Návrh a realizácia

Projektový a programový manažment

Dosiahnite vynikajúce výsledky pri riadení jednotlivých projektov alebo rozsiahlych programov naprieč vašim portfóliom vďaka spolupráci s odbornými projektovými a programovými manažérmi, ktorí každý rok pomáhajú vlastníkom a investorom vo viac ako 50 000 projektoch.

project-and-programme-mgmt-hero-image (1)

S čím vám pomôžeme

Sme jednou z najväčších svetových sietí projektových manažérov v oblasti nehnuteľností. Naši odborníci plánujú a realizujú celý rad služieb vedúcich k dosiahnutiu vašich cieľov. Zameriavame sa na znižovanie rizík, optimalizáciu realizačných plánov a tvorbu trvalých hodnôt, a to v rámci celého procesu: od prehľadného zadania až po vytvorenie realistických rozpočtov. Používame osvedčené metódy na zvýšenie istoty a transparentnosti, aby ste mali stavebný projekt po celý čas pevne pod kontrolou.

Služby od začiatku do konca

 • BIM –  digitálne 3D modely budov, ktoré uľahčujú fázu návrhu a sú základom pre digitálne frekvenčné modulácie. 
 • Certifikácia stavieb – skúšanie a overovanie kompletizácie stavebných inštalácií.  
 • Finančné plánovanie  – plánovanie a riadenie investičných projektov so zameraním na zvyšovanie pridanej hodnoty a znižovanie nákladov. 
 • Riadenie zmien  – efektívne riadenie zmien v rámci celého projektu, vrátane dopadov na zmluvy.
 • Uvedenie do prevádzky  – overenie funkčnosti diela a jeho častí pred dokončením diela. 
 • Riadenie stavebných rizík  – analýza rizík projektu, prevencia rizík a plán znižovania rizík.  
 • Nákladové poradenstvo  – plánovanie a kontrola rozpočtov projektov, odhad nákladov projektu a riadenie cenových zmien.  
 • Kontrola dokumentácie  – správa pracovných postupov celého tímu vrátane papierovej dokumentácie v elektronickej podobe zabezpečí prehľad o všetkých podrobnostiach odkiaľkoľvek a v reálnom čase.  
 • Technické zariadenie budov  –  pri návrhoch technického zariadenia budov je kladený dôraz na úsporu energií, nízke prevádzkové náklady a jednoduchú údržbu.  
 • Životné prostredie a uskutočniteľnosť  – analýza, riadenie a znižovanie environmentálneho rizika projektu pomocou praktických metód vyvinutých špecialistami v tomto odvetví.  
 • Technický audit budov  – identifikácia technických rizík a záväzkov pre predajcov, kupujúcich a užívateľov. 
 • Poradenstvo v oblasti vnútorného vybavenia  – naše rozsiahle znalosti, dlhodobé partnerské vzťahy na trhu a veľká kúpna sila sú vynikajúcim základom na vytvorenie inšpiratívnych a produktívnych pracovísk. 
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) – prevezmeme za vás zodpovednosť zaistením bezpečnosti stavby, znižovaním rizík na stavenisku a dodržiavaním predpisov.  
 • Interiérový dizajn  – naše kreatívne interiéry sú inšpirované skúsenosťami z mnohých pracovísk po celom svete. 
 • Organizácia sťahovania  –  sofistikované procesy umožňujú firmám ľahký presun na nové pracoviská.  
 • Office Ready – navrhneme vám celý design a dispozíciu nového pracoviska.  
 • Obstarávanie a využívanie dodávateľského reťazca  – využite naše dlhodobo budované vzťahy na získanie toho najlepšieho čo trh ponúka. 
 • Project Management Office (PMO) –  realizujte zložité projekty s viacerými stavbami pomocou špecializovaného tímu projektových expertov.
 • Posúdenie nákladov na obnovu  – chráňte svoj majetok správnym poistením objektov garantovaným odborníkmi z odboru.
 • Udržateľnosť a energetická hospodárnosť  – hodnoty ESG uvádzané do praxe prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na udržateľnosť. 
 • Kapitálové úľavy  – maximalizujte daňové optimalizácie vďaka dôkladnej analýze investičných výdavkov na budovy a pozemky.  
 • Pracovný priestor  – navrhneme to najlepšie pracovisko vďaka dokonalému využitiu priestoru a vytvoreniu stimulujúceho a inšpiratívneho prostredia.  
 • Poradenstvo pri plánovaní pracoviska  – stanovte presné požiadavky na vaše budúce pracovisko prostredníctvom výskumu medzi používateľmi.  
 • Technológie na pracovisku – kompletná sada technologických konzultácií, návrhov a služieb projektového riadenia pre implementáciu technológií na podporu vašej práce.

Ponúkame služby v úlohe sprostredkovateľa alebo zadávateľa, v závislosti od požiadaviek projektu a vašich potrebách. Zistite viac o našich dodávkach na kľúč.  

Technológie 

 • CBRE Capital Planner poskytuje robustné strategické plánovanie, prediktívne riadenie kapitálových výdavkov a prioritizáciu projektov. Cieľom je čo najefektívnejšie využitie kapitálu.
 • CBRE Estimator generuje presné odhady nákladov na projekt a podporuje tak vaše informované rozhodovanie.
 • Nástroj CBRE Project Management – Kahua® je naším komplexným nástrojom projektového riadenia, ktorý využívame na spoluprácu pri riadení projektov. Tento nástroj poskytuje prehľadnosť a informácie počas celej doby životného cyklu projektu alebo portfólia. 
 • CBRE Business Intelligence (BI) & Analytics uvádza naše dáta do života, meria a identifikuje príležitosti, poskytuje užitočné informácie a zvyšuje produktivitu.
 • CBRE Spacer  je webovou interaktívnou technológiou plánovania priestoru. Pri stanovení profilu priestoru zohľadňuje parametre vaše spoločnosti, jej požiadavky a plánovaný rast.
 • CBRE Plans & Plans Pro  umožňuje grafickú vizualizáciu vrátane 2D návrhov a 3D prehliadok. K dispozícii je vždy niekoľko možností návrhu, ktorý  zohľadňuje identitu značky a ponúka reálne zobrazenie formou virtuálnych prehliadok.

Súvisiace služby

Segmenty a odvetvia

Ponúkame široké spektrum služieb pre nájomníkov a investorov naprieč všetkými odvetviami a segmentmi komerčných nehnuteľností.

Kontaktujte nás

Pozrite si najnovšie správy a analýzy trhu

Náš tím odborníkov, ktorí sa zaoberajú prieskumom trhu, vám prináša presné dáta a komplexný prehľad o dianí na trhu.