík, zvýšenie pridanej hodnoty, implementácia opatrení na úsporu nákladov a optimálnej stratégie nákupu so zohľadnením možných rizík. Naši odborníci majú vynikajúci prehľad na stavebnom trhu, vďaka ktorému pomáhajú zákazníkom prísnejšie riadiť náklady. Osobitný dôraz pritom kladú na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo a kapitálových výdavkov na úrovni projektu i celého portfólia.

Posúdenie nákladov na obnovu
Spolupracujte s odborníkmi na posudzovanie nákladov na obnovu. Postaráme sa o to, aby ste získali to najlepšie poistné krytie za najlepšiu možnú cenu. Pomôžeme vám zabrániť podpoisteniu, ktoré vás vystavuje potenciálnym stratám v prípade poistnej udalosti, a zabezpečíme, aby vaša poistka nebola ani príliš vysoká. Sme jednou z mála spoločností na svete s rozsiahlym tímom, ktorý sa venuje výhradne posúdeniu nákladov na obnovu.

Poradenstvo v oblasti vnútorného vybavenia
Naši odborníci na poradenstvo v oblasti vnútorného vybavenia sa zameriavajú na celý proces nákupu, nielen na nakupovaný tovar. Vyjednávajú zľavy pri nákupe vnútorného vybavenia a zaisťujú transparentnosť procesu zásobovania.
Čerpáme z rozsiahlej databázy historických zliav a budujeme vzťahy s miestnymi predajcami, aby sme vám mohli ponúknuť to najlepšie na trhu.

Kapitálové úľavy
Odhaľte skrytú hodnotu svojho portfólia nehnuteľností a identifikujte významné daňové optimalizácie. Náš tím zaoberajúci sa kapitálovými úľavami odhaľuje cenné príležitosti na zvýšenie vášho peňažného toku prostredníctvom daňových optimalizácií plynúcich z kapitálových výdavkov. Na základe starostlivej analýzy investičných výdavkov, stavebných výkresov a prehliadok vám pripravíme a predložíme návrh kapitálových úľav, ktoré pre vás následne vyjednáme.

l2costadvisory1536x7682 1
Naše špičkové CBRE technológie v oblasti nákladov umožňujú našim odborníkom poskytovať dynamické kapitálové plány a odhady projektov rýchlo a presne.

Súvisiace služby

Kontaktujte nás

Pozrite si najnovšie reporty a analýzy trhu

Naši odborníci z oddelenia prieskumov trhu, prinášajú presné dáta a komplexný prehľad, ktorý v tejto oblasti nemá obdoby.