Stratégia, prenájom a manažment

Riešenia pre pracovné priestory

Pracovné prostredie ovplyvňuje výkon zamestnancov, a tým aj výkon spoločnosti. Objavte možnosti moderných a inšpiratívnych pracovných priestorov.

Workplace-solutions-hero-972x1296

Dlhoročné skúsenosti a komplexný prístup

Správne navrhnuté pracovisko je inkubátorom nových nápadov, kreatívnych myšlienok a inovácií. Moderná kancelária predstavuje pre zamestnancov aj zákazníkov miesto, kam sa radi vracajú. Do pracovného prostredia sa pretavuje aj vízia firmy.

Ku každému klientovi a projektu pristupujeme individuálne. Vďaka dlhoročným skúsenostiam na trhu dokážeme naplniť všetky potreby a očakávania.

Spoločne identifikujeme príležitosti na zníženie alebo prerozdelenie nákladov, nájdeme lepšie uplatnenie pre nedostatočne využívané priestory, aby sme zvýšili angažovanosť a lojalitu zamestnancov.

Jedinečné technológie

Využívame celý rad špičkových a inovatívnych technológií, vďaka ktorým si dokážete lepšie predstaviť nové pracovné prostredie, čo urýchli vaše rozhodovanie.

Naše technologické riešenia využívame pri navrhovaní nového pracoviska – od plánovania a schematického zónovania až po presné odhady náročnosti projektov.

Komplexný prístup

Naše odporúčania sú založené na prepracovaných analýzach, ktoré vychádzajú z vašich potrieb, cieľov, prianí a ambícií. Zahŕňajú dáta zo zamestnaneckých prieskumov ako aj súčasné trendy zo segmentu kancelárií.

Navrhneme vám inovatívne pracovné prostredie, ktoré vychádza z presných dát, našich skúseností a vašich obchodných cieľov a požiadaviek. Vytvoríme priestory, v ktorých sa budú vaši zamestnanci cítiť príjemne a budú produktívni.

Naše služby

Vytvoríme vaše nové pracovné prostredie

  • Stratégia pracovného prostredia – definujeme presné požiadavky na budúce pracovisko prostredníctvom zamestnaneckého prieskumu
  • Spokojnosť na pracovisku – pohodlie, bezpečnosť a zdravie sú pri tvorbe stratégie na prvom mieste
  • Architektúra a dizajn – premietneme vašu stratégiu, ciele a firemnú kultúru do novej podoby pracoviska
  • Technológie na pracovisku – implementujeme technológie, ktoré vám pomôžu s hladkým chodom pracoviska
  • Správa obsadenosti – prispôsobíme vaše nové pracovisko súčasným trendom a budúcim potrebám
  • Manažment zmeny – pripravte zamestnancov na zmenu, aby ju ľahšie prijali a osvojili si ju
  • Organizačný dizajn – otvorte sa možnosti kompletnej premeny pracoviska, ktorá povedie k zvýšeniu efektivity firmy
  • Zážitok z využívania kancelárií – moderné technológie a vybavenie zvýši ochotu zamestnancov pracovať v kancelárii

Naše technologické platformy

Súvisiace služby

Kontaktujte nás

Pozrite si najnovšie správy a analýzy trhu

Náš tím odborníkov, ktorí sa zaoberajú prieskumom trhu, vám prináša presné dáta a komplexný prehľad o dianí na trhu.