Stretégie, prenájom a manažment

Transakčné poradenstvo

Náš prístup k transakciám ide nad rámec bežných metód. Integruje poznatky od odborníkov z rôznych oddelení spoločnosti na dosiahnutie maximálnej pridanej hodnoty.

$name

Ponúkame

Správa transakcií

Jednorazové aj dlhodobejšie portfóliové transakcie riadime vďaka odborným znalostiam a dohľadu našich transakčných manažérov a konzultantov.

Zastupovanie nájomcov

Radíme firmám a pomáhame im zorientovať sa v zložitých situáciách spojených s prenájmom priestorov. Vytvárame realitné stratégie v súlade s vašimi cieľmi. Rokujeme vo vašom mene a zapájame našich partnerov z relevantných služieb.

Zastupovanie prenajímateľov

Naši profesionáli zastupujúci prenajímateľov vytvárajú komplexné marketingové a lízingové stratégie na mieru. Cieľom je kontinuálne zvyšovanie hodnoty vo všetkých segmentoch komerčných nehnuteľností.

Riešenia pre flexibilné priestory

Vyhodnocujeme kompromisy a nákladovú efektivitu začlenenia flexibilných priestorov do vášho portfólia, pričom berieme do úvahy širokú škálu typov priestorov.

Predaj a podnájom 

Zabezpečíme prenájom vašej nehnuteľnosti na rastovom trhu alebo jej predaj na trhu s klesajúcim trendom.

Predaj so spätným prenájmom

Zabezpečíme predaj vašej nehnuteľnosti a spätný prenájom od nového majiteľa, čím získate výhody v podobe nižších nákladov na prenájom, voľného kapitálu a alternatívneho financovania.

Čím sa odlišujeme?

Správny tím

K dispozícii je vám skúsený tím transakčných profesionálov a odborníkov na jednotlivé segmenty komerčných nehnuteľností.

Komplexné stratégie

Vytvárame ucelené stratégie v segmente komerčných nehnuteľností na dosiahnutie vašich obchodných a finančných cieľov.

Technológie a dátová analýza

Pomocou našich technológií a analýzy dát môžete digitalizovať svoje portfólio, identifikovať úspory a odhaliť príležitosti.

Výber lokality

Uskutočníme podrobnú analýzu, aby sme identifikovali ideálne lokality a talenty pre váš biznis.

Stratégia pracovného prostredia

Naši experti na stratégiu sa postarajú o kultúrne zladené a produktívne pracovisko pre vašich zamestnancov.

Výskumy, Insights a thought leadership

Náš tím odborníkov, ktorí sa zaoberajú prieskumom trhu, vám prináša presné dáta a poskytuje špičkový analytický leadership prostredníctvom zdieľania nápadov a inovácií.

Investície do inovácií

Investovali sme vyše 400 miliónov dolárov do inovácií, aby sme zabezpečili neustály vývoj výskumu, technológií a služieb.

Kontaktujte nás

Pozrite si najnovšie správy a analýzy trhu

Náš tím odborníkov, ktorí sa zaoberajú prieskumom trhu, vám prináša presné dáta a komplexný prehľad o dianí na trhu.